Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.9 Slovesa Tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.9 Slovesa Tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.9 Slovesa Tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd k seznámení se slovesy a jejich tvary a rozpoznávání sloves zvratných. Žáci plní po výkladu zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2 Slovesa Tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa

3  Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj. Jsou to slova ohebná.  Slovesa mohou různými tvary vyjadřovat osobu, číslo, čas – časují se a způsob.  Slovesná osoba je trojí: první (já jsem, my jsme), druhá (ty jsi, vy jste) a třetí (on, ona, ono je; oni, ony, ona jsou).  Číslo je u sloves dvojí: jednotné (jdu, jdeš, jde) a množné (jdeme, jdete, jdou).  Slovesný čas je trojí: minulý (hrála), přítomný (hraje), budoucí (bude hrát, zahraje).  Slovesný způsob je trojí: oznamovací (dělám, děláš, dělá), rozkazovací ( dělej, dělejte, dělejme) a podmiňovací (dělali bychom, dělali byste, dělali by). Slovesa

4  Slovesný tvar, který může vyjádřit osobu, číslo, čas a způsob je tvar určitý.  Slovesný tvar, který nemůže vyjádřit osobu, číslo, čas a způsob je tvar neurčitý (např. infinitiv).  U sloves v infinitivu neurčujeme osobu, číslo ani čas.  Infinitiv je základní tvar slovesa (psát, házet, mluvit…). Slovesa Tvar určitý a neurčitý Ve slovnících a Pravidlech českého pravopisu jsou slovesa uvedena v infinitivu.

5  Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem (počítá, zazvoní, přijďte), a tvary sloves se zájmeny se, si (těší se, zaplave si) se nazývají tvary jednoduché.  Tvary sloves, které jsou vyjádřeny více slovy (nebudu zpívat, donesli jsme, bál by se), se nazývají tvary složené. Slovesa Jednoduché a složené tvary Pamatujte! Všechny tvary sloves v čase minulém považujeme za tvary složené.

6  Slovesa, která jsou spojena se zájmeny si, se, se nazývají zvratná slovesa (číst si, dívat se), tvoří s nimi jeden významový celek.  Slovesa s těmito zájmeny považujeme za tvar jednoduchý.  Pokud vyhledáváme v textu slovesa, je třeba zvratná slovesa uvádět i se zvratným zájmenem (mýlí se, nikoli pouze mýlí). Zvratná slovesa Pozor! Slovo se může být i předložkou (se sestrou).

7 dál, dal, zní, z ní, pracovitá, práce, pracovat, chůze, chodit, byli, býlí, bílím, spala jsem, spála, namáhá, námaha, děla, dělá, líbil se, výří, víří, budu zašívat, sypal si, vine se, vývin, vynese, dojit, usínání, usínali, hlasy, hlásí 1. Podtrhej slovesa a zařaď je správně do tabulky. Určitý tvarNeurčitý tvar (infinitiv) Jednoduchý tvarSložený tvar

8 Osika se vyznačuje nápadným chvěním listů. Třepetají se i za zdánlivého bezvětří. Proto o někom, kdo má strach, říkáme, že se třese jako osika. Také se někdy chvějete strachem? Vzpomínáte si, kdy jste se báli tak, až jste se zachvěli? Infinitivy: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. Podtrhni zvratná slovesa a převeď je do infinitivu.

9 běhá -__________uslyšelo - __________ budu spát - __________hráli jsme si - __________ sedíme - __________budeš jíst - __________ nahrály - __________třese se - __________ jít - __________jedli jste - __________ souhlasili - __________budeme číst - __________ usínám - __________smál ses - __________ zapálíte si - __________plavat - __________ nejsi - __________hledáš - __________ 3. Urči u sloves osobu, číslo a čas.

10 ___________________________ Tajenka: ____________________________________________ 4. Najdi v osmisměrce 16 sloves. Z písmen v tmavých polích slož tajenku. SERVÍROVAT KETAVOLAMR ÁTKTČATŘIO KLJAUSAILU AEEVTULTOB TSZOŘAOJVI SKDCÍLVOAT VAINTESATO BTTAHATÝLT ČÍSTIŽOLOP

11 dál, dal, zní, z ní, pracovitá, práce, pracovat, chůze, chodit, byli, býlí, bílím, spala jsem, spála, namáhá, námaha, děla, dělá, líbil se, výří, víří, budu zašívat, sypal si, vine se, vývin, vynese, dojit, usínání, usínali, hlasy, hlásí Řešení 1. Podtrhej slovesa a zařaď je správně do tabulky. Určitý tvarNeurčitý tvar (infinitiv) Jednoduchý tvarSložený tvar dal, zní, byli, bílím, spala jsem, namáhá, dělá, líbil se, víří, sypal si, vine se, vynese, usínali, hlásí pracovat, chodit, dojit zní, víří pracovat, chodit, bílím, namáhá, dělá, vine se, hlásí vynese, dojit spala jsem, budu zašívat, dal, byli, líbil se, sypal si, usínali

12 Osika se vyznačuje nápadným chvěním listů. Třepetají se i za zdánlivého bezvětří. Proto o někom, kdo má strach, říkáme, že se třese jako osika. Také se někdy chvějete strachem? Vzpomínáte si, kdy jste se báli tak, až jste se zachvěli? Infinitivy:vyznačovat se, třepetat se, třást se, chvět se, vzpomínat si, bát se, zachvět se Řešení 2. Podtrhni zvratná slovesa a převeď je do infinitivu.

13 běhá -3.os.,č.j.,Puslyšelo - 3.os.,č.j.,M budu spát - 1.os.,č.j.,Bhráli jsme si - 1.os.,č.mn.,M sedíme - 1.os.,č.mn.,Pbudeš jíst - 2.os.,č.j.,B nahrály - 3.os.,č.mn.,Mtřese se - 3.os,č.j.,P jít - infinitivjedli jste - 2.os.,č.mn.,M souhlasili - 3.os.,č.mn.,Mbudeme číst - 1.os.,č.mn.,B usínám - 1.os.,č.j.,Psmál ses - 2.os.,č.j.,M zapálíte si - 2.os.,č.mn.,Bplavat - infinitiv nejsi - 2.os.,č.j.,Phledáš - 2.os.,č.j.,P Řešení 3. Urči u sloves osobu, číslo a čas.

14 ___________________________ Tajenka: ___ČASUJ SLOVESO BÝT ____________________________ Řešení 4. Najdi v osmisměrce 16 sloves. Z písmen v tmavých polích slož tajenku. SERVÍROVAT KETAVOLAMR ÁTKTČATŘIO KLJAUSAILU AEEVTULTOB TSZOŘAOJVI SKDCÍLVOAT VAINTESATO BTTAHATÝLT ČÍSTIŽOLOP servírovat, skákat, troubit, číst, položit, tleskat, tahat, milovat, jezdit, tancovat, volat, vařit, sekat, malovat, plavat, utřít

15 Použitá literatura  JANÁČKOVÁ Zita, MŰHLHAUSEROVÁ Hana, PŘÍBORSKÁ Olga, ZBOŘILOVÁ Jitka. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978- 80-7289-087-3  MIKULENKOVÁ Hana a kol. Český jazyk 4, 2.díl.Olomouc: Prodos, 2008, ISBN 80-85806-93-2  ŠPULÁKOVÁ Ivana, JANÁČKOVÁ Zita. Opakujeme češtinu ve 3. – 5. ročníku, Pravopisná cvičení, diktáty: Nová škola 2001, ISBN 80-85607-69-7  STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4  ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – učebnice B. Úvaly: JINAN, 1993, č.j. 10456/93-22  Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.9 Slovesa Tvar určitý, neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná."

Podobné prezentace


Reklamy Google