Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE SPOLEČNOSTI. JSEM ZPĚT Program opětovného použití elektrozařízení ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová provozní ředitelka Mezinárodní konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE SPOLEČNOSTI. JSEM ZPĚT Program opětovného použití elektrozařízení ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová provozní ředitelka Mezinárodní konference."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE SPOLEČNOSTI

2 JSEM ZPĚT Program opětovného použití elektrozařízení ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová provozní ředitelka Mezinárodní konference příkladů dobré praxe k problematice předcházení vzniku odpadu a opětovnému použití Jihlava, 6. 4. 2016

3 -Legislativa pro opětovné použití elektrozařízení -Vývoj realizace opětovného použití v rámci kolektivního systému ELEKTROWIN -Program JSEM ZPĚT

4 Hierarchie způsobů nakládání s odpady, dodržovaná v rámci odpadového hospodářství a)předcházení vzniku odpadů, b)příprava k opětovnému použití, c)recyklace odpadů, d)jiné využití odpadů, například energetické využití, e)odstranění odpadů. (§9a, odst. 1) Cíle pro předcházení vzniku odpadů: Podporovat opětovné používání a přípravu k opětovnému používání vhodných vyřazených výrobků nebo jejich složek, zejména prostřednictvím vzdělávacích, ekonomických, logistických nebo jiných opatření (například podpora nebo zřízení akreditovaných středisek pro opravy a opětovné použití a rozšiřování jejich sítí zejména v hustě obydlených oblastech). (POH ČR) Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

5 Předcházení vzniku odpadu – opatření přijatá předtím, než se … výrobky staly odpadem, která omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků … (§4, odst. 2, písm. f) Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

6 Příprava k opětovnému použití (obecná definice) - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez dalšího zpracování opětovného použití, (§4, odst. 1, písm. s) Opětovné použití -(obecná definice) postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny (§4, odst. 1, písm. q) -(speciální definice pro elektro) použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny, (§37g, písm. c) Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

7 Opětovné použití v režimu zpětného odběru elektrozařízení Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnilo….. zejména opětovné použití těchto elektrozařízení … v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky a požadavky na ekodesign výrobků a právními předpisy na ochranu veřejného zdraví. (§ 37j, odst. 1) Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. (§37k, odst. 5) Způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, jejich přeprava a předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití ….. Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění. (§37k, odst. 9) Zpětně odebraná a odděleně sebraná elektrozařízení se před předáním zpracovateli přednostně opětovně použijí jako celek. (§ 37m, odst. 2) Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

8 Opětovně lze použít pouze elektrozařízení či jejich komponenty, které splňují požadavky příslušných právních předpisů, např.: -zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, -zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, -zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, -zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

9 Způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, jejich přeprava a předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití nebo materiálové využití elektrozařízení nebo jejich komponentů, nebo materiálové využití elektroodpadu. Testované výrobky (analýza 2012) vzorkováno ks funkčních ks po opravě (nová šňůra, kryt vypínač apod.) Funkčních ks plně hned hned plně funkčních v %celkový čas čas na jeden funkční kus chladničky/mrazničky/kombinace 1531110,65%27:00:00 velké spotřebiče1891484,23%36:45:004:35:00 malé spotřebiče41178225,35%54:30:002:28:00 nářadí94300,00%12:20:00není relevantní zahrada29900,00%4:50:00není relevantní CELKEM876115313,54 %135:45:004:22:00 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Analýza 2012 – EEZ před předáním zpracovateli

10 Analýza 2012 – výskyt použitelných EEZ spotřebič Opravené výrobky bez nutnosti použití nových dílů Opravené výrobky s výměnou vadných dílů za novéNeopravitelné výrobky Záruční oprava Pozáruční oprava Záruční oprava Pozáruční oprava Záruční opravaPozáruční oprava VrácenoPředáno Vráceno zákazníkovi Předáno výrobci/ dovozcik recyklaci Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky25,68%0,78%41,25%12,84%12,06%0,00% 7,39% Pračky27,93%16,74%46,62%5,51%0,00%0,63%0,00%2,57% Myčky nádobí12,57%50,53%18,39%13,88%1,07%0,47%0,00%3,08% Elektrické sporáky27,88%18,88%30,04%22,48%0,18%0,00% 0,54% Mikrovlnné trouby21,25%7,50%28,33%8,75%11,67%7,50%5,00%10,00% Vysavače19,76%6,29%35,58%20,84%0,00%8,07%4,51%4,96% Žehličky apod.40,74%7,41%32,59%1,48% 0,00% 16,30% Fritovací hrnce50,00%0,00% 50,00% Mlýnky, kávovary30,12%34,94%21,69%4,82%6,02%0,00% 2,41% Vrtačky0,00% 47,30%40,21%0,00% 12,48%0,02% Pily0,00% 33,20%47,89%0,00% 18,91%0,00% Nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování apod.0,00% 1,08%56,22%0,00% 42,70%0,00% Zahradní technika – sekačky, vertikutátory apod.0,00% 19,90%71,22%0,00% 8,88%0,00% Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, atd.0,00% 39,06%47,07%0,00% 13,87%0,00% odsávače61,54%38,46%0,00%

11 Speciální síť míst zpětného odběru pro výrobky vhodné k opětovnému použití Specialisté školení výrobci elektrozařízení k oprávněným a kvalifikovaným zásahům do spotřebičů Stanovení limitů pro výrobky vhodné pro opětovné použití (spotřeba elektřiny, vnější poškození apod.) Předávání spotřebičů k opětovnému použití charitativním organizacím Komunikace projektu Opětovné použití – Program JSEM ZPĚT

12

13

14 Cesta spotřebiče od dárce k novému uživateli 100% BEZPEČNÝ SPOTŘEBIČ Servisní gestor spotřebič prověří a v případě, že odpovídá bezpečnostním a technickým požadavkům, může být předán k dalšímu využití potřebným – FOD, azylovým domům či jiným organizacím. Servisní technik zajistí odbornou instalaci, případně výměnu již nefunkčního spotřebiče za funkční. Pokud spotřebič neodpovídá nutným požadavkům, ani tehdy jeho život nekončí – bude předán k recyklaci a získané materiály poslouží k výrobě nových výrobků.

15 Na každý předávaný spotřebič je umístěna samolepka s kontaktem na servisního gestora, kterého lze přivolat v případě poruchy spotřebiče, nebo požadavku na jeho výměnu. Opětovné použití – Program JSEM ZPĚT

16 KOMUNIKACE www.jsemzpet.cz https://www.facebook.com/Jsem-zpět Spolupráce s Krajem Vysočina a Statutárním městem Brno http://www.kr-vysocina.cz/jsem-zpet/ds-303334/p1=81108 http://www.sako.cz/stranka/cz/25/sberna-strediska-odpadu/ Opětovné použití – Program JSEM ZPĚT

17

18 PříjemceElektrospotřebič Datum dodání OS Kadetpračka předem plněná25.11.2015 OS Kadettrouba mikrovlnná25.11.2015 OS Kadetchladnička25.11.2015 Vrátka o.s.mraznička25.11.2015 Vrátka o.s.pračka předem plněná25.11.2015 Vrátka o.s.varná deska vestavná25.11.2015 Vrátka o.s.vařič elektrický25.11.2015 Vrátka o.s.trouba mikrovlnná25.11.2015 Vrátka o.s.trouba mikrovlnná25.11.2015 Vrátka o.s.trouba mikrovlnná25.11.2015 Vrátka o.s.trouba mikrovlnná25.11.2015 Vrátka o.s.trouba mikrovlnná25.11.2015 Vrátka o.s.trouba mikrovlnná25.11.2015 OP Třebíčchladnička30.12.2015 Předání v roce 2015 Občanské sdružení KADET, Třebíč Skautské středisko Divočáci Jihlava TJ Sokol Moravské BudějoviceObčanská poradna Třebíč Komunitní centrum pro rodinu Brtnice z.s.Stanice Pavlov o.p.s. Mateřské centrum Andílci Hrotovice Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč, Nízkoprahový klub BARÁK Nadační fond Aktivní ženy na venkově, Vilémov MC Ledňáček, Ledeč nad Sázavou Chaloupky o.p.s., Brtnice Úsvit-zařízení SPMP, Havlíčkův Brod Sportovní klub Moravské Budějovice Denní centrum Barevný svět,o.p.s. Občanské sdružení PosáliosCentrum pro rodinu, z. s. Vrátka o.s. TřebíčO.s. Benediktus JSEM ZPĚT v Kraji Vysočina Registrovaní zájemci

19 Spokojení noví uživatelé V roce 2015 předáno 40 spotřebičů K 28. 2. 2016 předáno 74 spotřebičů Azylový dům Jeníčkova Lhota7 Domov Radost, Merklín 1944 Chaloupky o.p.s.1 Klokánek Dlouhá Loučka3 Klokánek Chabařovická 4, Praha 81 Klokánek Chomutov2 Klokánek Láskova, Praha 411 Klokánek Litoměřice1 Klokánek Brno4 Klokánek Hostivice9 Klokánek Štěrboholy2 Mateřské centrum Ledňáček1 Modrý klíč o.p.s. Praha 46 NF Aktivní ženy na venkově3 OP Třebíč1 OS Benedictus2 OS Kadet3 Vrátka o.s.13

20 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "PREZENTACE SPOLEČNOSTI. JSEM ZPĚT Program opětovného použití elektrozařízení ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová provozní ředitelka Mezinárodní konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google