Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_01_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Manželství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_01_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Manželství."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_01_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Manželství Anotace: Prezentace sloužící k seznámení se spojmy týkající se manželství, povinnostmi a právy vyplývajícími z manželství, pravidly vzniku a zániku manželství, dalšími možnosti soužití v ČR.

2 Manželství Občanské a rodinné právo

3 Manželství v ČR = dobrovolný svazek mezi mužem a ženou nelze si ho nijak vynutit, nikdo nám ho nemůže nařídit Pouze mezi jedinci opačného pohlaví

4 Manželství = trvalé soužití na celý život

5 Funkce manželství –založení rodiny –výchova dětí

6 Uzavření manželství –Sňatek = veřejný slib – zodpovědnost jeden za druhého – zodpovědnost za děti – dva svědci – 2 druhy: a) civilní (občanský) b) církevní (náboženský)

7 Civilní sňatek –před starostou či pověřeným členem obecního zastupitelstva –v obřadní síni –možno i mimo obřadní síň - poplatek

8 Církevní sňatek –před knězem, rabínem či jinou osobou pověřenou církví –zpravidla v kostele, modlitebně či jiné církevní budově

9 Překážky sňatku -mladiství (do 18 let) -od 16 do 18 – možno se souhlasem soudu -bigamie -nevěsta či ženich žijí již v jiném manželství / registrovaném partnerství -nesvéprávnost -zbavení svéprávnosti soudem (duševní porucha) -příbuzenský vztah -sourozenci -rodiče a děti -adopce – nejprve zrušit adopci, pak teprve sňatek -nedobrovolnost -nátlak, neinformovanost

10 Doklady potřebné k uzavření sňatku –vyřizuje matrika –občanský průkaz –rodný list –doklad o zrušení předchozího manželství –úmrtní list

11 Uzavření sňatku v zahraničí –před tamním orgánem –civilní i církevní –řídí se pravidly dané země –nutnost tlumočníka, překladu dokumentů –zjistit si, je-li tento úkon platný v ČR! –před zastupitelským úřadem ČR –velvyslanectví, generální konzulát –pouze civilní –dohodnout předem –Doklady: –dotazník –rodné listy –doklady o státním občanství –vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství –zvláštní matriční kniha - Brno

12 Práva manželů –společná výchova dětí –společné vlastnictví –dědictví –institut osoby blízké –možnost zastupování se (převzetí důchodu, dopisu, …) –právo na informace (u lékaře, …)

13 Povinnosti manželů –společná výchova dětí –poskytnutí pomoci –vyživovací povinnost –informovat se o závažných chorobách

14 Předmanželská smlouva –dobrovolná –stále častější –majetkové poměry manželů po svatbě –zjednoduší dělení majetku po rozvodu manželství –platná až po uzavření manželství –forma: –notářský zápis

15 Zánik manželství –rozvod –soud –úmrtí jednoho z manželů –prohlášení jednoho z manželů za mrtvého –soud –šetření, úřední deska soudu, případně média, přihlášení se do 1 roku –pokud se dodatečně objeví a manžel/ka již uzavřel/a jiné manželství – původní se neobnovuje manželství

16 Rozvod – u soudu – práva a povinnosti rodičů k dítěti – výchova a výživa dítěte » „alimenty“ – případně podmínky střídavé péče – rozdělení společného jmění manželů » ideální polovina majetku nabytého v manželství » předmanželská smlouva

17 Další možnosti soužití

18 nesezdané soužití – druh / družka – více svobody x ekonomické a právní nevýhody registrované partnerství – právní svazek občanů stejného pohlaví – v ČR od 1.7. 2006 (zákon č. 115/2006 Sb. O registrovaném partnerství) – před pověřeným matričním úřadem – Doklad o registrovaném partnerství (i zápis v OP)

19 Registrované partnerství -práva a povinnosti podobná manželství -např. zastupování se, informace o zdravotním stavu, institut osoby blízké, … -rozdíly – např.: -nevzniká společné jmění -děti -pěstounská péče (jeden partner) -nelze osvojit -umělé oplodnění - nelze

20 Otázky a úkoly

21 Zamysli se nad výhodami manželství. Např.: relativní citová jistota, pocit sounáležitosti, ochrany, ekonomické výhody – spoluvlastnictví, dědictví, …; právní výhody – osoba blízká, přístup k informacím, možnost zastupování se, …

22 Otázky a úkoly Proč si myslíš, že někteří mladí lidé neuzavírají manželství? Např.: pocit nesvobody, potřeba nevázat se, obavy z trvalosti manželství, obavy z rozvodu (např. špatné zkušenosti z dětství), …

23 Otázky a úkoly Je u nás možné uzavřít registrované partnerství? Pro koho je určené? Ano. Je určené pro páry stejného pohlaví. Mají registrovaní partneři stejná práva jako manželé? Ne. Rozdílná je například oblast práv u dětí.

24 Otázky a úkoly Můžeš uzavřít sňatek v zahraničí? Ano. Jen je potřeba si dopředu zjistit, co pro uzavření potřebuji a jaké to bude mít dopady po návratu do ČR.

25 Otázky a úkoly Kdy zaniká manželství? smrtí prohlášením za mrtvého Rozvodem zjištěním neplatnosti – např. bigamie

26 Otázky a úkoly Může mít v ČR muž dvě a více manželek? Ne. Platné by bylo jen první manželství. Muž by navíc mohl být trestně stíhán.

27 Použité kliparty Všechny použité kliparty jsou z volně dostupných sad programu PowerPoint společnosti Microsoft.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr. Jana Volková Název: VY_32_INOVACE_01_OV9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma:Manželství."

Podobné prezentace


Reklamy Google