Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychické procesy a stavy osobnosti. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychické procesy a stavy osobnosti. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."— Transkript prezentace:

1 Psychické procesy a stavy osobnosti

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Psychické procesy1 Psychické procesy a stavy2 Vnímání3 Druhy vnímání4 Vjem a počitek5 Vnímání prostoru6 Výběrovost vnímání7 Zrakové klamy8 Představy9 Fantazie10

4 Obsah Myšlení11 Paměť12 Paměť13 Učení14 Učení15 City (emoce)16 City (emoce)17 Psychické stavy osobnosti18 Vědomí X nevědomí19

5 jsou funkcí mozku, vzájemně se prolínají a ovlivňují Psychické procesy 1

6 Psychické procesy a stavy Psychické procesy poznávací procesy – vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeč procesy paměti – zapamatování, uchování, vybavení motivační procesy – citové a volní Psychické stavy stavy pozornosti citové stavy 2

7 psych. proces, který zachycuje to, co zrovna v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány je propojeno s dalšími psychickými procesy VNÍMÁNÍ 3

8 zrakové čichové a chuťové sluchové pohybový analyzátor (poloha těla, kontrola pohybu) vnímání doteku (kožní analyzátor) hmat (sloučení kožního a pohybového analyzátoru) Druhy vnímání 4

9 Vjem a počitek – druhy zážitků Vjem zobrazuje obraz předmětu jako celku tedy výsledek vnímání Počitek obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (barva, vůně) nevyskytuje se izolovaně je součástí vjemu 5 Počitky a vjemy zanechávají v našem mozku stopy. Obraz, který z nich vzniká, se nazývá představa a proces představivost.

10 Vnímání prostoru 6

11 Výběrovost vnímání 7

12 Zrakové klamy 8

13 názorný obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smyslové orgány zakládá se na minulém vnímání méně výstižné než bezprostřední vjem Představy 9

14 psych. proces, kdy vytváříme relativně nové představy základem jsou zkušenosti, ale často značně pozměněné nebo zkombinované do celků, které se ve skutečnosti nevyskytují o rekonstrukční – představa vytvořena na podkladě slovního popisu nebo znázornění o tvůrčí – vytvoření nových představ, např. v umělecké tvorbě Fantazie 10

15 schopnost člověka na základě smyslového poznání a spolu s ním poznávat obecné, zákonité, podstatné souvislosti a na základě toho určovat cíle své činnosti řeč – nástroj myšlení, vyjadřuje myšlenky a umožňuje je sdílet s dalšími lidmi a komunikovat MYŠLENÍ 11

16 jedna z nejdůležitějších vlastností člověka soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení paměťové procesy: – uložení do paměti = zapamatování – spontánní / bezděčné – uchování v paměti – vybavení a znovupoznání uchovaného Paměť 12

17 krátkodobá/dlouhodobá logická/mechanická bezděčná/záměrná v průběhu času dochází k procesu zapamatování Paměť 13

18 aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozené dispozice a možnosti jedince smyslem je získávání, osvojování a upevňování nových zkušeností a tím přizpůsobování se novým situacím uskutečňuje se na základě tzv. podmiňování Učení 14

19 výsledky učení: – vědomosti – dovednosti – návyky druhy učení: – senzomotorické(smyslově pohybové) – vědomostní(osvojení poznatků) – intelektové (osvojení řešení problémů či úloh) – sociální(učení sociální interakci) Učení 15

20 psychické procesy, které hodnotí různé skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podmětům mohou podněcovat a motivovat k určité činnosti stejně jako potřeby, zároveň doprovázejí průběh činnosti, uspokojování nebo neuspokojování potřeb atd. CITY (emoce) 16

21 ambivalence – jev, kdy jedinec zažívá zároveň kladné i rozporuplné emoce charakter. znaky: subjektivnost, spontánnost, předmětnost, aktuálnost, polarita, vliv na další psychické procesy citové poruchy: citová labilita, averze (silný pocit nelibosti), fobie (chorobný strach provázený úzkostí), komplex (např. méněcennosti) CITY (emoce) 17 vzrušivé a tlumivé aktivující a deaktivující libé a nelibé nižší a vyšší

22 jsou přechodné mění se podle času a situace vyjadřují celkové psychické prožívání člověka v určitém okamžiku POZORNOST psychický stav projevující se soustředěním vnímání a dalších psychických procesů na jeden jev, případně na jednu činnost Psychické stavy osobnosti 18

23 VĚDOMÍ psychický stav jedince, který je schopen reagovat na podněty, vnímat, prožívat, myslet a tyto procesy si uvědomovat část psychiky, která zahrnuje vše, co si jedinec právě uvědomuje PODVĚDOMÍ (NEVĚDOMÍ) všechny duševní obsahy, které jsou v daném okamžiku mimo vědomí jedince Vědomí X nevědomí 19

24 17

25 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 http://www.zsnastrani.cz/vyuka/vko http://sumo11.blog.cz/0702/6 http://www.ctenarska- gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg- strategie/cg-strategie-17 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Psychické procesy a stavy osobnosti. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google