Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H YDROSFÉRA - HYDROLOGIE Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H YDROSFÉRA - HYDROLOGIE Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská."— Transkript prezentace:

1 H YDROSFÉRA - HYDROLOGIE Autor: Hana Brýdlová

2 Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská 1638, 568 02 Svitavy IČO62033026 Operační programOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0114 Označení vzdělávacího materiáluK_INOVACE_1.ZE.01…45 Tematická oblastFyzicko-geografická sféra - hydrosféra Název vzdělávacího materiáluHydrosféra - hydrologie Druh učebního materiálu EVM - prezentace Anotace Výuková prezentace, seznámení s tématem, závěrečné opakování Klíčová slova Hydrologický cyklus, říční charakteristiky Ročník 1. ročník, kvinta Typická věková skupina 15 – 16 let Speciální vzdělávací potřebyžádné AutorHana Brýdlová ZhotovenoLeden, únor 2014 Celková velikostVelikost souboru s DUM 8649 kB

3 Hydrosféra = vodní obal Země povrchové vody - oceány, moře, říční síť, ledovce... podpovrchové vody (půdní, podzemní) voda v atmosféře voda v živých organismech

4 Rozložení vody na Zemi Zdůvodněte s pomocí schématu, proč jedním z nejdůležitějších úkolů lidstva je celosvětová ochrana zdrojů pitné vody.

5 Oběh vody – hydrologický cyklus Voda je v přírodě v neustálém oběhu. podílí se na něm celkem 525 tis. km³ vody malý oběh - pouze v rámci pevnina - atmosféra nebo oceán - atmosféra velký oběh - oceán - atmosféra - pevnina - oceán - atmosféra

6

7 Vodní toky Voda, která naprší, nejprve nesoustředěně odtéká - ron se soustředěným odtokem srážkové vody vzniká koryto - potok, řeka... říční síť - hlavní řeka a její přítoky, řádovost toků - počítáme od hlavní řeky

8 Vznik řek pramen zdrojnice - soutok 2 a více řek (Vltava, Orlice) - jezero (Bajkal - Angara) - tající ledovec (Rhôna) Pramen řeky Svitavy a Moravy

9 Ústí řek do jiné řeky, do jezera, do oceánu, propadem - podzemní řeka v krasových oblastech Typy ústí limanové přímé nálevkovité (estuáriové) deltovité, vysunutá delta

10 Delta Dunaje Vysunutá delta Mississippi Labe - estuárium Limanové ústí Dněpru

11 Říční charakteristiky délku toku – vzdálenost od pramene k ústí [km] spád toku = výškový rozdíl [m] průtok = objem vody protečený za 1 s [m³/s] plochu povodí = území odkud je voda odváděna do hlavního toku [km²] rozvodí = hranice mezi dvěma povodími vodní stav - výška hladiny, určen vodočtem [cm] specifický odtok - objem vody, který odteče za jednotku času z jednotky plochy povodí [m³/s/km²] odtoková výška - vrstva vody rovnoměrně rozložená na ploše povodí odtečená za určitý čas [mm/rok]

12 Délka toku vzdálenost od pramene k ústí údaje o délkách řek nejsou jednoznačné toky řek jsou křivolaké vodní toky se neustále vyvíjejí,což vede ke zkracování nebo prodlužování délky toku prameny a ústí řek nebývají situovány jednoznačně

13

14

15 Spád řeky Výškový rozdíl mezi 2 body na řece Příklad: Vypočítejte nadmořskou výšku pramene řeky Labe, jestliže od pramene Labe po místo, kde opouští řeka Labe ČR u Hřenska, je spád 1272 m. ΔH = 1 272 H₁ = 115 H₂ = ? H₂ = 1 272 + 115 = 1 387

16 Vypočítej spád řeky Svitavy:ΔH = 471 – 191 Kolik měří Svitava km?

17 Vodní stav výška hladiny vody v korytě řeky (nad počátkem vodočtu) v cm vodočet je zařízení na měření výšky hladiny vody nejpoužívanější je vodočet laťový – svisle nebo šikmo umístěná lať s vyznačenou stupnicí hydrologické předpovědi vodních stavů lze sledovat např.na http://voda.gov.cz/portal/

18

19 Průtok množství vody protékající příčným průřezem koryta řeky za jednotku času ( m³/s ) vypočítá se jako součin průměrné rychlosti proudění vody a plochy příčného průřezu koryta

20 Průtok : Příklad: Určete druhý rozměr koryta řeky ve tvaru obdélníka, jestliže výška hladiny dosahuje 280 cm, průtok je 360 m³/s a rychlost toku je 2 m/s Q = 360 m³/s360 = 2. 2,8. a v = 2 m/sa = 64,28 m S = 2,8 m. a S … průtočný profil koryta v… průměrná rychlost proudění

21 Specifický odtok množství vody, které v průměru odteče z povodí za 1 s vypočítá se jako poměr průtoku k ploše povodí udává se v m³/s/km² Q…průtok F…plocha povodí Příklad: Jak se liší specifický odtok Bečvy a Svitavy? Svitava: průtok 5,2 m³/s, plocha povodí 1 149 km² Bečva: průtok 17,3 m³/s, plocha povodí 1 625 km²

22 Výsledek Svitava: qₓ = 5,2 : 1 149 = 0,0045 m³/s Bečva: qₓ = 17,3 : 1 625 = 0,0106 m³/s Kolik litrů vody proteče průměrně korytem řeky Svitavy každou sekundu? (údaje jsou naměřené v Bílovicích nad Svitavou).

23 Odtoková výška vrstva vody rovnoměrně rozložená na ploše povodí, která odtekla za určité období (zpravidla za 1 rok)

24 Průměrná odtoková výška na kontinentech Oceánie 1560 mm Jižní Amerika 658 Severní Amerika 324 Asie 312 Evropa 271 Antarktida 165 Afrika 136 Austrálie 37 ZEMĚ 314 mm

25 Odtoková výška Porovnejte odtokovou výšku jednotlivých kontinentů a zdůvodněte rozdíly.

26 Opakování pojmů: 1.výška vodní hladiny ve vodním toku 2.plocha, ze které tok odvádí vodu 3.vzdálenost mezi pramenem a ústím 4.hranice mezi jednotlivými povodími 5.množství vody, které proteče průřezem koryta za sekundu 6.množství vody, které odteče průměrně z povodí za sekundu 7.výškový rozdíl mezi dvěma body na toku řeky

27 Správné odpovědi 1.Vodní stav 2.Povodí 3.Délka řeky 4.Rozvodí 5.Průtok 6.Specifický odtok 7.Spád řeky

28 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 1.The Water Cycle [online]. 2013 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycle.html 2.Rozdělení zásob vody ve světě [online]. 2013 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html 3.SLADY. Watercycleczechhigh.jpg [online]. 2006 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpg 4.JAN OTČENÁŠEK. Kralický sněžník [online]. 2007 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://www.tisicovky.cz/cs/hory/kralicky-sneznik/kralicky-sneznik- hlv11/foto/?cislo_stranky_i=2 5.SOBOTOVÁ, Miromila; Sobota, Karel. Zeměpisný náčrtník. 1996. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 1996. ISBN 80-901942-5-7. 6.Ústí. [online]. [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD 7.IVO MACHÁČEK. Matematika a její využití v geografii [online]. 2013 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: gymnaziumhranice.cz/soubory/projekty/SZ/prezentace7.ppt ‎ 8.TOMEŠ, Jiří. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra, 1993, 55 s. ISBN 80-902282- 2-4. 9.J. DEMEK A KOL. GEOGRAFIE PRO SŠ I: fyzicko-geografická část. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, 2012. ISBN 9788072355198. 10.Svitava [online]. 2013 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svitava 11.Řeka Svitava - 1.-2.5.2009 [online]. 2009 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.alena.ilcik.cz/0905svitava.php


Stáhnout ppt "H YDROSFÉRA - HYDROLOGIE Autor: Hana Brýdlová. Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google