Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslání Veřejného Sektoru Jeho struktura a faktory ovlivňující jeho velikost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslání Veřejného Sektoru Jeho struktura a faktory ovlivňující jeho velikost."— Transkript prezentace:

1 Poslání Veřejného Sektoru Jeho struktura a faktory ovlivňující jeho velikost

2 Osnova Úvod Poslání veřejného sektoru Teorie potřeb a struktura veřejného sektoru Faktory ovlivňující jeho velikost Závěr

3 Poslání Veřejného Sektoru Narušení jisté rovnováhy při uspokojování potřeb Trh a jeho selhání Veřejný sektor a jeho poslání ?

4 Poslání Veřejného sektoru je předcházet, omezovat a řešit dopady selhávání a absentování trhu v ekonomickém, sociálním růstu a především rozvoji. Strecková - upraveno

5 Poslání Veřejného sektoru Poslání Funkce Cíle Činnosti

6 kategorii potřeb způsobech zabezpečování statků Chceme-li lépe pochopit fungování VS a jeho strukturu, je nutné blíže specifikovat kategorii potřeb, což nám umožní lepší orientaci v diskusi o způsobech zabezpečování statků ve Veřejném sektoru.

7 Teorie potřeb Potřeby Výrobní Finální Společenské Individuální Pramen: Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer press 1998

8 Teorie potřeb pociťuje každý člověk – výrobce, jsou uspokojovány statky, jež jsou určeny pro spotřebu v procesu další produkce statků nebo služeb, neexistuj fakticky žádný důvod pro uspokojování těchto potřeb cestou VS. výrobní

9 Teorie potřeb tyto potřeby již neslouží k produkci dalších statků pociťuje je každý jedinec jako konečný spotřebitel finální Společenské potřeba organizovaného uspořádání společnosti potřeba ochrany občana a jeho majetku potřeba dovolání se spravedlnosti cestou zákonů potřeba ochrany územíIndividuální potřeba výživy potřeba odívání potřeba bydlení potřeba ochrany zdraví potřeba dopravy potřeba vzdělání potřeba poznání, informací potřeba estetických zážitků

10 Teorie potřeb Definiční znaky Příčina pociťování Intenzita pociťování Délka pociťování finální Společenské Pociťuje člověk jako člen společnosti (Robinson?) Individuální Pociťuje člověk jako genetický druh, jsou mu bytostně vlastní

11 Teorie potřeb Finální individuální potřeba estetických zážitků potřeba poznání, informací potřeba vzdělání potřeba dopravy potřeba ochrany zdraví potřeba bydlení potřeba odívání potřeba výživy a) možnost stanovení kvantitativní hranice nasycenosti (klesá) b)míra individuální existenční naléhavosti uspokojování potřeb (klesá) c) míra společenské existenční naléhavosti uspokojování potřeb (roste) d) míra významu uspokojování potřeb pro kultivaci lidského potenciálu (roste) e) dynamika změn ve způsobu uspokojování potřeb (roste)

12 Struktura Veřejného sektoru Blok společenských potřeb Blok odvětví rozvoje člověka Blok poznání a informací Blok technické infrastruktury Blok produkce privátních statků Blok existenčních jistot

13 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Ekonomické Mimoekonomické Geopolitické Historické Kulturně-náboženské Politické

14 Závěr Posláním veřejného sektoru je vytváření ekonomických podmínek pro upokojování společenských a individuálních potřeb jedinců, všude tam, kde je narušena přirozená funkce trhu, v souladu se zájmy společnosti a s ohledem na potřebu podpořit prorůstový charakter veřejného sektoru. Při objasňování existence veřejného sektoru se nelze zcela spoléhat pouze na teorii statků, velkou roli zde také sehrává teorie potřeb a kategorie zájmů. Bloková struktura veřejného sektoru je odrazem teorie potřeb. Strukturu veřejného sektoru a způsob financování je tedy možné objektivizovat prostřednictvím teorie statků a teorie potřeb. Veřejný sektor ve své struktuře a rozsahu by neměl vycházet z principu rovnosti ve spotřebě (charitativní charakter), nýbrž z principu rovnosti šancí, který podporuje jeho zdrojový charakter.

15 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VELIKOST A STRUKTURU VEŘEJNÉHO SEKTORU Doplňující text k přednášce

16 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Základní hypotézy První tvrdí, že růst podílu VS na HDP je odrazem špatného fungování politického systému vedoucí ke sklonu k nadměrnému rozpočtu Tzv. Niskanenova teorie byrokracie

17 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Q byr Q Q opt C B C,B

18 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Druhá tvrdí, že růst podílu VS na HDP je v příčinné souvislosti s měnícími se ekonomickými potřebami a preferencemi spotřebitelů Tzv. Wagnerova „hypotéza vzrůstající aktivity vlády“.

19 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Graf č. 1.:Relativní změny v aktivitách veřejného sektoru v průběhu preindustriální, industriuální a postindustriální fáze ekonomického vývoje

20 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Růst důchodu na hlavu Technologický pokrok (vliv vědy a výzkumu) Demografické změny Relativní náklady veřejných služeb Urbanizace Vývoj transferů Daňová postižitelnost aktivit ekonomiky Prahové efekty Politické a sociální faktory

21 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Demografické změny 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 200400600200400600 Populace (v tisících) 60-64 muži ženy Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 1930

22 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Demografické změny Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 1990 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 200400600200400600 Populace (v tisících) 60-64 muži ženy

23 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Demografické změny Struktura ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 2030 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 200400600200400600 Populace (v tisících) 60-64 muži ženy

24 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Prahové efekty Státní výdaje válka krize Čas vývoj státních výdajů A. T. Peacock - J. Wiseman

25 Faktory ovlivňující strukturu a velikost VS Sociální a politické faktory veřejné a starobní důchody úrazové a invalidní pojištění pojištění v nezaměstnanosti nemocenské pojištění potravinové programy rodinné přídavky důchodové podpory určitým skupinám obyvatelstva Stát blahobytu (welfare state)


Stáhnout ppt "Poslání Veřejného Sektoru Jeho struktura a faktory ovlivňující jeho velikost."

Podobné prezentace


Reklamy Google