Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeložky se 3. pádem VY_32_INOVACE_02-15 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk – 2. cizí jazyk Tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeložky se 3. pádem VY_32_INOVACE_02-15 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk – 2. cizí jazyk Tematický."— Transkript prezentace:

1 Přeložky se 3. pádem VY_32_INOVACE_02-15 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk – 2. cizí jazyk Tematický okruh: Gramatické jevy Téma: Předložky se 3. pádem Jméno autora: Mgr. Petr Kozlovský Vytvořeno dne: 12. 10. 2011 Metodický popis, (anotace): Seznámení s předložkami se 3. pádem, splývání předložek se členem, procvičení na příkladech.

2  Předložky se pojí s určitými pády.  Tomuto spojení se říká „předložková vazba“.  Předložky se stejným významem mohou mít v češtině a v němčině vazbu s jiným pádem.  Některé německé předložky se pojí pouze s jedním pádem, jiné se dvěma, výjimečně se třemi pády.

3  AUSZ, ZE (místně)  BEIU, PŘI  MITS, SE  NACHDO (místně), PO (časově) PODLE,  SEITOD (časově – minulost)

4  VONZ, ZE (místně), OD (časově), O (někom, něčem)  ZUK, NA (účel)  GEGENÜBERNAPROTI  Mezi předložky pojící se se 3. pádem dále řadíme méně obvyklé předložky jako AUßER (mimo, kromě), ENTGEGEN (proti, naproti), ENTLANG (podél, vedle), GEMÄß (podle, ve shodě).

5  Některé předložky splývají se členem určitým.  Obě varianty jsou správné a přípustné. zu + dem = zum zu + der= zur bei + dem= beim Wir gehen zu dem Rathaus / zum Rathaus. Er fährt zu der Post / zur Post. Martin ist bei dem Frisör / beim Frisör.

6 Er kommt aus Prag. On pochází z Prahy. Das Buch ist aus Papier. Ta kniha je z papíru. Eva kommt aus der Schule. Eva přichází ze školy.

7 Er wohnt bei der Tante. On bydlí u tety. Beim Lesen braucht er eine Brille. Při čtení potřebuje brýle. Raspenava liegt bei Liberec. Raspenava leží u Liberce.

8 Mit Jana spreche ich gern. S Janou mluvím rád. Ich bezahle mit Geld. Zaplatím penězi. Ich trinke Kaffee mit Zucker. Piji kávu s cukrem.

9 Martin fährt nach Liberec. Martin jede do Liberce. Nach der Schule fahre ich zur Oma. Po škole ( po skončení) pojedu k babičce. Nach meinen Erfahrungen... Podle mých zkušeností...

10 Seit wann bist du hier? Odkdy jsi tady? Er lebt hier seit 1992. On tu žije od roku 1992. Seit letzem Sonntag... Od posledn neděle...

11 Sie kommt vom Bahnhof. Ona přichází z nádraží. Das Buch ist von dir. Ta kniha je od tebe. Jetzt sprechen wir von deiner Freundin. Teď mluvíme o tvé přítelkyni.

12 Mein Hund kommt jetzt zu mir. Můj pes jde teď ke mně. Ich brauche das Auto zum Fahren. Potřebuji to auto na ježdění. Das Restaurant heißt „Zum schwarzen Pferd“ Ta restaurace se jmenuje „U černého koně“.

13 Er wohnt gegenüber der Post. On bydlí naproti poště. Wir stehen gegenüber dem Fenster. My stojíme proti oknu. Er sitzt mir gegenüber. Sedí naproti mně.

14 z Prahy aus Prag do Liberce nach Liberec k dědovi zum Opa

15 Od roku 1348 Seit 1348 Naproti divadlu Gegenüber dem Theater. U babičky Bei der Oma Se sestrou a s bratrem Mit der Schwester und mit dem Bruder.


Stáhnout ppt "Přeložky se 3. pádem VY_32_INOVACE_02-15 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Německý jazyk – 2. cizí jazyk Tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google