Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná realizovaná zařízení KPÚ pro Plzeňský kraj 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná realizovaná zařízení KPÚ pro Plzeňský kraj 1."— Transkript prezentace:

1 Společná realizovaná zařízení KPÚ pro Plzeňský kraj 1

2 2 Osnova I.Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků II.Realizace protierozních a protipovodňových opatření III.Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

3 3 I. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 1.Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V., 339 01 Klatovy 2.Výstavba-rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k. ú. Hamry na Šumavě 3.Katastrální území Hamry, okres Klatovy 4.Polní cesta HPC 1 tvoří část cestní sítě realizované podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hamry na Šumavě. Slouží ke zpřístupnění zemědělských, lesních pozemků a také ke zlepšení prostupnosti krajiny v dané lokalitě. Cesta spojuje část obce Hamry – Hamerský dvůr s donedávna velmi špatně přístupnou usedlostí Špirk a napojuje se zde na polní cestu HPC 2. Propojením těchto částí obce Hamry dochází k možnosti využití cesty jako turistické a cykloturistické trasy (délka 1 979 m, kategorie 4/30 (jízdní pruh 3,5 m + 2 x 0,25 krajnice, pojezdová rychlost 30 km/h).

4 4 I. Realizace opatření ke zpřístupnění pozemků 4.Do nedávné doby byl příjezd pro obyvatele a návštěvníky možný pouze po komunikaci vedoucí po hrázi vodní nádrže Nýrsko, která je významným zdrojem pitné vody pro město Klatovy a jeho okolí. Doposud se přes hráz jezdilo pouze na zvláštní povolení. Zrealizovaná stavba HPC 1 umožní bezpečný přístup do lokality Na Špirku, k němuž již nebude potřeba žádného zvláštního povolení. Stavba byla vzhledem k terénním podmínkám a existenci ochranného pásma II. stupně vodního zdroje realizována v poměrně krátkém časovém horizontu (cca 3 měsíce). 5.7 960 222 Kč, prostřednictvím Programu rozvoje venkova 6.Předáno obci dne 12. 6. 2014

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 II. Realizace protierozních a protipovodňových opatření 1.Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 2.Protipovodňová opatření v k. ú. Hromnice na okr. PS 3.Katastrální území Hromnice, okres Plzeň - sever 4.Soubor protipovodňových opatření: Záchytné průlehy PO 1 N a PO 2 N: Realizace průlehů proběhla po vrstevnici (podélný sklon je minimální) se zasakovacím travním pásem a stromořadím v polovině svahu orné půdy odvádějící extrémní srážky do strže v lesním pozemku a zasakující povrchovou vodu do podzemních vrstev. Zároveň plní toto společné zařízení funkci interakčního prvku (délka průlehů je 774 m, navržen jako přejížděný, zatravněný, hluboký 1 m, se sklony svahů 1:5 1:5. Voda se bude v průlezích vyskytovat pouze za deště. Podél severní strany obou průlehů je provedena výsadba celkem 38 kusů kontejnerovaných sazenic místních stromů.

12 12 I. Realizace protierozních a protipovodňových opatření Cestní příkop PŘ 4 N Příkop slouží k odvedení dešťové vody z přilehlého pole do výše zmíněných průlehů. Koryto příkopu je zatravněné lichoběžníkové s šířkou ve dně 0,4 m, minimální hloubkou 0,4 m a sklony svahů 1:1,25. Průměrný sklon příkopu je 6 %. Po cca 30 m jsou v korytě zabudovány stabilizační prahy z kamenné dlažby do betonového lože. Součástí příkopu jsou sadové úpravy (výsadba celkem 23 ks stromů a 29 ks keřů) Přehrážky PŘE 8 N, PŘE 9 N, PŘE 10 N Nově zbudované přehrážky (za staré – nefunkční) jsou ze smrkových kulatin o průměru 15 cm, napuštěných proti červotoči s použitím hydroizolace na styku se zeminou. Kulatiny jsou na každé straně zapuštěné 1 m do terénu a jsou zajištěné kolíky o průměru 15 cm. Vždy 2 m nad přehrážkou a 2 m pod přehrážkou je provedeno opevnění kamenem frakce 63/125 o tloušťce 20 cm.

13 13 I. Realizace protierozních a protipovodňových opatření 4.Výsledkem je soustava vodohospodářských opatření, která ochraňuje obec před škodami způsobovanými doposud vodou z přívalových srážek a zároveň zvyšuje retenční schopnost povrchových vod v daném území. 5.2 458 818 Kč, prostřednictvím Veřejné pokladní správy 6.Předáno obci dne 16. 12. 2013

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 III. Realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 1.Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 37 Domažlice 2.LBK 3-6 a navazující IP 100 3.Katastrální území Horní Kamenice u Staňkova, okres Domažlice 4.Vybudování lokálního biokoridoru, kde v rámci realizace akce byla provedena výsadba stromů a zatravnění plochy přes 3,5 ha. Tímto opatřením došlo ke zlepšení protierozní ochrany půdy, zvýšení ekologické stability a estetické hodnoty krajiny. 5.923 675 Kč, prostřednictvím programu SAPARD 6.Předáno obci dne 20. 11. 2006

19 19

20 20

21 21

22 22


Stáhnout ppt "Společná realizovaná zařízení KPÚ pro Plzeňský kraj 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google