Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber,"— Transkript prezentace:

1 Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber, Martina Hybler – EY Česká Republika TVIP, Odpadové Fórum, Hustopeče 17. Března 2016

2 Nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady

3 Rozdělení odpadových toků

4

5 Sledované skupiny odpadů (1 až 3) Celkem 356 kat. č. Katalogová čísla vstupující POUZE do SPALOVNY NO (SKUPINA 1) Celkem 164 kat. č. Katalogová čísla vstupující POUZE do Průmyslové ČOV (SKUPINA 2) Celkem 10 kat. č. Katalogová čísla vstupující POUZE do STABILIZACE (SKUPINA 3) Celkem 127 kat. č. -pro tyto odpady se neuvažuje s jiným způsobem zpracování (vyjma skládkování) -odhad produkce sekundárních odpadů (výstupů), které musí být dále zpracovány -ceny na bráně jednotlivých typů zařízení (současné průměry)

6 Sledované skupiny odpadů (4 až 6) Celkem 356 kat. č. Katalogová čísla vstupující do NEUTRALIZACE NEBO STABILIZACE (SKUPINA 4) Celkem 32 kat. č. Katalogová čísla vstupující do SPALOVNA NO NEBO STABILIZACE (SKUPINA 5) Celkem 21 kat. č. Katalogová čísla vstupující do DEEMULGACE NEBO STABILIZACE (SKUPINA 6) Celkem 2 kat. č. U těchto odpadů bylo nutné rozhodnout, který způsob nakládání bude preferovaný z hlediska: - Environmentální (primární kritérium). - Ekonomické (sekundární kritérium).

7 Využití výpočtového systému NERUDA http://www.upei.fme.vutbr.cz/veda-vyzkum/neruda -Optimalizační nástroj -Výpočtové modelování toků odpadu od producentů ke koncovým zařízením Analýza vedoucí k návrhu optimální sítě zařízení pro nakládání s NO zahrnuje: Prognózu produkce vybraných skupin NO na úrovni ORP Prognózu využití zpracovatelských kapacit Výpočet dopravní logistické úlohy

8 Prognóza produkce sledovaných skupin NO

9 Potenciál pro optimalizaci Předmětem je návrh kapacit infrastruktury, která spadá pouze do kategorie „odstranění“ Podíl využívaných NO je pro vstup do výpočtů odečten Příklad využití NO: NO zpracované na cementárnách (viz tabulka) Kraj Počet zař í zen í Ročn í kapacita cement á rens kých provozů [t] Množstv í NO evidovaných k ó dem XR1 2011 až 2013 [t] Hlavn í město Praha188 000 - Ú stecký kraj 1100 000 26 442 Pardubický kraj185 000 132 Jihomoravsk ý kraj1115 000 51 Olomoucký kraj150 000 - Celkem5438 000 26 625

10 Potenciál pro optimalizaci Předmět optimalizace Není zahrnuto do potenciálu (vyhovuje současný stav)

11 Prognóza produkce – grafické znázornění Lokalita Čas Produkce

12 Prognózy produkce – jednotlivé skupiny

13 Prognóza produkce – výsledky Produkce [t/r]Mimo výpočet [t/r]Optimalizace [t/r] 201320202013202020132020 DEEM116 504125 7167 4727 500109 032118 216 SPAL NO365 725396 583215 788249 702149 937146 880 STAB951 886888 926774 952744 943176 934143 983 STAB / DEEM31 10534 56278075330 32433 809 STAB / SPAL NO187 230220 874119 262145 91667 96874 957 STAB / NEUT34 46421 6684 4604 26030 00417 408 Mimo výpočet = množství, které bylo zpracováno vyšším stupněm v rámci hierarchie nakládání s odpady (většinou materiálové využití)

14 Prognóza produkce – výsledky NO 2020 [t/r]DEEM [t/r]SPAL NO [t/r]STAB [t/r] STAB / DEEM [t/r] STAB / SPAL NO [t/r] STAB / NEUT [t/r] Jihočeský 8 3087 0251 9276 7422 541452 Jihomoravský 7 12111 33311 3012 0685 213736 Karlovarský 8634 701008520 Královéhradecký 5 9209 5872 1948872 620211 Liberecký 16 8955 81127 6433 5973 8963 458 Moravskoslezský 13 27618 18849 1112 8363 609857 Olomoucký 8 3558 0388063622 33384 Pardubický 6 18112 1678 4612 3291 8381 868 Plzeňský 5 8036 1765 1441 2292 262679 Středočeský 9 47121 25116 2118 1609 6662 993 Ústecký 10 95315 77518 3091 70033 7704 167 Vysočina 13 5505 89510 8502 7571 826444 Zlínský 5 2048 1537 1237591 6001 455 Hlavní město Praha 6 31012 7724 89737692 9240

15 Návrh optimálních kapacit NO

16 Optimální kapacity NO – Předvedené výsledky Prezentovány jen dílčí výsledky: Spalovna nebo skládka NO (158 katalogových čísel). Spalovna NO, stabilizační linka nebo skládka NO (21 katalogových čísel). Stabilizační linka nebo skládka NO (121 katalogových čísel). 2 scénáře

17 Současné zpracovatelské kapacity N á zev kraje Spalovny NO Ročn í kapacita [t] Stabilizačn í linky Ročn í kapacita [t] Hlavn í město Praha Středočeský kraj14 50060 000 Jihočeský kraj1 5001 000 Plzeňský kraj2 5007 000 Ú stecký kraj 21 000159 300 Liberecký kraj2 60038 000 Kr á lov é hradecký kraj 2 00058 600 Pardubický kraj1 500 Kraj Vysočina3 1943 650 Jihomoravský kraj4 020 Olomoucký kraj4 950 Zl í nský kraj 14 720 Moravskoslezský kraj21 20021 800 Celkem93 684349 350

18 Současné zpracovatelské kapacity

19 Optimální kapacity NO – Okrajové podmínky výpočtu Environmentální kritéria – zařízení jsou zvýhodněna v tomto pořadí: I. Spalovna NO II. Stabilizační linka ( III. Skládka NO ) Mezi zařízeními stejného typu budou rozhodovat ekonomická kritéria Environmentální pořadí zařízení bude platit pouze v případě svozové vzdálenosti do 100 km. Cílem je zpracovávat NO v regionu, kde byl vyprodukován (vzdálenost 100km odpovídá prům. vzdálenosti krajských měst)

20 Optimální kapacity NO – Scénáře Scénář preferující termické zpracování NO stonásobné zvýšení kapacit všech zařízení oproti hodnotám dle KÚ (neomezené kapacity spaloven a stabilizace a hledání optimální varianty) Scénář odpovídající nedostatečným kapacitám spaloven NO dvojnásobné zvýšení kapacit spaloven NO oproti hodnotám dle KÚ kapacity ostatních zařízení na původních hodnotách dle KÚ

21 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Spalovny NO

22 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Dopravní vzdálenost do spalovny NO

23 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Stabilizační linky

24 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Dopravní vzdálenost do stabilizační linky

25 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Histogram dopravních vzdáleností do zařízení pro zpracování NO

26 Druhý scénář – Zvýšený význam stabilizace dvojnásobné zvýšení kapacit spaloven NO oproti hodnotám dle KÚ kapacity ostatních zařízení na původních hodnotách dle KÚ

27 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Spalovny NO

28 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Dopravní vzdálenost do spalovny NO

29 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Stabilizační linky

30 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Dopravní vzdálenost do stabilizační linky

31 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Histogram dopravních vzdáleností do zařízení pro zpracování NO

32 Závěrečný souhrn

33 ZÁVĚRY – Návrh optimálních kapacit NO Odklon od skládkování způsobil nedostatečnou kapacitu spaloven NO Stabilizační linky jsou téměř zaplněny, rezerva jen v Ústí nad Labem

34 ZÁVĚRY – Návrh optimálních kapacit NO Podpora rozšiřování existujících spaloven NO Rekonstrukce Znovuzprovoznění Podpora výstavby nových spaloven NO – lze očekávat obtíže Ve vybraných krajích ČR podpořit vznik stabilizačních linek NO

35 Poděkování Příspěvek vznikl na základě projektu „Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 až 2020“, který byl spolufinancován z Fondu soudržnosti z Prioritní osy 8 - Technická pomoc. Vývoj použitých nástrojů a metodiky byl financován z finanční podpory poskytnuté Technologickou agenturou České republiky v rámci výzkumného projektu TAČR č. TE02000236 "Waste-to-Energy (WTE) Competence Centre".

36 Děkuji za pozornost Jiří Kropáč kropac@fme.vutbr.cz


Stáhnout ppt "Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber,"

Podobné prezentace


Reklamy Google