Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber,"— Transkript prezentace:

1 Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber, Martina Hybler – EY Česká Republika TVIP, Odpadové Fórum, Hustopeče 17. Března 2016

2 Nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady

3 Rozdělení odpadových toků

4

5 Sledované skupiny odpadů (1 až 3) Celkem 356 kat. č. Katalogová čísla vstupující POUZE do SPALOVNY NO (SKUPINA 1) Celkem 164 kat. č. Katalogová čísla vstupující POUZE do Průmyslové ČOV (SKUPINA 2) Celkem 10 kat. č. Katalogová čísla vstupující POUZE do STABILIZACE (SKUPINA 3) Celkem 127 kat. č. -pro tyto odpady se neuvažuje s jiným způsobem zpracování (vyjma skládkování) -odhad produkce sekundárních odpadů (výstupů), které musí být dále zpracovány -ceny na bráně jednotlivých typů zařízení (současné průměry)

6 Sledované skupiny odpadů (4 až 6) Celkem 356 kat. č. Katalogová čísla vstupující do NEUTRALIZACE NEBO STABILIZACE (SKUPINA 4) Celkem 32 kat. č. Katalogová čísla vstupující do SPALOVNA NO NEBO STABILIZACE (SKUPINA 5) Celkem 21 kat. č. Katalogová čísla vstupující do DEEMULGACE NEBO STABILIZACE (SKUPINA 6) Celkem 2 kat. č. U těchto odpadů bylo nutné rozhodnout, který způsob nakládání bude preferovaný z hlediska: - Environmentální (primární kritérium). - Ekonomické (sekundární kritérium).

7 Využití výpočtového systému NERUDA -Optimalizační nástroj -Výpočtové modelování toků odpadu od producentů ke koncovým zařízením Analýza vedoucí k návrhu optimální sítě zařízení pro nakládání s NO zahrnuje: Prognózu produkce vybraných skupin NO na úrovni ORP Prognózu využití zpracovatelských kapacit Výpočet dopravní logistické úlohy

8 Prognóza produkce sledovaných skupin NO

9 Potenciál pro optimalizaci Předmětem je návrh kapacit infrastruktury, která spadá pouze do kategorie „odstranění“ Podíl využívaných NO je pro vstup do výpočtů odečten Příklad využití NO: NO zpracované na cementárnách (viz tabulka) Kraj Počet zař í zen í Ročn í kapacita cement á rens kých provozů [t] Množstv í NO evidovaných k ó dem XR až 2013 [t] Hlavn í město Praha Ú stecký kraj Pardubický kraj Jihomoravsk ý kraj Olomoucký kraj Celkem

10 Potenciál pro optimalizaci Předmět optimalizace Není zahrnuto do potenciálu (vyhovuje současný stav)

11 Prognóza produkce – grafické znázornění Lokalita Čas Produkce

12 Prognózy produkce – jednotlivé skupiny

13 Prognóza produkce – výsledky Produkce [t/r]Mimo výpočet [t/r]Optimalizace [t/r] DEEM SPAL NO STAB STAB / DEEM STAB / SPAL NO STAB / NEUT Mimo výpočet = množství, které bylo zpracováno vyšším stupněm v rámci hierarchie nakládání s odpady (většinou materiálové využití)

14 Prognóza produkce – výsledky NO 2020 [t/r]DEEM [t/r]SPAL NO [t/r]STAB [t/r] STAB / DEEM [t/r] STAB / SPAL NO [t/r] STAB / NEUT [t/r] Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Hlavní město Praha

15 Návrh optimálních kapacit NO

16 Optimální kapacity NO – Předvedené výsledky Prezentovány jen dílčí výsledky: Spalovna nebo skládka NO (158 katalogových čísel). Spalovna NO, stabilizační linka nebo skládka NO (21 katalogových čísel). Stabilizační linka nebo skládka NO (121 katalogových čísel). 2 scénáře

17 Současné zpracovatelské kapacity N á zev kraje Spalovny NO Ročn í kapacita [t] Stabilizačn í linky Ročn í kapacita [t] Hlavn í město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ú stecký kraj Liberecký kraj Kr á lov é hradecký kraj Pardubický kraj1 500 Kraj Vysočina Jihomoravský kraj4 020 Olomoucký kraj4 950 Zl í nský kraj Moravskoslezský kraj Celkem

18 Současné zpracovatelské kapacity

19 Optimální kapacity NO – Okrajové podmínky výpočtu Environmentální kritéria – zařízení jsou zvýhodněna v tomto pořadí: I. Spalovna NO II. Stabilizační linka ( III. Skládka NO ) Mezi zařízeními stejného typu budou rozhodovat ekonomická kritéria Environmentální pořadí zařízení bude platit pouze v případě svozové vzdálenosti do 100 km. Cílem je zpracovávat NO v regionu, kde byl vyprodukován (vzdálenost 100km odpovídá prům. vzdálenosti krajských měst)

20 Optimální kapacity NO – Scénáře Scénář preferující termické zpracování NO stonásobné zvýšení kapacit všech zařízení oproti hodnotám dle KÚ (neomezené kapacity spaloven a stabilizace a hledání optimální varianty) Scénář odpovídající nedostatečným kapacitám spaloven NO dvojnásobné zvýšení kapacit spaloven NO oproti hodnotám dle KÚ kapacity ostatních zařízení na původních hodnotách dle KÚ

21 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Spalovny NO

22 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Dopravní vzdálenost do spalovny NO

23 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Stabilizační linky

24 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Dopravní vzdálenost do stabilizační linky

25 Výsledky – Scénář preferující termické zpracování NO Histogram dopravních vzdáleností do zařízení pro zpracování NO

26 Druhý scénář – Zvýšený význam stabilizace dvojnásobné zvýšení kapacit spaloven NO oproti hodnotám dle KÚ kapacity ostatních zařízení na původních hodnotách dle KÚ

27 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Spalovny NO

28 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Dopravní vzdálenost do spalovny NO

29 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Stabilizační linky

30 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Dopravní vzdálenost do stabilizační linky

31 Výsledky – Scénář zvýšeného významu stabilizace Histogram dopravních vzdáleností do zařízení pro zpracování NO

32 Závěrečný souhrn

33 ZÁVĚRY – Návrh optimálních kapacit NO Odklon od skládkování způsobil nedostatečnou kapacitu spaloven NO Stabilizační linky jsou téměř zaplněny, rezerva jen v Ústí nad Labem

34 ZÁVĚRY – Návrh optimálních kapacit NO Podpora rozšiřování existujících spaloven NO Rekonstrukce Znovuzprovoznění Podpora výstavby nových spaloven NO – lze očekávat obtíže Ve vybraných krajích ČR podpořit vznik stabilizačních linek NO

35 Poděkování Příspěvek vznikl na základě projektu „Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 až 2020“, který byl spolufinancován z Fondu soudržnosti z Prioritní osy 8 - Technická pomoc. Vývoj použitých nástrojů a metodiky byl financován z finanční podpory poskytnuté Technologickou agenturou České republiky v rámci výzkumného projektu TAČR č. TE "Waste-to-Energy (WTE) Competence Centre".

36 Děkuji za pozornost Jiří Kropáč


Stáhnout ppt "Návrh optimální sítě zařízení pro nákládání se spalitelnými nebezpečnými odpady Radovan Šomplák, Jiří Kropáč, Martin Pavlas – VUT v Brně Michal Stieber,"

Podobné prezentace


Reklamy Google