Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ ŘÍZENÍ. Operační střediska HZS  Povinnost zřizování operačních středisek HZS ČR vyplývá z § 2 odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., O HZS ČR Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ ŘÍZENÍ. Operační střediska HZS  Povinnost zřizování operačních středisek HZS ČR vyplývá z § 2 odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., O HZS ČR Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ ŘÍZENÍ

2 Operační střediska HZS  Povinnost zřizování operačních středisek HZS ČR vyplývá z § 2 odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., O HZS ČR Ministerstvo zřizuje na úrovni generálního ředitelství operační a informační středisko. Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje operační a informační střediska jako součást hasičského záchranného sboru kraje. Ministerstvo zřizuje na úrovni generálního ředitelství operační a informační středisko. Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje operační a informační střediska jako součást hasičského záchranného sboru kraje.

3 Operační střediska HZS Operační střediska HZS HZS ČR zajišťuje příjem tísňového volání linky 150 a 112. HZS ČR zajišťuje příjem tísňového volání linky 150 a 112. Tísňové volání na lince 112 z pevných i mobilních sítí je směrováno na KOPIS HZS Pk. Tísňové volání na lince 112 z pevných i mobilních sítí je směrováno na KOPIS HZS Pk. Tísňové volání na lince 150 z pevných i mobilních sítí je směrováno na KOPIS HZS Pk. Tísňové volání na lince 150 z pevných i mobilních sítí je směrováno na KOPIS HZS Pk.

4 Operační střediska HZS Problematika operačních středisek je upravena §6 vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. Problematika operačních středisek je upravena §6 vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. Při činnosti jednotek působí: Při činnosti jednotek působí: a) operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje, b) operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje, pro potřebu části území kraje, je-li to nezbytné k zajištění spojení mezi jednotkami (dále jen "územně příslušné operační středisko"), c) operační a informační středisko generálního ředitelství.

5 Operační střediska HZS §10 vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. §10 vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. vyhlášení poplachu vyhlášení poplachu operační střediska zabezpečují vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje. (předurčenost JPO) Pozn. §9 vyhlášky č.247/2001 Sb., Nemůže-li jednotka PO udržet akceschopnost velitel jednotky to bezodkladně oznámí územně příslušnému operačnímu středisku.

6 Úkoly OPIS HZS Operační a informační střediska plní úkoly vyplývající ze zákona č.133/1985 O POŽÁRNÍ OCHRANÉ: soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací Na základě zákona č.239/2000 Sb., O IZS plní úlohy OPIS IZS Na základě zákona č.239/2000 Sb., O IZS plní úlohy OPIS IZS Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna: Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou povinna: a) přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech b) zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu c) plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce d) zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace integrovaného záchranného systému

7 Úkoly OPIS HZS Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému jsou oprávněna a) povolávat a nasazovat síly a prostředky hasičského záchranného sboru a jednotek požární ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému podle poplachového plánu integrovaného záchranného systému nebo podle požadavků velitele zásahu; při tom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím příslušného funkcionáře hasičského záchranného sboru, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci záchranných a likvidačních prací b) vyžadovat a organizovat pomoc (§ 20), osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu ( § 19) c) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak Plní další úkoly vyplývající ze zákona o vodách č. 254/2001, č.353/1999 o prevenci závažných havárií.


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ ŘÍZENÍ. Operační střediska HZS  Povinnost zřizování operačních středisek HZS ČR vyplývá z § 2 odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., O HZS ČR Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google