Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOLATICE 20.12.2012 DOBRÁ PRAXE Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice Tato akce je pořádána v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOLATICE 20.12.2012 DOBRÁ PRAXE Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice Tato akce je pořádána v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v."— Transkript prezentace:

1 BOLATICE DOBRÁ PRAXE Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice Tato akce je pořádána v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí

2 Dobrá praxe obce Bolatice Národní Síť Zdravých měst a obcí ČR je organizací mezinárodního významu sdružující obce a města ČR, které se rozhodly zkvalitnit život svých občanů, změnit pohled občanů na život v obci a změnit myšlení občanů v souvislosti s rozvojem obce. Proč se obec Bolatice stala členem NSZM ČR?

3 Dobrá praxe obce Bolatice Naše obec Bolatice vycítila obrovskou příležitost získáním zkušeností ze členských obcí a měst NSZM ČR, posunout celkový rozvoj obce o další stupínky kupředu a to tak, aby nejenom občané Bolatice, ale i ti z okolí si říkali, že v Bolaticích stojí za to žít! Proč se obec Bolatice stala členem NSZM ČR? Od členství v NSZM očekáváme také výrazné oživení kulturně-společenského života pořádáním dalších akcí v rámci NSZM, lepší propojení politické reprezentace a občanů při vzájemných projednáváních rozvoje obce, větší zapojení veřejnosti do řešení problémů v obci, větší odpovědnost občanů za realizaci aktivit rozvoje obce a v neposlední řadě by všechny aktivity měly vést také ke zlepšení mezilidských vztahů.

4 Dobrá praxe obce Bolatice MÍSTNÍ AGENDA 21 Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Slovo Místní - odkazuje na naši obec, vlastní místo působení Slovo Agenda - je latinského původu a známá program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. Číslo 21 - vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

5 Dobrá praxe obce Bolatice MÍSTNÍ AGENDA 21 MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Obec Bolatice se přihlásila do programu MA21 v roce 2007 a pro úspěšné zapojení se musí splnit řadu kritérií srovnatelných s jinými obcemi a městy (vytvoření organizační struktury MA 21, prezentace činnosti a výstupů MA21, veřejná fóra, strategický plán rozvoje obce, atd.).

6 Dobrá praxe obce Bolatice Historie Bolatic v NSZM ČR a postup v MA vstup Bolatic jako zájemce o naplňování principů MA ustanovení politika a koordinátora projektu Zdravá obec a Místní Agendy ustanovení komise pro místní Agendu splněny kritérií a postup do kategorie D 2008 postup do vyšší kategorie C 2009 a 2010 obhájení kategorie C 2011 a 2012 – REVOLVINGOVÝ PROJEKT

7 Dobrá praxe obce Bolatice Cíle projektu: rozvíjet a zkvalitnit fungování principů místní Agendy 21 v obci Bolatice zkvalitnit aktivity komunitních kampaní, zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi občany a samosprávou při rozvoji obce, zapojit více cílových skupin do přípravy i následné realizace rozvojových aktivit celkově tak zlepšit kvalitu života v obci Bolatice Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice žádost o dotaci podána v roce 2010 realizace –

8 Dobrá praxe obce Bolatice Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice Celkem 36 akcí během 2 let Veřejné fórum Setkání s veřejností k problematice zeleně v obci Plastiky „Volný čas“ Beseda k ekologii Akce seniorů a mládeže Setkání samosprávy s podnikateli Den Země Dny Zdraví Evropský týden mobility Den bez tabáku Den bez úrazu Informační brožura Koncepce bezpečnosti Zpracování filmového dokumentu o obci Bolatice Technické zajištění akcí Webové stránky obce Bolatice Grantový program Výstava o historii a současnosti obce Bolatice Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 Dobrá praxe obce Bolatice Celkový rozpočet projektu je téměř 1 mil. Kč

9 Veřejné fórum –

10 Beseda k problematice zeleně –

11 Plastiky „Volný čas“ – duben 2011

12 Akce seniorů a mládeže –

13 Setkání s podnikateli –

14 Den Země –

15 Den bez tabáku –

16 Den bez úrazu – 3. –

17 Koncepce bezpečnosti – 2.5., a

18 Evropský týden mobility –

19 Dny zdraví –

20 Fotovýstava – 4. a

21 Počet obyvatel obce Bolatice v letech Průměrný věk obyvatel Sledování vlastních indikátorů

22 Míry a váhy dětí Sledování vlastních indikátorů Kluci Dívky

23 Obyvatelstvo, porodnost a úmrtnost Sledování vlastních indikátorů

24 Četnost dopravy v obci Sledování vlastních indikátorů (měřeno v čase mezi 10 – 12 a 14 – 16 hodinou)

25 Třídění odpadů Sledování vlastních indikátorů

26 Znečištění ovzduší Sledování vlastních indikátorů IndikátorO3O3 CONO 2 SO 2 Dust Benzo [a] pyren AsCdPbNi Povolená norma 120 ug/m 3 / 8 hod 1000 ug/m 3 / 8 hod 200 ug/m 3 / hod 125 ug/m 3 /24 hod 50 ug/m 3 /24 hod 1 ng/m 3 6 ng/m 3 5 ng/m 3 0,5 ug/m ng/m ,4 5,141,30, ,9 0,3890,008660, , ,12824< ,40,940,04607, ,142<8<11 267,3 1,90,260,01247,85 V ovzduší je 2x více prachu a 3x více karcinogenů v topné sezóně, než je povolená norma.

27 Kyselost dešťů Datum měřeníIndikátor kyselosti pH Výsledek 20084,5 – 5,0Mírně kyselý 20094,7Mírně kyselý 20104,6Mírně kyselý Žáci základní školy provádí pravidelné měření kyselosti dešťů se zjištěním, že dešťová voda v obci je mírně kyselá, zejména díky spalování fosilních paliv k vytápění domů. Sledování vlastních indikátorů

28 Počet kulturních akcí v obci v letech Sledování vlastních indikátorů

29 Množství stromků vysazovaných v jednotlivých letech Sledování vlastních indikátorů

30 Mimořádné události v obci Sledování vlastních indikátorů

31 Výstavba v obci Sledování vlastních indikátorů

32 Spokojenost občanů Bolatic (hodnoceno známkou od 1 = výborně do 5 = nedostatečně) Jak hodnotí občané oblasti v obci Dotazník 2007 Dotazník 2009 Dotazník 2011 Příjemné prostředí 2,151,921,91 Úroveň zdravotních služeb 2,091,941,63 Dostupné a příjemné bydlení 1,531,631,57 Mezilidské vztahy 2,68 2,73 Bezpečnost v obci 2,32,292,24 Sledování vlastních indikátorů

33 Další informace jsou k dispozici na stránkách

34 Obec, ve které běží život naplno a ve které stojí za to žít! Tato akce je pořádána v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice, financovaného z Revolvingového programu Ministerstva životního prostředí


Stáhnout ppt "BOLATICE 20.12.2012 DOBRÁ PRAXE Zlepšení kvality projektu MA21 v obci Bolatice Tato akce je pořádána v rámci projektu Zlepšení kvality projektu MA21 v."

Podobné prezentace


Reklamy Google