Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky ICT Název a číslo materiálu: ODS_32_INOVACE_JTD3.A_3 Vytvořeno:28.4.2014Autor:Mgr. Petra Převrátilová Vyučovací předmět: Sociální pedagogika - Občan v demokratické společnosti Ročník:III. SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP Žák umí rozlišit jednotlivá zařízení pro závislé Typ interakce: Kombinované Druh výukového zdroje: Prezentace s využitím interaktivní tabule Klíčová slova: Sociální služba Substituční programy Anotace: Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci sociálních služeb pro drogově závislé. Je možné ho využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi.

2 Druhy služeb a zařízení pro uživatele drog

3 Sociální služby činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

4 Kritéria pro výběr služby u osob se závislostí 1. stupeň závislosti 2.zdravotní stav klienta a případné somatické komplikace závislosti 3.doprovodné psychologické a psychopatologické problémy 4. stupeň klientovy motivace a potřeba podpory 5.intenzita příznaků závislosti - pravděpodobnost relapsu, výskyt abstinenčních příznaků a schopnost je zvládat 6. nejbližší vztahy (vztahy s partnerem a rodinou) 7.sociální prostředí klienta (vztahy k přátelům a ke skupinám, v nichž se klient pohybuje) 8. ohled na zaměstnání, případně vzdělávací dráhu klienta

5 Stávající zařízení v ČR I.  Terénní programy - přímo na ulici, poskytování informací, výměna stříkaček a další  Nízkoprahová kontaktní centra – navíc ještě potravinový a hygienický servis  Ambulantní léčba - různá zařízení (poradenská centra, AT poradny, K- centra …) - klade na klienty již určité nároky  Denní stacionáře - 2-3 měsíce - léčba se skládá z individuální, skupinové a rodinné terapie  Detoxifikační jednotky – zaměřují se na minimalizování projevů odvykacích symptomů a zbavení organismu uživatele návykových látek, obvykle trvá 5-10 dní

6 Stávající zařízení v ČR II.  Psychiatrické léčebny – léčba pobytová (3-6 měsíců)  Terapeutické komunity -střednědobá a dlouhodobá pobytová léčba v délce 6-18 měsíců  Doléčovací centra - specializována na následnou péči a prevenci relapsu užívání drogy (trvá 6-12 měsíců),součástí nabídky je poradenství, někdy párová a rodinná terapie, pomoc při hledání vhodného bydlení a práce

7 Substituční programy relativně zavedená forma péče o uživatele drog opiátového typu klientům je podávána náhražka nelegální drogy v současné době jsou využívány látky metadon a subutex léčba je zaměřena na fyzickou, psychickou a sociální stabilizaci uživatele a prevenci kriminálního chování uživatelů v souvislosti se získáváním prostředků na drogu

8 Právní poradny nabízí pomoc uživatelům drog, kteří se dostali do konfliktu se zákonem poskytuje služby také zaměstnancům zařízení pro uživatele drog

9 Nové trendy v poskytování služeb předpoklad, že budou vznikat další specifické služby (např. místnosti pro bezpečnou aplikaci drogy - tzv. šlehárny) stávající služby budou svou nabídku dále rozšiřovat např. o substituční programy zaměřené také na uživatele stimulancií orientace některých služeb pro uživatele drog na znevýhodněné skupiny obyvatel (těhotné ženy, ženy s malými dětmi, etnické minority apod.)

10 Úkol Vyhledejte ve Vašem městě a okolí zařízení, poskytující služby drogově závislým, jedno si vyberte a zpracujte formou referátu nebo powerpointové prezentace!

11 Zdroje Literatura : MATOUŠEK, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-002-X. KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti. Praha: NMC-Úřad vlády, 2003, ISBN 80-86734-05-6. www.sananim.cz Obrázek: AUTOR NEUVEDEN. annalisa.blog.cz [online]. [cit. 6.3.2014]. Dostupný na WWW: http://annalisa.blog.cz/1111/historie-drog-info


Stáhnout ppt "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa:Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍRegistrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google