Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CVIKLOVA. CEJTEXTO3 Komplexní rozbor textu 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CVIKLOVA. CEJTEXTO3 Komplexní rozbor textu 3."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CVIKLOVA. CEJTEXTO3 Komplexní rozbor textu 3

2 T EXT Č.3 Filmový muzikál Balada pro banditu vznikl v roce 1978 podle knihy Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník. Autory muzikálové předlohy jsou Z.Pospíšil a M.Štědroň, v hlavních rolích excelují M.Donutil, I.Bittová, a B.Polívka, film režíroval V.Sís. Dějová linie se volně drží literární předlohy. Vojenský zběh se skrývá v lesích a živí se jako zbojník, zároveň sledujeme i jeho vášnivou a osudovou lásku k Eržice.Příběh je zasazen do divoké přírody Zakarpatské Ukrajiny s koloritem židovství Bohem zapomenutého kraje. Hudba je ve stylu folk a country, písňové texty se citlivě přibližují lidové slovesnosti.Film nic neztratil ze své poetičnosti, naopak, v době rvavé a drsné hudby pohladí kouzlem čisté češtiny a příjemnými melodiemi.

3 R OZBOR STYLISTICKÝ 1.Zařaďte text k funkčnímu stylu 2.Určete slohový útvar a jeho znaky 3.Komu je text určen

4 R OZBOR SYNTAKTICKÝ 1.Jaký typ souvětí se v textu vyskytuje 2.Určete větné členy z třetího odstavce příběh divoké přírody Ukrajiny 3.Z kolika vět se skládá souvětí v prvním odstavci, jaké poměry jsou mezi větami

5 R OZBOR LEXIKÁLNÍ A SLOVOTVORNÝ 1.Jakým způsobem tvoření slovní zásoby vznikla slova dějová excelují 2.Vysvětlete český význam cizích slov excelují koloritem 3.Proveďte rozbor slova neztratil 4.Uveďte synonymum ke slovu skrývá se 5.Z jakého jazyka bylo do češtiny převzato slovo zbojník 6.Uveďte synonymum ke slovu zbojník 7.Uveďte synonymum ke slovu zběh

6 R OZBOR SLOVNĚDRUHOVÝ A TVAROSLOVNÝ 1.Určete slovní druhy volně jako podle 2.Jakým jiným slovním druhem může být slovo podle,užijte ve větě 3.Vyhledejte zájmena a určete jejich druhy 4.Určete druhy těchto slov a jejich mluvnické kategorie muzikál muzikálové sledujeme

7 R OZBOR ZVUKOVÝ A GRAFICKÝ 1.Vysvětlete pravopis slov Zakarpatské Ukrajině 2.Zapište výslovnost slova zběh 3.Napište větu, kde bude použito toto slovo v podobě sběh 4.Jaký fonetický jev se projevuje ve výslovnosti slova neztratil

8 R OZBOR LITERÁRNÍ 1.Mezi jaké literární žánry patří muzikál 2.Znaky muzikálu 3.Ve kterém období tvořil Ivan Olbracht 4.Uveďte další Olbrachtova díla 5.Uveďte hlavní postavy díla Nikola Šuhaj loupežník 6.Uveďte další postavy tohoto díla 7.V okolí které ukrajinské vesnice se děj odehrává

9 Ř EŠENÍ - ROZBOR STYLISTICKÝ 1.funkční styl publicistický 2.recenze 3.recenze-z lat. Re-censeó= /znovu/ posoudit, zhodnotit písemný kritický posudek uměleckého díla 4.zájemcům o zhlédnutí díla Balada pro banditu

10 Ř EŠENÍ - ROZBOR SYNTAKTICKÝ 1.souvětí souřadná 2.příběh-podmět divoké-přívlastek shodný přírody-příslovečné určení místa Ukrajiny-přívlastek neshodný 3.skládá se ze tří vět, poměry slučovací

11 Ř EŠENÍ - ROZBOR LEXIKÁLNÍ A SLOVOTVORNÝ 1.dějová-odvozováním excelují-přejímáním z cizích jazyků 2.excelují-vynikají, počínají si znamenitě koloritem-rázem, charakterem 3.ne-předpona, ztrat-kořen, il-přípona 4.skrývá se-schovává se 5.zbojník bylo převzato ze slovenštiny 6.zbojník-loupežník, lupič 7.zběh-dezertér

12 Ř EŠENÍ -R OZBOR SLOVNĚDRUHOVÝ A TVAROSLOVNÝ 1.volně-příslovce jako-spojka podle-předložka 2.podle-příslovce-Jednal podle. 3.se-zvratné jeho-přivlastňovací nic-záporné své-přivlastňovací 4.muzikál-podstatné jméno, r.mužský,č.j.,pád 1.,vzor hrad muzikálové-přídavné jméno tvrdé,r.ženský,č.j.,pád 2.,vzor mladý sledujeme-sloveso-1.,č.mn.,čas přítomný,způsob oznamovací,rod činný,vid nedokonavý,tř.3.,vzor kupuje

13 R OZBOR ZVUKOVÝ A GRAFICKÝ 1.Zakarpatské Ukrajiny-jedná se o zeměpisné názvy 2.Hranaté závorky-zbjech 3.Na náměstí byl sběh lidí 4.spodoba znělosti

14 Ř EŠENÍ -R OZBOR LITERÁRNÍ 1.dramatický žánr 2.syntetický dramatický žánr, který je spojením slova,hudby a tance 3.meziválečná, sociální próza 4.např. Golet v údolí, Zamřížované zrcadlo, Žalář nejtemnější… 5.Nikola Šuhaj Eržika 6.např. Juraj Šuhaj Danylo Jasinko Ihnat Sopko 7.V okolí Koločavy

15 Z DROJE Rudolf Stanislav a kol.: Napsali jsme sloh za vás, nakl.Erika,Praha 2000


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CVIKLOVA. CEJTEXTO3 Komplexní rozbor textu 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google