Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konzervativní léčba hlasových poruch 69. kongres ORL 1.-3.6.2006 Plzeň Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konzervativní léčba hlasových poruch 69. kongres ORL 1.-3.6.2006 Plzeň Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno."— Transkript prezentace:

1 Konzervativní léčba hlasových poruch 69. kongres ORL 1.-3.6.2006 Plzeň Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno

2 Zdravý hlas Optimální propojení systému - dýchacího - fonačního - rezonančního Optimální propojení systému - dýchacího - fonačního - rezonančního Koordinace CNS Koordinace CNS

3 Poruchy hlasu Dle charakteru postižení - organické - funkční - primární sekundární Dle charakteru postižení - organické - funkční - primární sekundární Dle délky trvání - akutní - subakutní - chronické Dle délky trvání - akutní - subakutní - chronické

4 Léčba poruch hlasu (dle charakteru postižení) Organické - odstranění organické příčiny - konzervativní - chirurgická Organické - odstranění organické příčiny - konzervativní - chirurgická Funkční - rehabilitace (reedukace) Funkční - rehabilitace (reedukace)

5 Léčba poruch hlasu (dle délky trvání) Akutní a subakutní - zánět - důsledek přetížení hlasu (edém, hematom, hypotonie) a) hlasový klid b) lokální aplikace léků c) medikamentosní podpora Akutní a subakutní - zánět - důsledek přetížení hlasu (edém, hematom, hypotonie) a) hlasový klid b) lokální aplikace léků c) medikamentosní podpora

6 Léčba poruch hlasu (dle délky trvání) Chronické - primárně organické → funkční - primárně funkční a) odstranění organické příčiny - někdy nelze beze zbytku - po radikálních výkonech zhoršení funkce b) rehabilitace (= reedukace) hlasu Chronické - primárně organické → funkční - primárně funkční a) odstranění organické příčiny - někdy nelze beze zbytku - po radikálních výkonech zhoršení funkce b) rehabilitace (= reedukace) hlasu

7 Nejčastější poruchy funkce Dýchací ústrojí - nesprávné propojení dýchacích svalů - zvýšený fonační tlak - tvrdé nasazení hlasu - krátká fonační doba Dýchací ústrojí - nesprávné propojení dýchacích svalů - zvýšený fonační tlak - tvrdé nasazení hlasu - krátká fonační doba

8 Nejčastější poruchy funkce Fonační ústrojí - zvýšená aktivita extralaryng. svalů - zvýšená aktivita adduktorů - nestejné napětí hlasivek - asymetrie kmitů hlasivek - porucha uzávěru glottis Fonační ústrojí - zvýšená aktivita extralaryng. svalů - zvýšená aktivita adduktorů - nestejné napětí hlasivek - asymetrie kmitů hlasivek - porucha uzávěru glottis

9 Nejčastější poruchy funkce Rezonanční ústrojí - nízké využití násadní trubice - malé množství alikvotních tónů - nízká znělost hlasu Rezonanční ústrojí - nízké využití násadní trubice - malé množství alikvotních tónů - nízká znělost hlasu

10 Rehabilitace (reedukace) Zaměření vždy na všechny 3 systémy: Dýchací Fonační Rezonanční + ev. psychoterapie Zaměření vždy na všechny 3 systémy: Dýchací Fonační Rezonanční + ev. psychoterapie

11 Reedukace v AFC Brno Lékař (detailní vyšetření, stanovení reedukačního postupu, provádění reedukace) Lékař (detailní vyšetření, stanovení reedukačního postupu, provádění reedukace) Hlasový pedagog (u vybraných pacientů reedukace podle doporučení lékaře) Hlasový pedagog (u vybraných pacientů reedukace podle doporučení lékaře)

12 1. Správná pozice při reedukaci Relaxace svalstva horních končetin, pletence ramenního a krku Relaxace svalstva horních končetin, pletence ramenního a krku Relaxace svalstva mimického (úsměv) Relaxace svalstva mimického (úsměv) Relaxace svalstva hrudníku stoj - přenesení těžiště na záprstní kůstky sed - hýždě na okraji židle Relaxace svalstva hrudníku stoj - přenesení těžiště na záprstní kůstky sed - hýždě na okraji židle

13 2. Nácvik správného vedení dechu Brániční dech - kontrola přiloženou dlaní Brániční dech - kontrola přiloženou dlaní "Dolní" dýchání - sternum-epigastrium "Dolní" dýchání - sternum-epigastrium Dýchání "do zad" Dýchání "do zad" Nádech nosem, ústy a kombinovaně Nádech nosem, ústy a kombinovaně Správný poměr nádech - výdech - mluva 1:3 - zpěv 1:5 - 1:7 Správný poměr nádech - výdech - mluva 1:3 - zpěv 1:5 - 1:7

14 3. Měkké dechové začátky Prolongovaná realizace sykavky "ssss" - měkké nasazení a vysazení dechu - pozor na zvýšený fonační tlak !!! Prolongovaná realizace sykavky "ssss" - měkké nasazení a vysazení dechu - pozor na zvýšený fonační tlak !!!

15 4. Dechové staccato S-S-S-S-S-SSSS-T S-S-S-S-S-SSSS-T Š-Š-Š-Š-Š-ŠŠŠŠ-T Š-Š-Š-Š-Š-ŠŠŠŠ-T

16 5. Relaxace extralaryng. svalů Nasalisační metoda (dle prof. Pahna) Nasalisační metoda (dle prof. Pahna) Žvýkací metoda ("die Kaumethode") Žvýkací metoda ("die Kaumethode")

17 6. Měkké nasazení a vysazení hlasu nosovka "M" - Konstantní výška tónu - Rezonance v čele - Mezzoforte nosovka "M" - Konstantní výška tónu - Rezonance v čele - Mezzoforte

18 7. Správná rezonance hlasu Prodloužená realizace nosovky "M" - měkké nasazení hlasu - fáze plateau - měkké vysazení hlasu - vibrace - čelo, kořen nosu - správná poloha frekvenční a intenzitní - kontrola a sebekontrola (zrcadlo) - ne do konce dechu !!! Prodloužená realizace nosovky "M" - měkké nasazení hlasu - fáze plateau - měkké vysazení hlasu - vibrace - čelo, kořen nosu - správná poloha frekvenční a intenzitní - kontrola a sebekontrola (zrcadlo) - ne do konce dechu !!!

19 7. Správná rezonance hlasu (praktické provedení cviku)

20 Nosovka, c, plné využití masky

21 Nosovka, c, tlačený hlas bez rezonance

22 8. Fonace + rezonance "s vlnovkou" Souhyb horní končetiny přenáší zvýšené napětí extralaryng.svalů do svalů končetiny Souhyb horní končetiny přenáší zvýšené napětí extralaryng.svalů do svalů končetiny

23

24 8. Fonace + rezonance "s vlnovkou" Souhyb horní končetiny přenáší zvýšené napětí extralaryng.svalů do svalů končetiny B Souhyb horní končetiny přenáší zvýšené napětí extralaryng.svalů do svalů končetiny B

25 9. Nosovka - vokál - nosovka Přechod rezonance čelo - rty - čelo Přechod rezonance čelo - rty - čelo - U, O, A, E, I - konstantní výška tónu - M - J - U, O, A, E, I - konstantní výška tónu - M - J

26 M - U - M

27 10. Slova "nosovka + vokál" Měkké nasazení hlasu Měkké nasazení hlasu Zdůraznění rezonance Máma, maminka, mele, maso, Ema, máme, miminko.... Zdůraznění rezonance Máma, maminka, mele, maso, Ema, máme, miminko....

28 11. Slova spojovaná do vět Měkké nasazení hlasu Měkké nasazení hlasu Zdůraznění rezonance Ema má mísu Máma mele maso My se máme Zdůraznění rezonance Ema má mísu Máma mele maso My se máme

29 12. Čtení textu Poučit pacienta o adekvátní - výšce hlasu - intenzitě hlasu Poučit pacienta o adekvátní - výšce hlasu - intenzitě hlasu Dbát na - měkké hlasové začátky - dostatečnou rezonanci hlasu Dbát na - měkké hlasové začátky - dostatečnou rezonanci hlasu Vizuální sebekontrola (zrcadlo) Vizuální sebekontrola (zrcadlo)

30 13. Poučení pacienta Základní pravidla hlasové hygieny - kouření - klimatické vlivy - přetěžování hlasotvorného ústrojí - správná léčba akutních zánětů - vyloučení hlasových excesů Základní pravidla hlasové hygieny - kouření - klimatické vlivy - přetěžování hlasotvorného ústrojí - správná léčba akutních zánětů - vyloučení hlasových excesů

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Konzervativní léčba hlasových poruch 69. kongres ORL 1.-3.6.2006 Plzeň Radan Havlík AUDIO-Fon centr Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google