Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP 21 – VVP – HUM MLUVNICKÉ KATEGORIE U SLOVES. Mluvnické kategorie jsou : ● OSOBA ● ČÍSLO ● ZPŮSOB ● ČAS ● ROD ● VID.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP 21 – VVP – HUM MLUVNICKÉ KATEGORIE U SLOVES. Mluvnické kategorie jsou : ● OSOBA ● ČÍSLO ● ZPŮSOB ● ČAS ● ROD ● VID."— Transkript prezentace:

1 OP 21 – VVP – HUM MLUVNICKÉ KATEGORIE U SLOVES

2 Mluvnické kategorie jsou : ● OSOBA ● ČÍSLO ● ZPŮSOB ● ČAS ● ROD ● VID

3 Osoba 1) já 2) ty 3) on, ona, ono 1) my 2) vy 3) oni, ony

4 Číslo ● Slovesné číslo je závislé na osobě ● Je tedy jednotné nebo množné

5 Slovesný způsob ● oznamovací - mluvčí oznamuje reálný děj a to v jakémkoli čase ● rozkazovací - rozkaz; užívání pouze u 2. osoby jednotného čísla a u 1. a 2. osoby čísla množného ● podmiňovací -a ) přítomný (šel bych) ● b ) minulý (bych byl šel )

6 Cvičení : Najděte chyby v časování slovesa : já bych viděl my bysme viděli ty bis viděl vy byjste viděli on by viděl oni by viděli

7 Výsledky já bych viděl my bychom viděli ty bys viděl vy byste viděli on by viděl oni by viděli

8 Cvičení : Určete o jaký slovesný způsob se jedná, vyjmenujte další způsoby a řekněte o nich další podrobnosti....

9 Slovesný čas 1) Přítomný Píšu dopis. 2) Minulý Včera jsem napsal dopis. 3) Budoucí Zítra budu psát dopis

10 Pozor ! ! ! ČAS URČUJEME POUZE U ZPŮSOBU OZNAMOVACÍHO

11 Slovesný rod 1 ) Činný – podmět je ve větě průvodcem dějě a podmětem věty Např. Učitel chválí žáka 2) Trpný – průvodcem dějě je někdo jiný než podmět Např. Žák je chválen učitelem

12 Trpný rod ● a) opisný – stav, výsledek děje, ● pomocné sloveso být + příčestí trpné ● např. Dům je stavěn dělníky. ● b ) zvratný – přůběh, opakovaný děj, nezvratné sloveso + se ● např. Dům se staví. ●

13 Slovesný vid 1 ) Dokonavý – děj je dokončený, časové ohraničený, slovesa dokonavá nemohou vyjadřovat přítomnost např. dozpívat, doběhnu, zazpívat 2) Nedokonavý – vyjadřuje děj neohraničený např. zpívat, běží, budu běhat

14 Cvičení : Uveďte dokonavá slovesa k těmto slovesům ● Sedět ● Bavit ● Betonovat ● Bojovat ● Hlídat ● Vidět

15 Výsledky ● Sedět - posedět ● Bavit - pobavit ● Betonovat – zabetonovat, vybetonovat ● Bojovat – vybojovat, zabojovat ● Hlídat - pohlídat ● Vidět - uvidět

16 Mluvnické podkategorie : ● U sloves můžeme dále určovat třídu a vzor ● Všechna slovesa se klasifikují do 5 tříd a ● dále k jednotlivým vzorům, a to podle zakončení ve 3. os. j. č. oznamovacího způsobu přítomného času ●

17 Přehled tříd a vzorů Třídy ● 1. třída – e - ● 2. třída – ne - ● 3. třída – je - ● 4. třída – í - ● 5.třída – á - Vzory ● Nese, bere, maže, peče, tře ● Tiskne, mine, začne ● Kryje, kupuje ● Prosí, trpí, sází ● Dělá

18 Přechodníky ● Přechodník přítomný - vyjadřuje současnost děje s přísudkem věty ● Přechodník minulý - se tvoří od sloves dokonavých z kmene minulého

19 Přechodník přítomný se tvoří od sloves nedokonavých z kmene přítomného: ● Příponami: -a, - ouc, - ouce ( nesa, nesouc, nesouce) ● Příponami –e/-ě, -íc, -íce ( kupuje, kupujíc, kupujíce)

20 ● Příponami –eje, -ejíc, -ejíce ( sázeje, sázejíc, sázejíce) ● Příponami – aje, -ajíc, -ajíce ( dělaje, dělajíc, dělajíce)

21 Přechodník minulý ● Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých z kmene minulého ● Příponami –0, - ši, -še ( přines, přinesši, přinesše) ● Příponami –v, -vši, -vše ( udělav, udělavši, udělavše)

22 Souhrnné cvičení 1 : Slovesa v závorkách dejte do požadovaného tvaru : ● Slyšet - 3.os. mn. č. přít. č. zp.oznamovací Slyšet - 3.os. mn. č. přít. č. zp.oznamovací ● Osvěžil – 2. os. č. mn. podmiň. zp. přítomný Osvěžil – 2. os. č. mn. podmiň. zp. přítomný ● Nemluvit – 1. os. č. mn. roz. Způsob *** Nemluvit – 1. os. č. mn. roz. Způsob ***

23 Souhrnné cvičení 2 : ● Doplňte náležité tvary příčestí trpného : Doplňte náležité tvary příčestí trpného : ● Návrh byl nadšeně ( přijmout ). Obilí bylo včas ( požnout ). Žhář byl (dopadnout ) a ( zatknout ).Opékané maso bylo ( nabodnout ) Návrh byl nadšeně ( přijmout ). Obilí bylo včas ( požnout ). Žhář byl (dopadnout ) a ( zatknout ).Opékané maso bylo ( nabodnout ) ● na rožni. To nebude nikdy ( zapomenout )Všechny pokoje hotelu byly ( pronajmout ). na rožni. To nebude nikdy ( zapomenout )Všechny pokoje hotelu byly ( pronajmout ). ● Z knihy bylo ( vytrhnout ) několik listů. *** Z knihy bylo ( vytrhnout ) několik listů. ***

24 Souhrnné cvičení 3 : ● Uveďte do náležitých tvarů : Uveďte do náležitých tvarů : ● Všichni pracovníci dobře ( vědět ), čeho Všichni pracovníci dobře ( vědět ), čeho ● ( chtít ) dosáhnout. ( Jíst ) hodně syrové zeleziny ! Cizí násilníci byli ze země ( vypovědět ).( Chtít ) vždy být mezi prvními. ( Být ) dobré mysli. Všechno jídlo bylo ( sníst ) a všichni jsou dosyta ( najíst ) *** ( chtít ) dosáhnout. ( Jíst ) hodně syrové zeleziny ! Cizí násilníci byli ze země ( vypovědět ).( Chtít ) vždy být mezi prvními. ( Být ) dobré mysli. Všechno jídlo bylo ( sníst ) a všichni jsou dosyta ( najíst ) ***

25 Souhrnné cvičení 4: Určete mluvnické kategorie u sloves : ● Posnídali Posnídali ● Bude stavět Bude stavět ● Byli byste bývali chválili Byli byste bývali chválili ● Mlč *** Mlč ***

26 Souhrnné cvičení : ● Nepravidelné sloveslo jíst vyčasujte v rozkazovacím způsobu

27 Výsledky 1 ● Slyšíme ● Ověžili byste si ● Nemluvme

28 Výsledky 2 Návrh byl nadšeně PŘIJAT. Obilí bylo včas POŽATO. Žhář byl DOPADEN a ZATČEN. Opékané maso bylo NABODNUTO I NABODENO na rožni. To nebude nikdy ZAPOMENUTO. Všechny pokoje hotelu byly PRONAJATY I PRONAJMUTY. Z knihy bylo VYTRŽENO několik listů

29 Výsledky 3 : Všichni pracovníci dobře VĚDÍ čeho CHTĚJÍ dosáhnout. JEZ / JEZTE hodně syrové zeleniny ! Cizí násilníci byli ze země VYPOVĚZENI I VYPOVĚDĚNI. CHCI / CHTĚJÍ vždy být mezi prvními. BUĎ / BUĎTE dobré mysli. Všechno jídlo bylo SNĚDENO a všichni jsou dosyta NAJEDENI

30 Výsledky 4 : ● Posnídali – 3.os.č. mn. zp.ozn. vid dokon. rod činný ● Bude stavět – 3. os. č. jed. zp. ozn. čas bud. vid nedok. Rod činný ● Byli byste bývali chválili – 2. os. č. mn. zp.podmiňovací přítomný, rod činný ● Mlč – 2. os. č. jed. zp.rozkazovací, rod činný

31 Použitá literatura ● Čechová Marie a kol. : Český jazyk pro 2.ročník SOŠ ● Hartmanová Věra : Pravidla českého pravopisu, Nakladatelství Olomouc, 2003 ● Mašlíková Drahuše : Český jazyk – přehled středoškolského učiva,Nakladatelství Cyrila Boudy, 2006 ● Styblík Vlastimil, Melichar Jiří : Český jazyk – přehed středoškolského učiva, Fortuna, 2002 ● www.google.cz www.google.cz


Stáhnout ppt "OP 21 – VVP – HUM MLUVNICKÉ KATEGORIE U SLOVES. Mluvnické kategorie jsou : ● OSOBA ● ČÍSLO ● ZPŮSOB ● ČAS ● ROD ● VID."

Podobné prezentace


Reklamy Google