Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_01 Úvod do ekologie – historie, dělení, význam Téma sady:Ekologie Obor, ročník:Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost, 3. ročník Datum vytvoření:červenec 2013 Anotace:Základní charakteristika studia ekologie, její historický vývoj a význam Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Úvod do ekologie historie, dělení, význam Obr. 1 Hnědouhelný důl Polsko Obr. 2 Deštný prales

3 Obsah prezentace Předmět studia ekologie, pojem ekologie Historický vývoj vzniku ekologie jako samostatného vědního oboru Význam ekologie Rozdělení ekologie - dle úrovně studovaných ekologických skupin - dle systematických skupin organismů - dle prostředí, ve kterém organismy žijí Další ekologické pojmy Otázky k opakování

4 Předmět studia ekologie Ekologie se zabývá vztahy mezi organismy a jejich prostředím a vztahem organismů navzájem Původ z řeckého oikos – dům, obydlí logos – věda V širokém smyslu jde o ochranu životního prostředí Význam ekologie

5 Historický vývoj Lovci a sběrači, první zemědělci První písemné záznamy – staří Řekové 5. století př. kr. Hippokrates, Empedoklés a trochu později Aristoteles 17. a 18. stol. Antoni van Leeuwenhoek 19. stol. Charles Darwin První definice ekologie 1866 Ernst Haeckel 1910 definována ekologie jako zvláštní odvětví biologie (Brusel ekologický kongres)

6 V 50. a 60. letech 20. století velký rozvoj ekologie Spolupráce Pro ekologii je charakteristická návaznost na mnoho dalších vědních oborů; využívá poznatky z biologie, fyziologie a etologie; dále také geologie, chemie, klimatologie, matematiky a fyziky Uplatňuje i právní, ekonomické, sociologické a etické poznatky

7 Rozdělení ekologie - dle úrovně studovaných ekologických skupin - dle systematických skupin organismů - dle prostředí, ve kterém organismy žijí

8 Dle úrovně studovaných skupin Autoekologie – ekologie jedince (např. ekologie zajíce) Demekologie – ekologie populací (např. ekologie zaječí populace, osídlující podhorské louky v Pošumaví) Synekologie – ekologie společenstev a ekosystémů (např. ekologie bukového lesa) Ekologie biomů (např. ekologie středoevropských opadavých lesů)

9 Dle systematických skupin organismů Ekologie: Rostlin Živočichů Bakterií Hub Člověka = ANTROPOEKOLOGIE

10 Dle prostředí, ve kterém organismy žijí Ekologie: Vod Lesa Půdy Krajiny Moří

11 Další pojmy Obecná ekologie – zabývá se obecně platnými ekologickými principy Globální ekologie – řeší souvislosti a změny na celé planetě Zemi a jejich vliv na život Aplikovaná ekologie – zabývá se praktickou aplikací ekologických poznatků

12 Environmentalistika je obor, který využívá poznatků různých vědních oborů ekologie, geografie, chemie, fyziky ekonomie a zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se tedy i prevencí znečišťování ŽP, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů. Environmentalistika zahrnuje také ochranu přírody, monitoring složek ŽP, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péče o zdraví lidské populace apod. EVVO

13 Otázky k opakování a zamyšlení Charakterizujte pojem ekologie Stručně popište historický vývoj tohoto vědního oboru Jaká je vzájemná spojitost s ostatními vědními obory Jak ekologii dělíme Jaký má ekologie význam pro člověka Odpovědi na jednotlivé otázky najdete v prezentaci nebo složí k zamyšlení či diskuzi.

14 Zdroje, autorská práva a citace Obrázky: Obr. 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kompalniaielektrownia.jpg, autor: Stasislaw Obr. 2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Daintree_National_Park.jpg, autor Diliff Daintree National Park, licence CC BY-SA Zdroje: KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. třetí, upravené vydání. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80- 7168-902-5. ŠLÉGL, Jiří, František KISLINGER a Jana LANÍKOVÁ. Ekologie a ochrana životního prostředí. první vydání. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-828-2. BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. třetí, aktualizované vydání. Praha: Informatorium, 2004. ISBN 80-7333-024-5. Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název díla: Úvod do studia ekologie – historie, dělení, význam Datum vzniku: červenec 2013 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google