Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková GENERACE BUŘIČŮ Literatura 1. pol. 20.stol. 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková GENERACE BUŘIČŮ Literatura 1. pol. 20.stol. 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková GENERACE BUŘIČŮ Literatura 1. pol. 20.stol. 2. ročník Srpen 2012

2 ANOTACE Cílem této prezentace je seznámení žáků s tvorbou generace buřičů. Žáci si mají uvědomit, že i pomocí literárního díla lze protestovat proti společenským jevům.

3 LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - GENERACE BUŘIČŮ

4 GENERACE BUŘIČŮ přelom století – hospodářský růst a společenský pohyb –proti tomu vystupuje generace buřičů a anarchistů anarchismus - úsilí o neomezenou svobodu, odmítnutí autority státu, kritika aktuálního dění, revolta, destrukce měšťáckého světa individuálním činem antimilitarismus – hnutí odmítající válku civilismus – oslava moderní techniky a civilizace vitalismus – oslava života kult přírody, radost, citové a smyslové prožitky odpor ke společnosti, pesimismus = buřičství a radikalismus, bohémský způsob života, tuláctví, myšlenky satanismu, dekadence = poezie osobních prožitků, pohled na svět bez iluzí, zájem o sociální problematiku, odpor k falešné morálce dočasně je spojoval časopis Nový kult - založen S. K. Neumannem pak rozdílné cesty vývoje, hledání nových jistot (vztah k vlasti, levicová orientace, satira a skepse)

5 VIKTOR DYK (1877 – 1931) básník, dramatik, prozaik vystudoval právnickou fakultu, působil jako novinář po vzniku Československa redaktor Národních listů senátor za národně – demokratickou stranu zahynul tragicky v Jaderském moři Vstup do literatury ve znamení negace, protispolečenské vzpoury, skepse i touhy po jejím překonání

6 VIKTOR DYK - DÍLO Poezie A porta inferi, Síla života, Marnosti – subjektivní lyrika, vliv symbolismu a dekadence tragikomické pojetí života, sebeironie, kritika společnosti Buřiči – veršované povídky, protispolečenský postoj, blíží se k anarchismu Milá sedmi loupežníků – lyrickoepická poema, balada o lásce, zradě, pomstě Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice – satiry na nedostatky společnosti Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok (válečná tetralogie) – reakce na 1. světovou válku, základní téma: myšlenka národa a státní samostatnosti Devátá vlna – předznamenání tragické smrti

7 VIKTOR DYK - DÍLO Próza Krysař – novela podle německé pověsti z města Hammeln hrdina je osamělý, hrdý individualista odpor k malosti a bezpáteřnosti Drama Zmoudření Dona Quijota – tzv. problémové drama dílo českého divadelního symbolismu tragikomický rytíř je pojat jako snílek, který ztrátou iluzí a snů (zmoudřením) ztrácí smysl života a umírá

8 FRANTIŠEK GELLNER (1881 – 1914) básník, prozaik a fejetonista, satirik, kreslíř a karikaturista, studoval i malířství redaktor Lidových novin v Brně bohémský způsob života = projev revolty zahynul v prvním roce války Ve své tvorbě vychází z konkrétního zážitku a konkrétní situace, z hořkosti, vytržností, odporu vůči oficiální společnosti, z deziluze

9 FRANTIŠEK GELLNER - DÍLO Po nás ať přijde potopa, Radosti života – subjektivní lyrika cynický výsměch bohéma měšťácké společnosti, forma zpovědi jednoduché verše podobné popěvkům Nové verše (vydáno posmrtně) – svědectví postupného básníkova dozrávání a zklidňování psal i časovou politickou satiru, politické kuplety, fejetony, povídky, otiskoval populární kresby na politické téma

10 FRÁŇA ŠRÁMEK (1877 – 1952) básník, prozaik, dramatik studia práv přerušil jednoroční dobrovolnou vojenskou službou 1905 uvězněn za účast na studentských demonstracích povolán na vojenské cvičení – uvězněn za báseň Píšou mi psaní 1. světovou válku strávil na několika frontách po válce se nezařadil k žádné literární skupině žil v ústraní v Praze a v Sobotce

11 FRÁŇA ŠRÁMEK - DÍLO Poezie Života bído, přec tě mám rád – anarchistická lyrika sociální tematika nespravedlnosti a ponižování člověka; provokující buřičství, výsměch Modrý a rudý – odpor proti válce anarchistický útok na společnost, výsměch odraz osobních prožitků Splav – milostná a přírodní lyrika vztah k přírodě, k domovu, ale i odraz válečných hrůz Rány, růže – verše z doby války vlastenectví, odpor k fašismu

12 FRÁŇA ŠRÁMEK - DÍLO Próza Prvních jedenadvacet – povídkový soubor náměty ze života buřičů, ztroskotanců společenská kritika, ronie Stříbrný vítr – impresionistický román příběh dospívajícího studenta Jana Ratkina střetnutí s pokryteckou měšťáckou společností a morálkou X zrání mladé generace „stříbrný vítr“ = symbol věčného mládí, naděje Tělo – vitalistický román chvála plného života X válka, která ničí štěstí lidí

13 FRÁŇA ŠRÁMEK - DÍLO Drama (ovlivněno impresionismem) Léto – oslava mládí a lásky (Jeník Skalník a Stázka) X měšťácký svět Měsíc nad řekou – melancholická atmosféra (vzpomínky na písecké gymnázium) sjezd abiturientů, stesk stárnoucí generace, smír a rezignace X svět jejich synů a dcer nostalgické zamyšlení nad životem

14 KAREL TOMAN (1877 – 1946) básník, novinář nedokončil studia práv, střídal úřednická místa toulky po Evropě, seznámení s anarchismem od r. 1917 redaktor Národních listů po válce zaměstnán v knihovně Senátu

15 KAREL TOMAN - DÍLO Pohádky krve – vliv symbolismu a dekadence oslava smyslů, erotiky, svobody, láska k ženě a k životu X kritika měšťácké společnosti Torzo života – lyrická sbírka, sen o svobodném životě, soucit s trpícími, vliv anarchismu Melancholická pouť – prožitky z cest, touha po svobodě a jistotách, vztah k domovu Sluneční hodiny – sklon k harmonii, obdiv ke kráse života, láska k domovu, víra v budoucnost Verše rodinné a jiné – převaha harmonie, láska k vlasti, odraz války, rozchod s anarchismem Měsíce – 12 metaforických básní, proměny přírodního dění a lidské práce, oslava domova, venkova, vlastenectví, doznívání války Stoletý kalendář – v popředí motivy domova, tuláctví, života

16 PETR BEZRUČ (1867 – 1958) vl. jménem Vladimír Vašek, syn slezského národního buditele prof. Antonína Vaška nedokončil studia filosofie v Praze pracoval jako poštovní úředník v Brně a v Místku – vliv na jeho tvorbu za 1. světové války vězněn pro podezření z protistátní činnosti po odchodu do důchodu žil v Kostelci na Hané

17 PETR BEZRUČ - DÍLO Slezské písně – jediná básnická sbírka od roku 1899 básně v Herbenově časopise Čas první soubor básní vydán r. 1903 jako Slezské číslo pod názvem Slezské písně (rozšířené) r. 1909 trojí tematický okruh: sociální, národnostní, milostný obraz sociálního a národnostního útisku ve Slezsku, sepětí s rodným krajem stylizace básníka do mnoha podob (bard, pěvec lidu, rebel, tulák, věštec) výraz vzdoru a nenávisti, výzva k odporu nový typ sociální balady – tragédie vyplývá ze sociální situace nilostné básně – hořkost, zklamání, deziluze, pocit osamělosti Stužkonoska modrá – básnická skladba, odraz básníkova osudu, vzpomínka na mládí, kritika poměrů v první republice

18 STANISLAV KOSTKA NEUMANN (1875 – 1947) básník, prozaik, publicista, překladatel zakladatel anarchistického časopisu Nový kulz spolupráce s Lidovými novinami (za pobytu na Moravě) účast a přípravě Almanachu na rok 1914 za 1. světové války na frontě Česká strana socialistická – pak KSČ redaktor časopisu Červen ( proletářští básníci) časopisy Proletkult a Kmen po okupaci časopis Tvorba složitý básnický vývoj – od dekadence a symbolismu přes anarchismus, civilismus až k poválečné avantgardě, proletářské poezii a socialistickému realismu

19 S. K. NEUMANN - DÍLO poezie Jsem apoštol nového žití, Apostrofy hrdé a vášnivé, Sen o zástupu zoufajících, Satanova sláva mezi námi - vliv symbolismu, dekadence, satanismu, anarchismu, odbojný individualismus, sociální revolta; volný verš Kniha lesů, vod a strání – přírodní a milostná lyrika, pocity životní pohody Nové zpěvy – oslava civilizace, techniky, moderního velkoměstského života Rudé zpěvy – proletářská poezie agitační politická lyrika, nekritický obdiv k sovětskému Rusku a revoluci Láska – milostná a intimní lyrika

20 S. K. NEUMANN - DÍLO Sonáta horizontálního života – politická lyrika, odraz španělské občanské války, polemika s Halasem: b. Staré ženy X Staří dělníci Srdce a mračna – přírodní a reflexivní lyrika Bezedný rok – reakce na Mnichov Zamořená léta – tvorba za války, odraz válečných hrůz, výzva k odvaze, statečnosti, národní hrdosti

21 S. K. NEUMANN - DÍLO Próza (převažuje publicistika) Anti-Gide – polemický pamflet, reakce na Gidovu kritickou reportáž o Sovětském svazu S městem za zády – příspěvky otištěné v Lidových novinách Elbasan, Bragodža, Válčení civilistovo – vzpomínky na 1. světovou válku

22 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Vysvětlete pojmy anarchismus, antimilitarismus, vitalismus, civilismus. 2. Které autory řadíme ke generaci buřičů, proti kterým společenským jevům vystupovali a jakými prostředky? 3. Které sbírky Viktora Dyka patří k tzv. válečné tetralogii? Která je jeho nejvýznamnější próza? 4. Která Šrámkova sbírka vyjadřuje vztah člověka k přírodě? Která prozaická a dramatická díla napsal? 5. Proti čemu protestuje Petr Bezruč svojí sbírkou Slezské písně? 6. Která sbírka S. K. Neumanna patří k proletářské poezii?

23 ZDROJE SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 80 – 253 – 0185 - 2 Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80 – 86285 - 37 – 5 KUDRYS Milan, FETTER W. Richard. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1995, ISBN 80 – 7168 – 208 - X


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková GENERACE BUŘIČŮ Literatura 1. pol. 20.stol. 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google