Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SP4 - RD PROVÁDĚCÍ v ARCHICADU ing. arch. Vladimíra Jínová 13 - TEXTOVÁ ČÁST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SP4 - RD PROVÁDĚCÍ v ARCHICADU ing. arch. Vladimíra Jínová 13 - TEXTOVÁ ČÁST."— Transkript prezentace:

1

2 SP4 - RD PROVÁDĚCÍ v ARCHICADU ing. arch. Vladimíra Jínová 13 - TEXTOVÁ ČÁST

3 TEXTOVÁ ČÁST k PD: nový stavební zákon č. 183/2006 sb. k územnímu řízení - vyhláška č. 503/2006 sb - př. č. 4 ke stavebnímu řízení - vyhláška č. 499/2006 sb. - př. č. 1

4 od 2013 VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA: č. 350/2012 sb. vyhláška o PD č. 62/2013 Sb: (1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, f) dokumentace pro provádění stavby a g) dokumentace skutečného provedení stavby. (2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

5 Příl.4 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E Dokladová část Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

6 Podrobně viz soubor WORD

7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SP4 - RD PROVÁDĚCÍ v ARCHICADU ing. arch. Vladimíra Jínová 13 - TEXTOVÁ ČÁST."

Podobné prezentace


Reklamy Google