Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 02/2011 19.2.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s letošní zimou se nám v obci usadil nový fenomén. Házení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 02/2011 19.2.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s letošní zimou se nám v obci usadil nový fenomén. Házení."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 02/2011 19.2.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s letošní zimou se nám v obci usadil nový fenomén. Házení sněhových koulí po projíždějících vozidlech, stavba sněhových bariér na silnici, koule z bahna na bytovce ve Vilicích, ničení obecního majetku, …. Ano, i toto je bohužel dnešní styl zábavy některých z řad naší současné mládeže v obci. A to se zmiňuji jen o posledních událostech. Nechci zde ale psát o tom, jak je potřeba se nad tímto problémem pozastavit a nestavět se k němu zády, i když to samozřejmě potřeba je. To už si myslím, že za mě dostatečně udělali jiní. A už vůbec nechci někoho moralizovat. Chci však poukázat na jeden problém. Ten problém se týká toho, že je potřeba rozlišit takzvané klukoviny (každý si ze svého dětství určitě na nějakou vzpomene) od činů, které hraničí se zákonem nebo ho dokonce porušují. Kdy už to není o utržení pár třešní z cizího stromu, ale o ničení cizího majetku nebo dokonce o ohrožení bezpečnosti silničního provozu (a to si troufám říci, že v tomto případě nepřeháním). Jeden konkrétní příklad hovoří za vše. To když jedna letící koule, zřejmě s kamenem uvnitř, poškodila okno nákladního vozu, který sváží mléko. Byla zde vznesena stížnost přímo od řidiče vozu. Pokud by cena okna nedosahovala částky dané trestním zákonem, jednalo by se dle § 50 (1) a) zákona č.200/1990 Sb., (Přestupkový zákon) „jen“ o přestupek. Pokud by ale celková škoda přesáhla tuto částku, tak už by to byl trestný čin obecného ohrožení dle § 272 (1) zákona č.40/2009 Sb., Tr. zák. V takovém případě hrozí pachateli trest odnětí svobody na 3 až 8 let. Jak je obecně známo, tak trestně odpovědný je občan ČR od 15 let. I když však vyvázne s podmíněným trestem, tak zápis v trestním rejstříku už bude mít. To pak je hodně těžké se uplatnit na trhu práce. Do věku 15 let nesou za jednání svého potomka plnou zodpovědnost rodiče. Ale i v tomto případě je možnost při závažnější trestné činnosti umístění do výchovného ústavu nebo jiného podobného zařízení. Je potřeba zdůraznit, že i shovívavost ze strany okolí má své meze, protože trestným činem je i samotné neoznámení trestného činu dle § 368 (1) zákona č.40/2009 Sb., Tr. zák. Na závěr bych rád znovu upozornil na to, že cílem tohoto článku nebylo někoho moralizovat nebo někomu něco vnucovat. Naopak, tento článek by měl mít preventivní charakter. Má nám připomenout následky, které mohou vyvolat některé zdánlivé „klukoviny“. A že ty následky mohou být někdy až moc bolestivé… Jiří Kudrna, ml. Zasedání ZO č. 5/2011. konané dne 18.2.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, M.Petříková, P.Procházka a J.Kudrna Omluveni: 0. Na 5. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo dodatek smlouvy s Agrospolem Mladá Vožice na pronájem pozemků. Nájemné se tímto dodatkem mění na 18.012,-Kč ročně.. 3) ZO schválilo smlouvu o dílo s ing. Jaroslavem Pergerem a Pavlem Mrázem na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na projekt „Infrastruktura pro 6 DR Vilice“. Obsahem PD je vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení. Celková cena za PD je 75.600,-Kč.. 4) ZO zvalo na vědomí pronájem 1 místnosti o ploše 16 m2 v 1.patře a ½ garáže č.1 o celkové ploše 48 m2 v budově „Kremlu“ Jiřímu Kudrnovi st. za 20,-Kč/m2/rok... 5) ZO schválilo podmínky, za kterých bude pronajímán sál KD ve Vilicích na jednorázové kulturní akce. Zároveň s těmito podmínkami byla schválena i smlouva na jednorázový pronájem sálu, která bude uzavírána s každým zájemcem o pořádání akcí. Nájem je stanoven na 5.000,-Kč. V této ceně nejsou zohledněny náklady na provoz a údržbu sálu, které si nájemce hradí zvlášť.. 6) ZO schválilo podání žádosti na MAS Krajina srdce o prodloužení termínu dokončení projektu „Výměna podlahových krytin a zřízení stálé galerie v KD Vilice“.. 7) ZO schválilo výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2010. Žádné předměty v majetku obce nejsou navrženy k vyřazení.. 8) ZO schválilo rozpočtové opatření č.2/ZO/2011. Sál KD Vilice. Z předcházejících řádků je patrné, že panují zcela oprávněné obavy zda se rekonstrukce stihne v původním termínu, či nikoliv. Pro případ druhé varianty ZO rozhodlo o podání žádosti o prodloužení termínu dokončení o jeden měsíc, tudíž do 30.4.2011. V této souvislosti je nutno upozornit, že se ve Vilicích nebude moci konat tradiční maškarní ples, konaný dne 4.3.2011 a patrně ani akce pozdější. V nynější době je

2 .. Dne 30.ledna 2011 oslavila paní Marie Vylítová z Vilic 81. výročí svého narození, dne 3. února 2011 oslavil pan Zdeněk Vylít z Vilic 60. výročí svého narození a 10.února 2011 pak slavila paní Anežka Forejtová z Vilic 84. výročí svého narození. Všem jubilantům blahopřejeme položena parketová podlaha, brousí se podkladní betony pod PVC a probíhá pokládka dlažby. Na vybavení galerie a sálu nábytkem probíhají momentálně jednání s dodavatelskými firmami. Bohužel s těmito pracemi se souběžně musí provádět spousty prací, s kterými původně nebylo počítáno. V dezolátním stavu nejsou jen rozvody elektro, ale i vody a odpadů, což se zjistilo až jejich odkrytím ve zdech nebo podlaze. Shnilý je výčepní pult, promáčené a opadané jsou omítky na mnoha místech, zdevastované palubky atd. atd. Opravami těchto vedlejších závad se jednak prodlužuje doba realizace projektu, a hlavně navyšuje cena, kterou bude muset obec za zprovoznění sálu zaplatit. Jen pro ilustraci: již loni po povodni, stály nejnutnější opravy cca 50.000,- Kč, letošní podíl obce na rekonstrukci je cca 300.000,-Kč, na cca 70.000,-Kč vyjdou úroky a poplatky z bankovního úvěru, a na právě prováděné vícepráce padne dalších cca 150.000,- Kč, což obnáší naprosto všechny rezervy obce a to i po seškrtání některých plánovaných akcí. Jinými slovy, letos si obec může dovolit pouze dokončení rekonstrukce sálu a připravení projektové dokumentace na zasíťování 6RD a střechy sálu. Jinak se budou provádět pouze nejnutnější udržovací práce. Vyhlídka na příští rok bude nejspíš stejná.. Sčítání lidu, domů a bytů.. V půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března proběhne sčítání, kdy za každou osobu bude muset být vyplněn jeden sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Formuláře k vyplnění budou všem obyvatelům předány sčítacími komisaři osobně a to po 7.3. Zároveň s přebráním formulářů si každý obyvatel určí způsob jejich vrácení po vyplnění. Buď je opět odevzdá sčítacímu komisaři, s kterým si předem domluví schůzku, nebo je pošle poštou na ČSÚ, nebo je zašle elektronicky. Tuto možnost doporučuji, zabere nám nejméně času. Těm z Vás, kteří by formulář chtěli vyplnit a poslat elektronicky, ale nemají připojení k internetu, nebo jejich počítač nemá nezbytný software k této operaci, nabízí obecní úřad pomoc a to použitím počítačového vybavení obce po celou dobu trvání akce. Již dnes se můžete seznámit s pokyny k vyplňování formulářů na www.scitani.cz. Upozorňuji, že sčítání je povinné a každé nesplnění této povinnosti, nebo uvedení nepravdivých údajů, bude považováno za přestupek s možností uložení pokuty do 10 tis. Kč.. Maškarní ples a průvod. Letošní maškarní ples (pátek 4.3.) se z důvodu rekonstrukce sálu přesouvá do sálu v Daměnicích. Nic vám ovšem nebrání se této tradiční vilické akce zúčastnit. Zajištěn je svoz autobusem, který vyjíždí v 19:00 hod. z Mladé Vožice a pokračuje přes Vilice od Daměnic. Po plese budete tímto busem odvezeni domů. Příspěvky do tomboly, za které SDH předem děkuje, vybírá Jiří Bednář ml. a to nejpozději do 2.3.2011. Maškarní průvod letos vychází na neděli 6.3. a SDH vyzývá všechny své členy k aktivní účasti v něm...


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 02/2011 19.2.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s letošní zimou se nám v obci usadil nový fenomén. Házení."

Podobné prezentace


Reklamy Google