Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh 2. úplné aktualizace Pořizovatel a zhotovitel : Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení výstavby a územního plánování Prezentace - Krajský úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh 2. úplné aktualizace Pořizovatel a zhotovitel : Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení výstavby a územního plánování Prezentace - Krajský úřad."— Transkript prezentace:

1 Návrh 2. úplné aktualizace Pořizovatel a zhotovitel : Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení výstavby a územního plánování Prezentace - Krajský úřad Jihlava 19.11.2012 Územně analytické podklady ORP Moravské Budějovice Příloha č.3

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 1 O závady (stav) O střety (návrh) o zasahuje do - prochází X křižuje / zatěžuje exhalacemi s stav n návrh (podklad ÚP)

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 2

4 Rozpracovaný návrh RURÚ Obec typu A Moravské Budějovice 7 561 obyvatel Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 3 Závady urbanistické sS2-ZQ - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 sZUoVZ - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 sS1-VZ - Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje sS1-ZU - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím Závady dopravní - žádné střety nebyly nalezeny Závady hygienické sS1/ZU - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím, zatěžuje ZÚ exhalacemi sS2/ZU - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Závady environmentální sS1xLK - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor sS2xLK - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor sS2xRK - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území - žádné střety nebyly nalezeny Střety se záměry dopravními - žádné střety nebyly nalezeny Střety se záměry technické infrastruktury - žádné střety nebyly nalezeny Střety se záměry ochrany přírody - žádné střety nebyly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území - žádné střety nebyly nalezeny Střety urbanistických záměrů - žádné střety nebyly nalezeny nZUo1B - Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nZUoRK - Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru nZUoVZ - Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Střety dopravních záměrů - žádné střety nebyly nalezeny Střety jiných záměrů - žádné střety nebyly nalezeny

5 SWOT analýza obce Mor.Budějovice Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 4 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami Název vodního toku: Jevišovka Zastavěné území v aktivním záplavovém území: ne Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano Závady: sS2-ZQ - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 sZUoVZ - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Střety: nS1-VZ - Návrh silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje nZUoVZ - Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 3. Hygiena životního prostředí (Různé zdroje dat) Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav) Silná stránka: Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice I.třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne Silnice II. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Výskyt starých ekologických zátěží: ano Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží Výpis ekologických zátěží: TRADO s.r.o. M.Budějovice Závady: sS1/ZU - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území sS2/ZU - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Výpis silných stránek ( S ) Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Kvalitní dopravní napojení (železnice) Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Plynofikace obce Existence základní školy Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu Výpis slabých stránek ( W ) Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Výpis příležitostí ( O ) Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek Rozvoj služeb zaměřených na seniory Vysoký turistický a rekreační potenciál Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků Výpis hrozeb ( T ) Ohrožení zastavěného území záplavami Výskyt starých ekologických zátěží Vysoký relativní úbytek dětí Stárnutí populace Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti Vyhodnocení vyváženosti DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ : NENÍ

6 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 5 Rozpracovaný návrh RURÚ Obec typu B Bačkovice 119 obyvatel ÚP – není zpracován US – listopad 2000 Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální Urbanistické závady - sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 Dopravní závady Žádné závady nebyly nalezeny Hygienické závady Žádné závady nebyly nalezeny Environmentální závady Žádné závady nebyly nalezeny Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Střety se záměry dopravními Žádné střety nebyly nalezeny Střety se záměry technické infrastruktury Žádné střety nebyly nalezeny Střety se záměry ochrany přírody Žádné střety nebyly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Střety urbanistických záměrůzZUo1B - Záměr zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany zZUoPP - Záměr zastavitelného území zasahuje do návrhu přírodního parku zZUoZQ - Záměr zastavitelného území zasahuje do záplavového území Q100 Střety dopravních záměrůŽádné střety nebyly nalezeny Střety jiných záměrůŽádné střety nebyly nalezeny

7 Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 6 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano Název vodního toku: Želetavka Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami Zastavěné území v aktivním záplavovém území: ano Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano Závady: sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplav. území Q100 Střety: zZUoZQ - Záměr zastavitelného území zasahuje do záplavového území Q100 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ne Slabá stránka: Absence napojení na železnici Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá Letiště včetně ochranných pásem: ne Technická infrastruktura: Vodovod: ne Kanalizace: ne Plynofikace: ano Slabá stránka: Absence vodovodu Slabá stránka: Absence kanalizace Silná stránka: Plynofikace obce Výpis silných stránek ( S ) Celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Plynofikace obce Výpis slabých stránek ( W ) Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území Absence napojení na železnici Absence vodovodu Absence kanalizace Špatná věková struktura obyvatelstva Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Výpis příležitostí ( O ) Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek Rozvoj služeb zaměřených na seniory Výpis hrozeb ( T ) Ohrožení zastavěného území záplavami Rychlý pokles počtu obyvatel Vysoký relativní úbytek dětí Stárnutí populace Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci základní školy Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu SWOT analýza obce Bačkovice Vyhodnocení vyváženosti DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ : NENÍ

8 Komentář k vybraným problémům (ukázka provázanosti SWOT jednotlivých obcí a celkového RURÚ) Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 7 Problémy k řešení rozděleny po obcích ( příklad výpisu z karty obce B – Bačkovice ) Výpis slabých stránek ( W ) Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území Absence vodovodu Absence kanalizace Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení Špatná věková struktura obyvatelstva Absence železnice Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru (zemědělství, lesnictví) Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním Problémy k řešení rozděleny podle řešitelnosti v ÚPD ( příklad výpisu z celkového RURÚ ) Problémy k řešení rozděleny po obcích ( příklad výpisu z karty obce A – Moravské Budějovice) Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Střety urbanistických záměrů nZUo1B - Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nZUoRK - Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru nZUoVZ - Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

9 Požadavky na zadání územního plánu - příklady Zpráva o uplatňování Územního plánu města Moravské Budějovice ( obec typu A ) 3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) - nevyplývají z ÚAP je nutno pouze upozornit na vyskytující se plochy se starou ekologickou zátěží na ulici Dopravní, prostor bývalé čerpací stanice (Traktorka) Zpráva o uplatňování Územního plánu Nimpšov ( obec typu B ) 3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území: nZUo1B – Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. tř. ochrany. Vyřešeno s orgánem ochrany ZPF, Krajským úřadem Kraje Vysočina. Návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo ORP Moravské Budějovice 8 Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích – obec A Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální Závady urbanistické sS2-ZQ - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 sZUoVZ - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 sS1-VZ - Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje sS1-ZU - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím Závady hygienické sS1/ZU - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím, zatěžuje ZÚ exhalacemi sS2/ZU - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Závady environmentální sS1xLK - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor sS2xLK - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor sS2xRK - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Střety urbanistických záměrů nZUo1B - Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nZUoRK - Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru nZUoVZ - Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

10 Ing. Renata Komínková Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování www.mbudejovice.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh 2. úplné aktualizace Pořizovatel a zhotovitel : Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení výstavby a územního plánování Prezentace - Krajský úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google