Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bytové družstvo Seminář „Zákon o obchodních korporacích“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bytové družstvo Seminář „Zákon o obchodních korporacích“"— Transkript prezentace:

1 Bytové družstvo Seminář „Zákon o obchodních korporacích“

2 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Oddíl 1: Obecná ustanovení Čl. 1 Právní postavení a) zákon o korporacích b) občanský zákoník (o právnických osobách, podnikateli, nájemní vztahy, společné jmění podílové spoluvlastníctví …. c) informační deska d) min. 3 členové Čl. 2 Obchodní firma a sídlo …, bytové družstvo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání možná varianta při vymezení předmětu činnosti např. správa bytů a domů ve vlastnictví jiných osob Čl. 4 Omezení v hospodaření a) zisk pouze k uspokojování bytových potřeb členů b) zástava domu se souhlasem 2/3 členů, ověřený podpis c) převod na cizí – se souhlasem všech členů nájemníků, ověřený podpis d) převod na nájemníky (členy) – souhlas dle stanov e) vypořádání členských vkladů Čl. 5 Družstevní podíl-obecná ustanovení a) práva a povinnosti člena družstva b) možnost spoluvlastnictví družstevního podílu c) převod – přechod – splynutí - rozdělení

3 ČÁST DRUHÁ: VKLADY ČLENŮ Čl. 6 Základní kapitál a vklady členů souhrn všech členských vkladů Čl. 7 Základní členský vklad možná varianta-vstupní vklad Čl. 8 Další členský vklad a) může být podmínkou vzniku členství b) nebo smlouvou (§ 572) Čl. 9 Převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu Čl. 10 Nepeněžitý další členský vklad Čl. 11 Vypořádání dalšího členského vkladu Čl. 12 Více dalších členských vkladů téhož člena Čl. 13 Uvolněný byt a další členský vklad za cenu obvyklou Čl. 14 Zvýšení nebo snížení základního členského vkladu pouze pokud souhlasí všichni členové (bydlící) – písemně, ověřený podpis

4 ČÁST TŘETÍ: ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU Oddíl 1: Vznik členství a seznam členů Čl. 15 Podmínky pro členství, vznik členství varianta členství právnické osoby Čl. 16 Postup při přijetí za člena na základě členské přihlášky Čl. 17 Seznam členů pozor na rodná čísla, datum narození apod. Čl. 18 Základní práva a povinnosti člena Čl. 19 Práva a povinnosti ve vztahu k nájmu družstevního bytu-obecně

5 Oddíl 3: Převod, přechod, rozdělení a splynutí družstevního podílu Čl. 20 Převod družstevního podílu nelze omezit, pokud jsou splněny podmínky členství (FOxPO) Čl. 21 Přechod družstevního podílu Čl. 22 Rozdělení družstevního podílu Čl. 23 Splynutí družstevních podílů Ručí se za dluhy

6 Oddíl 4: Zánik členství v bytovém družstvu Čl. 24 Způsoby zániku členství Čl. 25 Dohoda o zániku členství Čl. 26 Vystoupení člena z bytového družstva Čl. 27 Vystoupení člena z bytového družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov

7 ČÁST ČTVRTÁ: NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU ČI NEBYTOVÉHO PROSTORU Oddíl 1: Právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, náležitosti nájemní smlouvy Čl. 37 Základní ustanovení Čl. 38 Vznik práva člena na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) při koupi domu Čl. 39 Vznik práva člena na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) při výstavbě Čl. 40 Právo na uzavření nájemní smlouvy a převod či přechod družstevního podílu Oddíl 2: Náležitosti smlouvy o nájmu družstevního bytu, nájemné a úhrady cen služeb spojených s bydlením Čl. 41 Náležitosti smlouvy o nájmu družstevního bytu Čl. 42 Nájemné a úhrada cen služeb

8 Oddíl 3: Práva a povinnosti bytového družstva a člena bytového družstva spojená s nájmem družstevního bytu Čl. 43 Základní práva a povinnosti bytového družstva jako pronajímatele družstevního bytu Čl. 44 Základní práva a povinnosti člena bytového družstva jako nájemce družstevního bytu Čl. 45 Opravy, údržba, úpravy v bytě Čl. 46 Odevzdání družstevního bytu při zániku nájmu Čl. 47 Společné členství manželů a nájem družstevního bytu Čl. 48 Společná ustanovení k nájmu družstevního bytu Čl. 49 Nájem družstevního bytu a správa v domě s jednotkami ve vlastnictví

9 ČÁST PÁTÁ: ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oddíl 1: Obecná ustanovení o orgánech Čl. 50 Základní ustanovení malé družstvo – předseda – monokrat kontrolní komisi určí stanovy Čl. 51 Společná ustanovení Oddíl 2: Členská schůze Čl. 52 Postavení a působnost členské schůze Čl. 53 Svolání členské schůze internet Čl. 54 Usnášeníschopnost členské schůze Čl. 55 Náhradní členská schůze Čl. 56 Rozhodování per rollam Čl. 57 Dílčí členské schůze

10 Oddíl 3: Volené orgány a jiné orgány bytového družstva Čl. 58 Představenstvo péče řádného hospodáře Čl. 59 Kontrolní komise Čl. 60 Samospráva bytového družstva

11 ČÁST ŠESTÁ: HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA Čl. 61 Základní ustanovení Čl. 62 Zisk bytového družstva Čl. 63 Uhrazovací povinnost členů Čl. 64 Uložení uhrazovací povinnosti varianta

12 ČÁST SEDMÁ: ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA Čl. 65 Zrušení bytového družstva Čl. 66 Zánik bytového družstva ČÁST OSMÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 67 až 70


Stáhnout ppt "Bytové družstvo Seminář „Zákon o obchodních korporacích“"

Podobné prezentace


Reklamy Google