Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika rádiového prostředí SŽDC. Systém GSM-R Zajišťuje hlasovou komunikaci a přenos dat mezi terminály a pevnými účastnickými zařízeními a spojení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika rádiového prostředí SŽDC. Systém GSM-R Zajišťuje hlasovou komunikaci a přenos dat mezi terminály a pevnými účastnickými zařízeními a spojení."— Transkript prezentace:

1 Problematika rádiového prostředí SŽDC

2 Systém GSM-R Zajišťuje hlasovou komunikaci a přenos dat mezi terminály a pevnými účastnickými zařízeními a spojení s jinými sítěmi elektronických komunikací. Traťový rádiový systém TRS Zajišťuje hlasovou komunikaci dispečera, strojmistra případně dalších osob zúčastněných na řízení a organizování drážní dopravy a jejím provozování se strojvedoucím a přenos kódovaných informací. Systém ASCOM Zajišťuje hlasovou komunikaci výpravčího se strojvedoucím v dosahu základnové radiostanice umístěné v příslušné železniční stanici a spojení strojvedoucího s ostatními pracovníky zúčastněnými na provozování drážní dopravy. Simplexní spojení v pásmu 150 MHz – sítě SRV Systém simplexního spojení v traťových a místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz zajišťuje hlasovou komunikaci dispečera se strojvedoucím v dosahu základnové radiostanice umístěné v příslušné železniční stanici a spojení strojvedoucího s dalšími osobami zúčastněnými na provozování drážní dopravy. Problematika rádiového prostředí SŽDC Přehled rádiových sítí 2

3 Základní rádiové spojení Rádiové spojení, které na trati vybavené příslušnou rádiovou infrastrukturou umožňuje s předepsanou kvalitou plnohodnotnou hlasovou komunikaci mezi strojvedoucím a dispečerem a mezi strojvedoucími navzájem. Náhradní rádiové spojení Rádiové spojení, které musí umožnit uskutečnění rádiového spojení strojvedoucího s dispečerem z převážné většiny míst tratí v jím řízené oblasti. K náhradnímu spojení se smí používat pouze stanovené typy rádiových zařízení. Druh a typ rádiového zařízení určuje provozovatel dráhy. Náhradní rádiové spojení nesmí být trvale používáno místo základního rádiového spojení. Nouzové rádiové spojení Jakékoliv rádiové spojení, které umožňuje uskutečnění nouzového spojení strojvedoucího s dispečerem příslušné řízené oblasti v případě vzniku poruchy nebo mimořádnosti v průběhu jízdy hnacího vozidla, a to pouze do doby odjezdu vozidla. Nouzové rádiové spojení nesmí být nikdy použito jako náhrada základního nebo náhradního rádiového spojení. Problematika rádiového prostředí SŽDC Rádiová spojení 3

4 Problematika rádiového prostředí SŽDC Mapa základních rádiových spojení 4 GSM-R TRS ASCOM 150MHz

5 Vrchní kontrolní operatér SŽDC Metodicky řídí činnost kontrolních operatérů Pověřuje kontrolní operatéry prováděním školení a zkoušek operatérů Kontrolní operatér obsluhy dráhy (KOO) Metodicky řídí činnost regionálních kontrolních operatérů Kontaktní osoba ve využívání rádiových kmitočtů a provozování rádiových sítí Spolupracuje s kontrolními operatéry provozovatelů drážní dopravy (KOD) při organizaci provozu rádiových sítí pro zajištění obsluhy dráhy Regionální kontrolní operatér (KOR) Metodicky řídí operatéry jednotlivých rádiových sítí určených pro obsluhu dráhy Spolupracuje s kontrolními operatéry provozovatelů drážní dopravy (KOD) při organizaci provozu rádiových sítí pro zajištění obsluhy dráhy Problematika rádiového prostředí SŽDC Kontrolního operatér dle PPD 14/2012 5

6 Kontrolní operatér dopravce (KOD) Metodicky řídí operatéry jednotlivých rádiových sítí vlastní organizace Metodicky podřízen vrchnímu kontrolnímu operatérovi SŽDC Kontaktní osobou pro styk mezi SŽDC a provozovatelem drážní dopravy ve věci využívání rádiových kmitočtů a provozování rádiových sítí Zastupuje v organizaci provozovatele drážní dopravy vrchního kontrolního operatéra SŽDC Spolupracuje s kontrolním operatérem obsluhy dráhy (KOO) a regionálním kontrolním operatérem (KOR) Problematika rádiového prostředí SŽDC Kontrolního operatér dle PPD 14/2012 6 Vrchní kontrolní operatér SŽDC Kontrolní operatér obsluhy dráhy KOO Regionální kontrolní operatér KOR Kontrolní operatér dopravce KOD

7 7 Problematika rádiového prostředí SŽDC Rozvoj GSM-R v ČR GSM-R v provozu Probíhající projekty Připravované projekty Projekty období 2013 – 2020

8 Specifické drážní funkce: Funkční adresování Prezentace funkčního čísla Přístupová matrice (Access Matrix) Adresování v závislosti na poloze Posunový mód Nouzová volání ASCI (advanced speech call items) eMLPP, Enhanced Multi-level Precedence and Pre-emption (volání s prioritou) VBS, Voice Broadcast Service (jednosměrná volání) VGCS, Voice Group Calling Services (skupinová volání) 8 Problematika rádiového prostředí SŽDC Specifické funkce GSM-R

9 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Problematika rádiového prostředí SŽDC


Stáhnout ppt "Problematika rádiového prostředí SŽDC. Systém GSM-R Zajišťuje hlasovou komunikaci a přenos dat mezi terminály a pevnými účastnickými zařízeními a spojení."

Podobné prezentace


Reklamy Google