Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016

2 Vývoj počtu hospitalizací na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční selhání Zdroj: UZIS, hospitalizovaní 2000-2012; www.uzis.cz

3 Vývoj počtu dní hospitalizace na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční selhání Zdroj: UZIS, hospitalizovaní 2000-2012; www.uzis.cz

4 Podíl hospitalizací pro srdeční selhání na všech hospitalizacích na interním oddělení Zdroj: UZIS, hospitalizovaní 2000-2012; www.uzis.cz

5 Vývoj mortality na interních odděleních: všechny zemřelí vs. zemřelí na srdeční selhání Zdroj: UZIS, hospitalizovaní 2000-2012; www.uzis.cz

6 Podíl mortality pro srdeční selhání na všech úmrtích na interním oddělení Zdroj: UZIS, hospitalizovaní 2000-2012; www.uzis.cz

7 Rozložení přímých a nepřímých nákladů u I50 Zdroj: British Heart Foundation, 2002 (updated to 2014) Cook C et al. Int J Cardiol 2013

8 Kvalita života – hodnocená dotazníkem EQ-5D NYHA III: 0.673 1.000 = plné zdraví 0.000 = úmrtí NYHA I: 0.855 NYHA II: 0.771 NYHA IV: 0.532 Zdroj: Gohler et al. Value Health 2009; 12: 185-187; Clark P et al. Med Decis Making 2002; 22 (4): 340-8. Rutten-van Molken MPMH et al. Chest 2006;130(4):1117-28. Lloyd A et al. British Journal of Cancer. 2006;95(6):683-90 Kvalita života u dalších chronických onemocněních: Diabetes bez komplikací = 0.780 CHOPN = 0.688 Metastatický Ca prsu (bez progrese) = 0.715

9 Vývoj nákladů ZP (úhrad) na jednotlivé ATC skupiny srovnání 2015 vs. 2014 (v mil Kč) V roce 2014 DPH ve výši 14 %; v roce 2015 DPH ve výši 10 %. Zdroj: http://www.sukl.cz/hodnoceni-distribuovanych-a-vydanych-lecivych-pripravku-za Popisky (písmena) na ose „x“ odpovídají jednotlivým ATC skupinám

10 Průměrná cena/balení (Kč) v jednotlivých ATC skupinách ceny výrobce (bez marží a DPH) Zdroj: Přepočteno podle http://www.sukl.cz/hodnoceni-distribuovanych-a-vydanych-lecivych-pripravku-za

11 SOUČASNÝ STAV DIAGNOSTIKY A LÉČBY CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE F. Málek, O. Ludka, D. Vondráková, V. Lánská, P. Neužil, J. Špinar Cíl: Zjistit stav diagnostiky a terapie chronického srdečního selhání (zkušenosti 2 center v ČR) Pacienti: 222 nemocných vyšetřených od 1.1.2013 do 31.3.2013) – Průměrný věk 67,8 let, 78 % mužů – Průměrná ejekční frakce levé komory byla 34 %, EF LK ≤ 35 % mělo 50 % pacientů – Četné komorbidity: Hypertenze 71 %, dyslipidémie 67 %, diabetes mellitus 36%, chronické onemocnění ledvin 33% Léčba: – Betablokátory léčeno 96%, inhibitory ACE 69 % a antagonisty aldosteronu 64 % pacientů. – Pouze u 16% nemocných dosaženo cílové dávky betablokátoru, u 11% dosažena cílová dávka ACEI. – Hlavními důvody nedosažení cílové dávky betablokátorů a inhibitorů ACE byla symptomatická hypotenze a probíhající titrace dávky. – Přístrojovou léčbou léčeno 57% pacientů (8 % kardiostimulátor, 18 % defibrilátor-ICD, 31 % biventrikulární kardiostimulátor/defibrilátor). Zdroj: XXIII výroční sjezd ČKS

12 Komorbidity u chronického srdečního selhání (zvýšení nákladů a snížení kvality života) Zdroj: http://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/Chronic-Conditions/Downloads/ 2012Chartbook.pdfhttp://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/Chronic-Conditions/Downloads/ Přibližně 55 % pacientů s chronickým srdečním selháním má 5 a více komorbidit!

13 Málo nového v posledních letech v oblasti KV léčby Antitrombotika (3 LP) Hrazené indikace: Prevence mozkové příhody u pacientů s FiSi (obvykle ve druhé linii) Prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie (pokud nelze jiná medikace) Po kloubní náhradě – prevence TE 1 QALY 1,2 mil Kč Hranice ochoty platit Dopad do rozpočtu – spotřeby (bez marží a DPH): Zdroj: Spotřeby SUKL; HZ SUKLS165923/2011 na www.sukl.cz

14 Ostatní skupiny podobné nebo i horší scénáře RS (4 LP) Hrazené indikace: Druhá linie léčby Pozn: Jen u některých přípravků je dostupné srovnání oproti léčbě první linie 1 QALY 1,2 mil Kč Hranice ochoty platit Dopad do rozpočtu – spotřeby (bez marží a DPH): Zdroj: Spotřeby SUKL; HZ SUKLS180640/2014 ; SUKLS56171/2014 na www.sukl.cz

15 Souhrn Trendy v hospitalizaci a mortalitě u srdečního selhání jsou diametrálně odlišné v porovnání s ostatní hospitalizací na interních odděleních Farmakoterapie u srdečního selhání není nákladná – Tradiční (generifikované) molekuly – Intolerance a NÚ často neumožňují efektivní dávkování V kardiovaskulární oblasti obecně jen velmi limitovaný počet nových molekul – Obvykle nákladově efektivní (pod hranicí ochoty systému platit za efekt) – Signifikantní dopad do rozpočtu plátců velkým počtem léčených

16 Souhrn (2) Žádoucí je zaměření systému na snižování mortality a morbidity na KV onemocnění (včetně srdečního selhání) – V evropské populaci tyto představují nejvyšší ztrátu DALY (Disability-adjusted-life years) Zdroj: Busse et al; Tackling chronic disease in Europe; European Observatory 2010

17 Výsledky nákladové studie – srdeční selhání v Irsku (2012) Celkem 660 -780 mil € Zdroj: The Irish Heart Foundation : The cost of heart failure in Ireland Přímé náklady = 1,2 % irských zdravotních rozpočtů

18 8 doporučení evropských a amerických odborníků Optimize care transitions Improve patient education and support Provide equity of care for all patients Appoint experts to lead heart failure across disciplines Stimulate research into new therapies Develop and implement better measures of care quality Improve end-of-life care Promote acute heart failure prevention www.oxfordhealthpolicyforum.org /AHFreport


Stáhnout ppt "MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google