Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzikální principy tvorby nanovláken Fyzikální principy tvorby nanovláken-databáze-zpracování rešerše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzikální principy tvorby nanovláken Fyzikální principy tvorby nanovláken-databáze-zpracování rešerše."— Transkript prezentace:

1

2 Fyzikální principy tvorby nanovláken Fyzikální principy tvorby nanovláken-databáze-zpracování rešerše

3 Obecný postup při zpracování rešerše. Ing. Milan Stodola, UKN TU v Liberci

4 Stránky UKN v Liberci - http://knihovna.tul.cz/ Zde vás budou zajímat oddíly: 1. Databáze. 2. Informační zdroje (databáze, vyhledávače). 3. Katalog Daimon (pokud budete chtít zjistit, zda jsou některé z vámi nalezených informačních zdrojů ve fondu UKN). 4. Absolventské práce (informace o již vypracovaných ZP z oboru).

5

6 Nejprve si prostudujte „Obecnou příručku pro uživatele databází“ 1. Informace o postupu při zpracování rešerše (soubor zdrojů za určité období z dané problematiky). 2. Zvolte vhodnou rešeršní strategii. 3. Nutná je příprava (vyhledejte si anglické ekvivalenty k vámi stanoveným klíčovým termínům). 4. Zvolte vhodnou databázi. 5. Nerezignujte při negativním výsledku vyhledávání.

7 Obecný postup 1. Upřesnit si „Co chci hledat?“ 2. Zvolit vhodná klíčová slova a k nim anglické ekvivalenty. 3. Zvolit druh dotazu: jednoduchý (zde se učíte) či pokročilý (již něco musíte vědět) nebo expertní (podmínka-znalost logických operátorů – „AND“, „NOT“, „OR“ a „závorky“ /různě v různých databázích, musíte si pročíst pokyny na příslušné straně/). 4. Alespoň základní znalost AJ je podmínkou úspěchu. 5. Každý krok a dotaz si zapisujte do poznámek.

8 Co z toho plyne? Databázi volte dle konkrétního oboru, z něhož je vámi sledované téma. K dispozici máte „Tabulku databází“. Na problematiku „Fyzikální principy tvorby nanovláken“ jsou zaměřeny databáze: 1. Textile Technology Complete 2. Science Direct-Scopus-HUP 2. WoK 3. Springer Link Což ovšem vůbec neznamená, že požadovanou informaci nemůžete nalézt pomocí vyhledávače.

9

10

11 Příklad vypracování rešerše na téma: „ Fyzikální principy tvorby nanovláken “ I. A. Zvolíme databázi (Textile Technology Complete ). B. Zvolíme vhodná klíčová slova pro dotaz: I. d raw II. n anofiber a zvolte oblast kde se bude vyhledávat

12

13

14

15

16

17 Postup- Otevřeme si příslušnou databázi, vyhledáme formulář na vyhledávání a zadáme dotaz : draw a nanfiber a místo, kde má být vyhledávání provedeno (abstrakt, název, plný text, klíčové slovo (apod.) výsledek- vyhledány jsou 4 primární prameny

18

19 K dispozici je pouze abstrakt? Pokud není v databázi článek v databázi k dispozici v plném textu, lze si jej v případě potřeby objednat pomocí MVS u paní Vyšohlídové v UKN.

20 Anotace vybraného článku se základními bibliografickými údaji (ty je třeba v žádosti o full-text nutné všechny uvést.

21

22 Zaujal mě jeden zdroj (sborník): „Fiber Society Symposium“ a poznačil jsem si ho pro další vyhledávání.

23 Zadal jsem název sborníku do vyhledávacího pole databáze ScienceDirect (verze HUB) a zjistil jsem, že příspěvky jsou zde k dispozici i v plném textu a je zde i více příspěvků z tohoto sborníku (více než 31 000).

24

25

26

27 Zadal jsem v této databázi dotazy „Draw a Nanfibers“

28

29

30 Výsledek- příliš velké množství vyhledaných materiálů více než 1000

31 Pokud usoudíme, že výsledek není dostatečně relevantní, můžeme provést dodatečnou redukci upřesněním dotazu: -omezíme roky výběru, - provedeme úpravu – vyladění zvolených klíčových slov, popřípadě si vybereme nejčastěji publikujícího autora a dotaz zopakujeme.

32 Získáme menší množství zdrojů, které jsou vysoce relevantní. Projdeme si abstrakty, poté vybrané full texty, nejvhodnější si pro své studium stáhneme a uložíme.

33 Zvýšení počtu záznamů při nulovém či nedostatečném počtu relevantních zdrojů U važte, kolik záznamů jste schopni prostudovat, netiskněte a nestahujte kvanta, která nikdy nevyužijete ; nesnažte se o překombinování dotazů, vyplňte jen ta pole, která jsou nezbytná ; nekombinujte zadání s vágními k líčovými slovy jako např. „research“, „effects“, „new“ apod. ; důkladně prověřte pravopis slov, berte v úvahu rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou ; využijte již prověřená slova a hesla z článků, knih a separátů ; inspirujte se slovy, která jste našli v první fázi rešerše, sledujte terminologii použitou v názvech a záznamech o pramenech ; ověřte si formální správnost rešeršního dotazu ; využijte nápovědy.

34 Redukce počtu záznamů při velkém počtu zdrojů a značném šumu Přidejte omezující slova pomocí operátoru NOT; omezte výsledek časově či jiným kritériem (jazyk, zdroj); omezte hledání v plném textu (Entire Text) a specifikujte spíše „Key Words“, „Title Words“ a „Main Subjects“; nahraďte operátor AND souslovím s mezerou; eliminujte nebezpečně obecná zakončení slov, nahraďte „?“ znakem „#“; ověřte správnost zadání závorek pokud jsou vyžadovány. Databáze jsou přístupné pouze z počítačů s IP adresou TU v Liberci a pouze pro studenty a zaměstnance TU.

35

36

37

38

39 Při tomto vyhledávání byl výsledek negativní, proto jsem změnil zadání na „electrospinning a nanofiber“

40

41

42

43

44 Čtvrtá prohlížená databáze je „Web of Knowledge“

45

46 Zadal jsem klíčová slova: „nanofiber“ a „draw“ a omezil jsem oblast vyhledávání.

47

48

49 Výsledek- 13 vhodných primárních pramenů. Na levé straně jsou pole, jež umožní upřesnit výsledky vyhledávání /polymer science, material science, nanoscience.... typ pramene- článek z odborného časopisu nebo ze sborníku vědeckých prací, záznamy lze třídit časově či dle relevance.

50 Výsledky vyhledávání si lze uložit pomocí služby EndNote Web, můžete je e-mailem poslat na jinou adresu, přidat si je do svého seznamu. Zvolil jsem jeden z primárních pramenů a zde lze:

51

52 Na této straně získáme celou řadu informací: počet citací, články s podobným zaměřením, odkazy na použité prameny, dodatečné informace- mj. IMPACT FACTOR časopisu v JCR (jde o velmi důležitý údaj- je dobré publikovat v časopisech s vysokým IF.)

53 Impact factor (IF) časopisu: měří četnost, kterou je citován „průměrný článek“ v daném časopise v daném kalendářním roce. Pomáhá hodnotit kvalitu časopisu, ovšem jde o relativní hodnotu. Nelze podle něj hodnotit stejně časopisy pro různé oblasti s různou sledovaností. Jsou obory, jež se vyvíjejí bouřlivě a obory, jež jsou sice důležité, ale vývoj není tak velký.

54

55 Pokud si klikneme na jméno autora v záznamu: zobrazí se nám seznam článků, které publikoval v průběhu let a můžeme provést důkladnou analýzu jeho publikační činnosti.

56

57

58 Klikneme si na pokyn „Vytvoř citační zprávu a získáme potřebné údaje pro hodnocení sledovaného neznámého výzkumného pracovníka s počty citací jeho článků v jednotlivých letech a s průměrnou citovaností, počty publikací v jednotlivých letech a počty citací dle let. Velmi zajímavou položkou je též H-index.

59

60 Pro zvídavé co to je h-index? Hirschův index (také H-index či h-index) ve scientometrii udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. Jde o jeden z indexů citačního ohlasu vědeckých článků, publikovaných jedním vědeckým pracovníkem.[1] Oproti prostému citačnímu ohlasu jednotlivého článku jde u H-indexu o určitý hromadný ukazatel citovanosti.

61 Vyšší hodnotu H-indexu má autor, u kterého má "vyšší" počet článků "vyšší" citovanost. Ani H- index ovšem nepostihuje mnohé citační artefakty, dané např. častým publikováním prací s mnoha spoluautory, diametrálními citační rozdíly v jednotlivých oborech, atp. Pro jeho užívání a srovnávání, zejména mezi obory, platí proto podobná omezení, jako u jiných scientometrických indexů.

62 Hirschův index jednotlivce je dán citačními ohlasy (indexy) jeho jednotlivých vědeckých prací. Jde o číslo h, označující počet článků mající citační index rovný či vyšší h. Má-li např. devátý nejcitovanější článek autora citační index 10 a desátý článek citační index 9, pak pro daného vědce je Hirschův index h = 9. Lze si jej představit jako stranu největšího celočíselného čtverce, který lze vepsat pod setříděný graf počtu citací.


Stáhnout ppt "Fyzikální principy tvorby nanovláken Fyzikální principy tvorby nanovláken-databáze-zpracování rešerše."

Podobné prezentace


Reklamy Google