Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instrukce pro autory  1. snímek prezentace (tento) zůstává beze změny (skrytý snímek)  2. snímek prezentace vyplní autor podle předlohy (skrytý snímek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instrukce pro autory  1. snímek prezentace (tento) zůstává beze změny (skrytý snímek)  2. snímek prezentace vyplní autor podle předlohy (skrytý snímek)"— Transkript prezentace:

1 Instrukce pro autory  1. snímek prezentace (tento) zůstává beze změny (skrytý snímek)  2. snímek prezentace vyplní autor podle předlohy (skrytý snímek)  3. snímek prezentace (úvodní) vyplní autor podle předlohy  4. snímek prezentace začíná vlastní text prezentace  předposlední snímek prezentace použitá literatura  poslední snímek prezentace vyplní autor podle vzoru  Více informací pro autory el. studijních opor: – V aplikaci Moodle 2: http://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/ – http://www.lfhk.cuni.cz/Data/files/dek_GZO/Informace_ESO.pdf

2 Název prezentace  Hlavní autor prezentace  Spoluautoři (oddělte čárkou)  Pracoviště hlavního autora  Studijní program  Předmět  Ročník studia  Hodinová dotace

3

4 etiologie první příznaky – ev. mechanismus vzniku klinický syndrom diagnostika léčba ------------------ akutní & chronické chirurgické & nechirurgické intervence 29/12/20114

5 je pohybovou osou těla působí jako podpora a ochrana nervových struktur (míchy a kořenů) ovlivňuje udržování rovnováhy Stavební a funkční jednotkou páteř je tzv. pohybový segment. 29/12/20115

6 skládá se: –z meziobratlového prostoru (annulus fibrosus, nucleus pulposus, krycí destičky) –poloviny sousedních obratlů, přední a zadní dlouhý vaz a ligamentum flavum, meziobratlové kloubky, veškeré měkké částí ve stejné výši (míšní segment, kořeny, vazy atd.) lidská páteř má celkem 24 pohybových segmentů v oblasti pohybových segmentů dochází k velmi úzkým vzájemným vztahům mezi strukturami nervového systému a ostatními součástmi jednotlivých pohybových segmentů 29/12/20116

7 blokády v důsledku nevyváženého pohybu změny organické (vyrůstky, artrotické změny, výhřezy plotének, nádory, fraktury, úzký míšní kanál atd.) 29/12/20117

8 poruchy postavení a hybnosti páteře místní bolestivost (tzv.vertebrální syndrom) komprese nervových struktur (míchy, kořenů-medulární, kořenové syndromy) podráždění měkkých tkání (vazů, kloubních pouzder) 29/12/20118

9 Kompresivní Degenerativní diskogenní (max. 4.-5. dekáda) nediskogenní – spondylóza (max. 6. -7. dekáda) Nedegenerativní (převažuje do 30 let věku) tumor trauma (osteoporóza!) olisthéza Záněty (spondylitida, spondylodiscitida, epidurální absces, revmatické choroby) Epidurální hematom (často v souvislosti s hernií disku) Nekompresivní  metabolická (diabetes mellitus)  infekční (herpes zoster, lymeská borelióza) 29/12/20119

10 Kompresívní na mechanické kompresi se podílí – protruze disku – snížení v důsledku degenerace kromě mechanické komprese – vaskulárně ischemické změny – zánětlivé změny s edémem (kontakt imunologicky nového materiálu -vyhřezlý disk- s imunitním systémem) 29/12/201110

11 Triáda příznaků lokální bolest v oblasti páteře a okolních struktur (ramene a lopatky, pánve), spojená s poruchou funkce páteře segmentální senzitivní příznaky (v dermatomu) segmentální motorické příznaky (v myotomu) 29/12/201111

12 Bolest Nociceptivní: obvykle dominuje u segmentových (regionálních syndromů) Neuropatická: u kořenových syndromů, obvykle v kombinaci s nociceptívní bolestí 29/12/201112

13 Bolest v oblasti páteře a končetiny: Cervikobrachiální syndrom (C5-Th1) Lumboischiadický(L5, S1) a lumbofemorální (L4) syndrom Jde o deskriptivní diagnózu, zahrnující radikulární i pseudoradikulární syndromy (Nepoužívat - pokud je známa etiologie, resp. kořenová léze!) 29/12/201113

14 Průběh bolestihypestézie oslabené a změněné reflexy oslabení svalů či pohybudalší příznakyzkouška C 6 radiální strana HK, do palce a ukazováčku, někdy až ke třetímu prstu oslabený radiopronační reflex ( klepnutím na processus styloideus radi z volární strany; HK držíme stejně jako při vybavování styloradiálního reflexu ) C6 pronace někdy scapula alata ( test předpažení HK ) C 7 dorzální strana HK, do středních prstů dorzální strana HK, do středních prstů oslabený tricipitový reflex m. triceps brachii m. Triceps brachii C 8 ulnární plocha HK, ke čtvrtému a pátému prstu, někdy až ke třetímu ulnární plocha HK, ke čtvrtému a pátému prstu, někdy až ke třetímu C8 flexorový reflex flexe prstů ( slabší stisk ruky ), abdukce malíku někdy atrofie drobných ručních svalů L 4 ventrální plocha stehna ke kolenu, může pokračovat po anteromediální ploše bérce až po vnitřní kotník a výjimečně na mediální hranu palce přední plocha stehna v dermatomu L4 patelární ( snížen nebo může chybět ) m. quadriceps femoris, flexory kyčlí a někdy adduktory obtížná chůze po schodech, obtížené zvedání z dřepu na postižené DK L4 „obrácený Laségue“ L 5 zevní plocha stehna a bérce ( „lampas“ ), po nártu k prvnímu až třetímu prstu zevní plocha stehna a bérce ( „lampas“ ), po nártu k prvnímu až třetímu prstu žádný běžně vyšetřovaný reflex nebývá změněn m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis a u těžkých případů m. tibialis anterior; hypotonie souběžně s hranou tibie a pod zevním kotníkem; oslabena ZR v kyčli patologická bariéra při protažení meziprstní kožní řasy mezi palcem a 2. prstem; zvýšený odpor při vzájemné pohyblivosti 1. a 2., a 2. a 3: metatarzu ( zejména když bolest vyzařuje k prstům ); u akutních lézí nemocný nemůže zvedat koleno s „stepuje“ u závažnějších případů při oslabení m. tibialis anterior nemocný při chůzi po patách na postižené straně nedostatečně zvedá chodidlo ( „signe du talon“ ) S 1 postero-laterální plocha stehna a lýtka k zevnímu kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. prstu postero-laterální plocha stehna a lýtka k zevnímu kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. prstu S1 reflex Achillovy šlachymm. fibulares, m. triceps surae ( zejm. laterální část ), gluteální svalstvo (oslabené a hypotonické) zvýšené odpory v meziprstní řase mezi 3. a 4. a 4. a 5. prstem a při vzájemném pohybu metatarzů 3. a 4. a 4.a5. Véleho test na flexory prstů; při poruše propriocepce testujeme dle Véleho prahovou rychlost, při níže nemocný pozná pohyb v kloubu a porovnáváme se zdravou stranou 29/12/201114

15 BOLEST- rameno, zevní plocha paže, a předloktí a palce CITLIVOST- proximodistální pruh na radiální části paže a předloktí,I.-II.prst MOTORIKA- oslabená flexe v lokti REFLEXY nevýbavný r. bicipit 29/12/201115

16 BOLEST - celá paže a předloktí a II.-IV.prst CITLIVOST- proximodistální pruh na dorz. ploše paže a předloktí končící ve II.- IV.prstu MOTORIKA - oslabená extenze předloktí, extenze a flexe ruky REFLEXY – nevýbavný r. tricipitální 29/12/201116

17 BOLEST - mediální okraj lopatky, vnitřní plocha paže a předloktí, V.prst CITLIVOST – vnitřní plocha předloktí a IV.-V. prst MOTORIKA - drobné svaly ruky REFLEXY - nevýbavný r. flexorů ruky a prstů 29/12/201117

18 Výskyt monoradikulárních sy Radikulární syndromy L1 a L2: Bez motor. výpadů Pozitivní obrácený Laségue 29/12/201118

19 segmentální vyzařování bolestí segmentální hypestézie lokální vertebrální syndrom positivní Laségue “Ischiat. držení“ segmentální hyporeflexie segmentální motorické poruchy 29/12/201119

20 Slabost kvadriceps Nevýbavný patelární reflex Obrácený Laségue L3 29/12/201120

21 L4 + kvadriceps 29/12/201121

22 L5 m.extensor hallucis longus m. extensor dig. Většinou předklon Typická chůze 29/12/201122

23 m. triceps surae Nepostaví se na špičku Laségue +++ 29/12/201123

24 Davidson –„abduction relief sign“ (až 75 % nemocných s he disku - ne osteofyty) Spurlingovo znamení (úklon nebo rotace k symptomatické straně, spolu s kompresí v ose páteře – trakce naopak ulevuje) palpace výstupu kořene vyvolá typickou bolest 29/12/201124

25 homolaterální kontralaterální úklon 29/12/201125

26 29/12/201126

27 homolaterální kontralaterální úklon 29/12/201127

28 Laterální výhřez – úleva kontralat. úklonem Mediální výhřez – úleva homolat.úklonem 29/12/201128

29 U výhřezů „za ramenem“ kořene – bez ischiatického držení a úklonu: ozřejmí se až předklonem Možnost komprese více kořenů z jednoho výhřezu U některých pacientů úleva v hyperlordóze – zvl. u vyšších etáží 29/12/201129

30 Příčiny: – více prolapsů či protrúzí – velké výhřezy komprimují 2 kořeny Nejčastěji kombinace L5+S1, méně L4+L5 29/12/201130

31 Klinický obraz náhle vzniklé intenzivní polyradikulární iritace max. L5 a S1 - často asymetrické masivní lumbální lokální syndrom oboustranná areflexie S1, popř. dalších reflexů chabá asymetrická paraparéza DK s akrálním maximem perianogenitální hypestézie až – anestézie atonický měchýř s paradoxní inkontinencí moče 29/12/201131

32 nejčastěji mediální výhřez ploténky (zejména při akutním průběhu) degenerativní stenóza, zejména víceetážová (častěji chronický, inkompletní, fluktuující nebo recidivující průběh) Jiná etiologie: epidurální absces, spondylodiscitida, epidurální hematom, tumor, revmatická onemocnění (zejména při atypické lokalizaci – L1-3) Dif. dg.. Guillain-Barrého syndrom 29/12/201132

33 klinický jistý kořenový sy radikulární distribuce bolesti = iradiace v segmentu (C6-8, L5-S1), závislost na pohybu, poloze, napínací manévry a polohové testy senzitivní, reflexologický a motorický deficit – ALE: není podmínkou!!! definovat stupeň, typ, stádium etiologie 29/12/201133

34 Pseudoradikulární syndrom ( („referred pain pain“) – rameno (C5) – kyčel (L4) – SI skloubení (S1) – intervertebrální skloubení – transversokostální skloubení – onemocnění vnitřních orgánů Plexopatie – neuralgická amyotrofie brachiálního plexu – Thoracic Outlet Syndrome – TOS – proximální diabetická amyotrofie Mononeuropatie – n. axillaris (C5), n. medianus (C6), n. radialis (C7), n. ulnaris (C8) – n. femoralis (L4), n. peroneus (L5), n. tibialis (S1) 29/12/201134

35 Standardní skiagrafie –Cp - (AP,bočná,šikmá) –Lp -(AP,bočná) a pánve CT –Cp – nediskogenní etiol.(trauma, skelet) –Lp - standard MR –Cp - volba I. linie (myelopatie etc.) –Thp – volba I. linie –Lp – dif.dg.,NCH,postdisectomie 29/12/201135

36 EMG: důležité pro odlišení od plexopatie, mononeuropatie, event. polyneuropatie – Senzitivní neurogram obvykle normální – jehlová EMG: axonální neuropatie v příslušném myotomu 29/12/201136

37 TYP: ve většině případů je postižen senzitivní kořen: bolest je obligátním symptomem! motorický je měně častý, nebo se klinicky neprojeví (většina svalů má pluriradikulárrní inervaci, takže těžká paréza či plegie je u pluriradikulárního postižení vzácná) autonomní symptomatika je při postižení jednoho kořene nevýznamná, projeví se až při pluriradikulární lézi (syndrom kaudy) 29/12/201137

38 STUPEŇ – klinicky, ale i EMG lze obtížně diferencovat kompletní a parciální lézi kořene! – v případě demyelinizační léze kořene je EMG negativní STADIUM – postižení lze v případě postižení motorického kořene posoudit pomocí EMG 29/12/201138

39 podle toho, zda dochází k narušení vazivových struktur (anulus fibrosus a ligamentum longitudinale posterior) vyklenutí(„bulging„): intaktní anulus fibrosus protruze: částečné přerušení anulus fibrosus; extruze: kompletní přerušení anulus fibrosus, ale ligamentum longitudinale posterior je intaktní (subligamentózní hernie) sekvestrace: přerušení ligamentum longitudinale posterior(transligamentózní hernie) 29/12/201139

40 VÝHŘEZ mediální mediolaterální laterální foraminální extraforaminální 29/12/201140

41 29/12/201141

42 29/12/201142

43 29/12/201143

44 29/12/201144

45 29/12/201145

46 velmi obdobné jsou potíže při onemocněních kyčelního kloubu (koxartróza, koxitídy atd.) rozhoduje: omezená vnitřní rotace v kyčli onemocnění kyčle: většinou neakutní začátek, bolesti při chůzi a ve stoji, zlepšení vsedě kořenové syndromy: akutní začátek, bolesti vsedě, při chůzi a ve stoje zlepšení, kyčle volně pohyblivé 29/12/201146

47 vzácně: – extravertebrální tumory prorůstající – aneurysma a. iliaca communis – periferní poruchy prokrvení končetiny (akcentace při chůzi) – léze n. ischiadicus – meralgia paraestetica (norm. patelární reflex oproti kořen. lézi L3) 29/12/201147

48 spondylolistéza výraznější instabilita spondylitidy discitidy tumory, zvl. metastázy obratlových těl vzácně M. Paget 29/12/201148

49 KONGEN.+DEGENER. VÍCEETÁŽ. KONGEN.+DEGENER. JEDNOETÁŽ. 29/12/201149

50 DEGENER.+OLISTÉZA+HERNIEOLISTÉZA ISTHMICKÁ 29/12/201150

51 MR – T1WT2W – SPIN ECHO 29/12/201151

52 CT MR –T1W + K.L. 29/12/201152

53 29/12/201153

54 Chirurgická akutní sy s motorickou a autonomní sympt. chronické neřešitelné konzerv. dekomprese nediskogenní etiol. Nechirurgická akutní sy s iritační a zánikovou senzitivní symptom. diskogenní etiol. chronické diskogenní a degenerativní etiol. chirurgicky neřešitelné postdisectomické sy 29/12/201154

55 komplexní a cílená předchází!!! –detailní klinické zhodnocení –paraklinické vyšetření: Skiagrafie, CT, MR,(ev.EMG, laboratoř, denzitometrie atd.) antalgický režim analgetika (p.o., i.v., i.m., lokálně) fyzioterapeutické postupy úprava hybných stereotypů zácvik a životní styl chirurgická léčba je indikována u nemocných s motorickým deficitem a prokázanou etiologií (velká hernie či sekvestr) indikace jsou přísně individuální !!! 29/12/201155

56

57 Literatura

58 Kontaktní informace


Stáhnout ppt "Instrukce pro autory  1. snímek prezentace (tento) zůstává beze změny (skrytý snímek)  2. snímek prezentace vyplní autor podle předlohy (skrytý snímek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google