Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářské politika jako interdisciplinární věda. Nositelé hospodářské politiky. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářské politika jako interdisciplinární věda. Nositelé hospodářské politiky. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola,"— Transkript prezentace:

1 Hospodářské politika jako interdisciplinární věda. Nositelé hospodářské politiky. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 2

2 Poslání předmětu Hospodářská teorie a politika A Politická situace je závislá na rozvoji a vývoji společnosti. Mnohé stavy a kroky ve veřejném dění se projeví svým významem a dopadem často až po vícerých letech nebo až za celé generace.

3 Poslání předmětu Hospodářská teorie a politika B Proto je správné sledovat jednotlivé okolnosti, zaznamenat jejich momentální reakci ve společnosti, ale závěrečný postoj k nim se má tvořit až po doznění následků.

4 Poslání předmětu Hospodářská teorie a politika C Vzít si z nich poučení a v budoucnosti se vyhnout případným chybám, nesprávným rozhodnutím či nedomyšleným činům.

5 Hospodářská politika váže na politikupolitiku politologiipolitologii právoprávo veřejnou zprávuveřejnou zprávu politikupolitiku politologiipolitologii právoprávo veřejnou zprávuveřejnou zprávu

6 Hospodářská politika váže z ekonomických věd na makroekonomiimakroekonomii mikroekonomiimikroekonomii podniková ekonomikapodniková ekonomika regionální ekonomikaregionální ekonomika makroekonomiimakroekonomii mikroekonomiimikroekonomii podniková ekonomikapodniková ekonomika regionální ekonomikaregionální ekonomika

7 Související vědecké disciplíny sociologiesociologie psychologiepsychologie informatikainformatika hospodářský zeměpishospodářský zeměpis sociologiesociologie psychologiepsychologie informatikainformatika hospodářský zeměpishospodářský zeměpis

8 hospodářská teorie a praxe politologie makroekonomie sociologie informatika a žurnalistika mikroekonomie psychologie

9 Hospodářská politika jako teoretická disciplína Analýza jevůAnalýza jevů Návrhy opatřeníNávrhy opatření Řešení pomocí konkrétních jevůŘešení pomocí konkrétních jevů O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda čerpá. O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda (stát) čerpá. Analýza jevůAnalýza jevů Návrhy opatřeníNávrhy opatření Řešení pomocí konkrétních jevůŘešení pomocí konkrétních jevů O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda čerpá. O tom jakých nástrojů bude použito rozhoduje především to, z jakého teoretického zázemí daná vláda (stát) čerpá.

10 Hospodářská politika - hlediska ekonomieekonomie zkoumá možnosti realizace zájmů jednotlivých ekonomických subjektů politologiepolitologie vytváří komplexní a ucelený hospodářsko-politický systém ekonomieekonomie zkoumá možnosti realizace zájmů jednotlivých ekonomických subjektů politologiepolitologie vytváří komplexní a ucelený hospodářsko-politický systém

11 Nositelé hospodářské politiky Zákonodárné instituce (parlament)Zákonodárné instituce (parlament) Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.)Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.) Emisní banka (měnová politika)Emisní banka (měnová politika) Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady)Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady) Soudní instituceSoudní instituce Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany)Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany) Zákonodárné instituce (parlament)Zákonodárné instituce (parlament) Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.)Vládní instituce (vláda, ministerstva, celní a daňové orgány, živnostenské úřady apod.) Emisní banka (měnová politika)Emisní banka (měnová politika) Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady)Dohled nad tržním prostředím (protimonopolní úřady) Soudní instituceSoudní instituce Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany)Ostatní (odbory, zaměstnavatelské svazy, politické strany)

12 Nositelé hospodářské politiky Decizní sféraDecizní sféra Vlivová sféraVlivová sféra Dle procesu HP Proces formování HPProces formování HP Proces provádění HPProces provádění HP Proces kontrolyProces kontroly Decizní sféraDecizní sféra Vlivová sféraVlivová sféra Dle procesu HP Proces formování HPProces formování HP Proces provádění HPProces provádění HP Proces kontrolyProces kontroly

13 Nástroje hospodářské politiky makro a mikroekonomickémakro a mikroekonomické přímé a nepřímépřímé a nepřímé podle oblasti působení (měnové, fiskální)podle oblasti působení (měnové, fiskální) podle způsobu ovlivňování selektivní, plošnépodle způsobu ovlivňování selektivní, plošné systémotvorné; běžnésystémotvorné; běžné makro a mikroekonomickémakro a mikroekonomické přímé a nepřímépřímé a nepřímé podle oblasti působení (měnové, fiskální)podle oblasti působení (měnové, fiskální) podle způsobu ovlivňování selektivní, plošnépodle způsobu ovlivňování selektivní, plošné systémotvorné; běžnésystémotvorné; běžné

14 Vztah nástrojů a cílů HP Nástroje na dosažení cílů musí být Nástroje na dosažení cílů musí být systémově konformní tj. jsou se systémem v tj. jsou se systémem v souladu, nenarušují jej. souladu, nenarušují jej. Nástroje na dosažení cílů musí být Nástroje na dosažení cílů musí být systémově konformní tj. jsou se systémem v tj. jsou se systémem v souladu, nenarušují jej. souladu, nenarušují jej.

15 Vztah nástrojů a cílů HP Euckenovo pravidlo Euckenovo pravidlo co největší stálost HP co největší stálost HP nejde o strnulost ale nejde o strnulost ale o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty Euckenovo pravidlo Euckenovo pravidlo co největší stálost HP co největší stálost HP nejde o strnulost ale nejde o strnulost ale o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty o předvídatelnost a „průhlednost“ pro ek. subjekty

16 Opatření HP se člení na Systémově nutnáSystémově nutná Sytém podporujícíSytém podporující Souběžná, systému odpovídajícíSouběžná, systému odpovídající Systém zhoršujícíSystém zhoršující Systém narušujícíSystém narušující Systémově nutnáSystémově nutná Sytém podporujícíSytém podporující Souběžná, systému odpovídajícíSouběžná, systému odpovídající Systém zhoršujícíSystém zhoršující Systém narušujícíSystém narušující

17 Tinbergenovo pravidlo Je nutno disponovat tolika nástroji HP, kolik si HP stanoví cílů. Je nutno disponovat tolika nástroji HP, kolik si HP stanoví cílů.

18 Mundellův princip Každému cíli je přiřazen takový nástroj, který má na něj největší vliv. Každému cíli je přiřazen takový nástroj, který má na něj největší vliv.

19 Mundellův princip zodpovědnosti. Za každý makroekonomický cíl by měla být zodpovědná jediná státní instituce, ta která má na daná nástroj největší vliv. Za každý makroekonomický cíl by měla být zodpovědná jediná státní instituce, ta která má na daná nástroj největší vliv.

20 Typy tržních selhání Tržní selhání nastává pokud není tržní výsledek efektivní Efektivností tržního výsledku se rozumí: efektivnost alokační, efektivnost výrobní, efektivnost schumpeterovská (dynamická) Efektivnost liebeinsteinova (X efektivnost) Tržní selhání nastává pokud není tržní výsledek efektivní Efektivností tržního výsledku se rozumí: efektivnost alokační, efektivnost výrobní, efektivnost schumpeterovská (dynamická) Efektivnost liebeinsteinova (X efektivnost)

21 Alokační efektivnost Firmy vyrábějí takové výstupy, které spotřebitelé nejvíce potřebují.

22 Výrobní efektivnost Výstupy jsou vyráběny s minimálními náklady.

23 Dynamická efektivnost Využívání technologií tak, že snižují náklady na výrobu produkce, zlepšují její kvalitu, vytváří novou produkci Využívání technologií tak, že snižují náklady na výrobu produkce, zlepšují její kvalitu, vytváří novou produkci

24 Liebeinsteinova efektivnost trhu Tržní prostředí umožňuje: snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, pomocí organizačních zlepšení, zvýšené motivace, zlepšení řízení Tržní prostředí umožňuje: snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, pomocí organizačních zlepšení, zvýšené motivace, zlepšení řízení

25 Nedokonalá konkurence Jde o porušení některých z těchto předpokladů: velký počet prodávajících a kupujících, homogenní produkt, nulové bariéry vstupu do odvětví, volný přístup k informacím a technologiím, existence úspor z rozsahu Jde o porušení některých z těchto předpokladů: velký počet prodávajících a kupujících, homogenní produkt, nulové bariéry vstupu do odvětví, volný přístup k informacím a technologiím, existence úspor z rozsahu

26 MonopolMonopol má všechny druhy neefektivnosti Výjimkou je Baumolova teorie „dobyvatelných“ trhů. Slabá bariéra vstupu na trh nutí monopol aby udržoval nízké ziskové marže a ceny, vysoký výstup, financoval výzkum a vývoj má všechny druhy neefektivnosti Výjimkou je Baumolova teorie „dobyvatelných“ trhů. Slabá bariéra vstupu na trh nutí monopol aby udržoval nízké ziskové marže a ceny, vysoký výstup, financoval výzkum a vývoj

27 Eliminace monopolní síly ??! Stát stanovuje ceny či míry výnosu z kapitálu, legislativní ochranu, podporuje konkurenci (rozbijí monopol), zestátnění monopolu Jde obvykle o diskutabilní zásahy, které téměř vždy podlomí výzkum a inovace. Stát stanovuje ceny či míry výnosu z kapitálu, legislativní ochranu, podporuje konkurenci (rozbijí monopol), zestátnění monopolu Jde obvykle o diskutabilní zásahy, které téměř vždy podlomí výzkum a inovace.

28 Externality (negativní, pozitivní) Problém je neexistence trhů pro: získání některých užitků, uvalení některých nákladů, nejasně vymezená vlastnická práva a vysoké transakční náklady jejich vymáhání. V obou případech jde o zkreslení trhů a nastolení nefektivností. Problém je neexistence trhů pro: získání některých užitků, uvalení některých nákladů, nejasně vymezená vlastnická práva a vysoké transakční náklady jejich vymáhání. V obou případech jde o zkreslení trhů a nastolení nefektivností.

29 Externality (negativní, pozitivní) Pozitivní reakce státu: Přesnější vymezení vlastnických práv, Internalizaci externalit fůzemi, Uplatnění pokut a dotací, Uplatnění limitů produkce. Pozitivní reakce státu: Přesnější vymezení vlastnických práv, Internalizaci externalit fůzemi, Uplatnění pokut a dotací, Uplatnění limitů produkce.

30 Veřejné statky VS Problém plyne z těchto vlastností VS: nevyléčitelnost ze spotřeby,nevyléčitelnost ze spotřeby, nedělitelnost.nedělitelnost. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů. Problém plyne z těchto vlastností VS: nevyléčitelnost ze spotřeby,nevyléčitelnost ze spotřeby, nedělitelnost.nedělitelnost. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů.

31 Veřejné statky VS Pozitivní reakce státu: převzít výrobu sám (obrana), umožnit poskytování VS privátním firmám (školství). Pozitivní reakce státu: převzít výrobu sám (obrana), umožnit poskytování VS privátním firmám (školství).

32 Nedokonalosti trhu Pokud se: ceny (statků, služeb, práce a peněz), odlišují od těch co vznikají na dokonale konkurenčním trhu. Pozitivní reakce státu: podporovat pružnost cen a mezd, podporovat mobilitu pracovní síly, hlídat poskytování informací Pokud se: ceny (statků, služeb, práce a peněz), odlišují od těch co vznikají na dokonale konkurenčním trhu. Pozitivní reakce státu: podporovat pružnost cen a mezd, podporovat mobilitu pracovní síly, hlídat poskytování informací

33 Netržní selhání Dochází pokud stát přebírá tržní aktivity. Vznikají tak tendence k maximalizaci rozpočtu. Mizí tlak na efektivnost roste tlak na zdůvodňování. Dochází k jednomu ze dvou extrémních postojů: konzervativní - progresivní Dochází pokud stát přebírá tržní aktivity. Vznikají tak tendence k maximalizaci rozpočtu. Mizí tlak na efektivnost roste tlak na zdůvodňování. Dochází k jednomu ze dvou extrémních postojů: konzervativní - progresivní

34 Netržní selhání Pozitivní reakce státu: zajistit kvalitní management, využít vazeb a zapojení na tržní ekonomiku. Pozitivní reakce státu: zajistit kvalitní management, využít vazeb a zapojení na tržní ekonomiku.

35 Mezi vládní selhání patří zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi

36 Fáze hospodářsko-politického rozhodování a časová zpoždění vnitřní zpoždění vnější zpoždění diagnózaplánovánírozhodnutí rozhodovacírealizační poznávacíplánovacíadministrativní rozhodovacívýrobní příprava opatření na úrovni vlády účinek opatření na hospodářské subjekty

37 Problém souvislosti politického a hospodářského cyklu nesoulad vede k neefektivnosti vládních rozhodnutí, politický cyklus je vhodné pokud možno přizpůsobovat hospodářskému cyklu, nepopulární opatření se provádí hned po volbách, populární opatření se provádí před volbami. nesoulad vede k neefektivnosti vládních rozhodnutí, politický cyklus je vhodné pokud možno přizpůsobovat hospodářskému cyklu, nepopulární opatření se provádí hned po volbách, populární opatření se provádí před volbami.

38 Problém souvislosti politického a hospodářského cyklu Problém je diskutován ve 4 modelech, které liší vztahem inflaci a nezamětnanosti: Nordhausův model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model, Racionální ideologický model Problém je diskutován ve 4 modelech, které liší vztahem inflaci a nezamětnanosti: Nordhausův model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model, Racionální ideologický model

39 Pojmy Oportunistické strany, působí na všechny voliče Ideologické strany, působí na voliče stejně orientované Racionální volič, zvažují všechny dostupné informace, zvažují minulé i očekávané chování Neracionální volič, ostatní voliči V modelech s racionálními voliči nemůže vláda ovlivnit reálné nýbrž jen nominální veličiny. Oportunistické strany, působí na všechny voliče Ideologické strany, působí na voliče stejně orientované Racionální volič, zvažují všechny dostupné informace, zvažují minulé i očekávané chování Neracionální volič, ostatní voliči V modelech s racionálními voliči nemůže vláda ovlivnit reálné nýbrž jen nominální veličiny.

40 Preference cílů politických stran levicestředpravice 1 plná zaměstnanost cenová stabilita 2 spravedlivé rozdělování důchodů 3 cenová stabilita 4 růst ekonomiky 5 vyrovnaná platební bilance 6 plná zaměstnanost 7 spravedlivé rozdělování důchodů 8 cenová stabilita růst ekonomiky 9 vyrovnaná platební bilance plná zaměstnanost 10 11 vyrovnaná platební bilance 12 spravedlivé rozdělování důchodů

41 Nordhausův model OS; NV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou neracionální, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou neracionální, termín voleb je určen předem

42 Nordhausův model OS; NV expanze restrikce spíše středové vlády či nepolarizované

43 Racionální oportunistický model OS; RV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou racionální, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou racionální, termín voleb je určen předem

44 Racionální oportunistický model OS; RV expanze restrikce spíše středové vlády či nepolarizované vzhledem k racionálnímu voliči si vláda nedovolí ovlivnit ekon.růst a nezaměstnanost

45 Hibbsův ideologický model IS; NV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou ideologičtí, voliči si neuvědomují ideologické rozdíly stran a volí tu s přitažlivější politikou, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou ideologičtí, voliči si neuvědomují ideologické rozdíly stran a volí tu s přitažlivější politikou, termín voleb je určen předem

46 Hibbsův ideologický model IS; NV míra inflace (%) πLπLπLπL L cíl ekonomiky levicové vlády cíl ekonomiky pravicové vlády

47 Racionální ideologický model IS; RV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, strany jsou ideologké, voliči jsou racionální, uvědomují si ideologické rozdíly stran a volí tu s jimi preferovanou politikou, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, strany jsou ideologké, voliči jsou racionální, uvědomují si ideologické rozdíly stran a volí tu s jimi preferovanou politikou, termín voleb je určen předem

48 Racionální ideologický model IS; RV

49 Nevyužití politického kapitálu Politický kapitál je schopnost nově zvolené vlády provádět nepopulární opatření bes sociálního pnutí a politických následků. Nevyužití tohoto kapitálu je v počátcích transformačního období je selhání. Potřebné změny již zpravidla nelze provádět později. Politický kapitál je schopnost nově zvolené vlády provádět nepopulární opatření bes sociálního pnutí a politických následků. Nevyužití tohoto kapitálu je v počátcích transformačního období je selhání. Potřebné změny již zpravidla nelze provádět později.

50 Vztah politiků k ekonomické teorii a praxi Přílišná obecnost a lpění v teoretické rovině, Pragmatizmus bez teoretické koncepce. Přílišná obecnost a lpění v teoretické rovině, Pragmatizmus bez teoretické koncepce.

51 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Hospodářské politika jako interdisciplinární věda. Nositelé hospodářské politiky. Hospodářská teorie a politika - VŠFS Jiří Mihola,"

Podobné prezentace


Reklamy Google