Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KEM / PEPL2 Modelování hodnoty podniku Jan Cedl 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KEM / PEPL2 Modelování hodnoty podniku Jan Cedl 2015."— Transkript prezentace:

1 KEM / PEPL2 Modelování hodnoty podniku Jan Cedl 2015

2 Účel strategické analýzy Potenciál vývoje podniku: Vnější potenciál Vnější potenciál  Národní hospodářství  Odvětví a trh Vnitřní potenciál Vnitřní potenciál  Konkurence

3 Otázky, na které hledáme odpověď Jaké jsou perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska? Jaký vývoj trhu, konkurence a především vývoj podnikových tržeb lze v souvislosti s odpovědí na první otázku očekávat? Jaká rizika jsou s podnikem spojena

4 Prognóza vývoje trhu marketingová studie, analýza časových řad extrapolace, regresní analýza, porovnání se zahraničím

5 Výstupy z prognózy trhu Analýza vnějšího potenciálu souhrnné hodnocení atraktivity odvětví (trhu) stručná prognóza jeho vývoje v kvalitativní a kvantitativní podobě Prognóza tempa růstu odvětví (trhu) je prvním rámcem pro projekci tržeb oceňovaného podniku

6 Metody oceňování Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění) (podle M. Mařík a kolektiv; Metody oceňování podniku; str. 29)

7 Co rozumíme výnosem ? Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele (FCFF) pro vlastníky (FCFE) Ekonomická přidaná hodnota Kapitalizovaný čistý výnos

8 Výnosové metody Metoda diskontovaných peněžních toků Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Metoda ekonomické přidané hodnoty

9 „Stavební kameny“ výnosových metod Finanční plán rozvaha výkaz zisků a ztrát peněžní toky Náklady kapitálu cizí kapitál vlastní kapitál

10 Postup při ocenění podniku (výnosovou metodou) 1.Sběr vstupních dat 2.Analýza dat a.Strategická analýza b.Finanční analýza pro zjištění finančního zdraví podniku c.Rozdělení aktiv podniku na provozně nutná a nenutná 3.Sestavení finančního plánu 4.Ocenění a.Volba metody b.Ocenění podle zvolených metod c.Souhrnné ocenění

11 Výnosové metody Metoda diskontovaných peněžních toků Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Metoda ekonomické přidané hodnoty

12 Co potřebujeme k práci s výnosovou metodou? Finanční plán rozvaha výkaz zisků a ztrát Diskontní míru (WACC) náklady cizího kapitálu náklady vlastního kapitálu

13 Co rozumíme výnosem ? Volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele (FCFF) pro vlastníky (FCFE) Ekonomická přidaná hodnota Kapitalizovaný výnos

14 Korigovaný provozní hospodářský výsledek Vyloučení neprovozních aktiv hmotných + výnosů a nákladů s nimi spojených dlouhodobých finančních aktiv krátkodobého finančního majetku Vyloučení HV z prodeje majetku a materiálu

15 Volný peněžní tok Pro vlastníky a věřitele (FCFF) KPHV (+) zdanění (-) nepeněžní operace (+) změna pracovního kapitálu (-) změna provozně nutného dlouhodobého majetku (-) Pro vlastníky (FCFE) - navíc od KPHV se odečtou nákladové úroky změna úročených závazků (+) (

16 Ekonomická přidaná hodnota KPHV (+) zdanění (-) minimální požadovaný výnos (investovaný kapitál * WACC) EVA = rozdíl KPHV po zdanění - minimální požadovaný výnos Pro stanovení hodnoty podniku připočteme počáteční investovaný kapitál

17 Kapitalizovaný čistý výnos z minulosti nebo z plánu KPHV (+) nákladové úroky (-) zdanění (-) příděl rezervnímu fondu (podle M. Mařík a kolektiv; Metody oceňování podniku; str. 29)

18 Dvoufázová verze výnosových metod historiefinanční plán výsledovka rozvaha 1. fáze2. fáze okamžik ocenění

19 Třífázová verze výnosových metod rozvaha finanční plán výsledovka 1. fáze2. fáze okamžik ocenění 3. fázehistorie výsledovka rozvaha

20 Výpočet diskontované hodnoty podle M. Mařík a kolektiv; Metody oceňování podniku; str. 41 1. (2.) fáze 2. (3.) fáze


Stáhnout ppt "KEM / PEPL2 Modelování hodnoty podniku Jan Cedl 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google