Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pohled SVSE na fungování trhů s energiemi Petr Matuszek Fungování energetických trhů v EU a ČR Praha 2. listopadu 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pohled SVSE na fungování trhů s energiemi Petr Matuszek Fungování energetických trhů v EU a ČR Praha 2. listopadu 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Pohled SVSE na fungování trhů s energiemi Petr Matuszek Fungování energetických trhů v EU a ČR Praha 2. listopadu 2010

2 2 Obsah Úvod Faktory ovlivňující ceny elektřiny Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Závěr

3 3 Požadavky odběratelů na legislativu Zajištění bezpečnosti dodávek energií a rovnocenné obchodní vztahy včetně povinnosti náhrady škod. Zajištění bezpečnosti dodávek energií a rovnocenné obchodní vztahy včetně povinnosti náhrady škod. Sdílení podnikatelského rizika, tj. rovnovážná pozice ve vztahu ke změnám množství a parametrů odběru energií. Sdílení podnikatelského rizika, tj. rovnovážná pozice ve vztahu ke změnám množství a parametrů odběru energií. Odstraňování všech překážek a bariér rozvoje konkurence na straně nabídky. Odstraňování všech překážek a bariér rozvoje konkurence na straně nabídky. Minimalizace negativních dopadů ekologických přirážek a regulací. Minimalizace negativních dopadů ekologických přirážek a regulací. Zajištění spoluúčasti spotřebitelů energií na tvorbě legislativy. Zajištění spoluúčasti spotřebitelů energií na tvorbě legislativy. Úvod (1)

4 4 Úvod (2) Prvotní zájem průmyslových odběratelů: férová pravidla, konkurenceschopné ceny férová pravidla, konkurenceschopné ceny prostředek k jejich dosažení = národní legislativa prostředek k jejich dosažení = národní legislativa Realita? Realita? 4

5 55 Úvod (3) Porovnání s EU – historie (Eurostat)

6 66 Úvod (4) Porovnání s EU (Eurostat)

7 7 Faktory ovlivňující ceny elektřiny (1)  Makroekonomické vlivy  Povolené výnosy  Výpočty dle stanovené metodiky  A co ještě?

8 8 Faktory ovlivňující ceny elektřiny (2)   Boj s klimatickými změnami   Povolenky CO 2  Ekologické daně  Příspěvek na OZE   Politická rozhodnutí

9 99 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (1) Již od roku 2003 upozorňujeme na riziko lokálního zvyšování ceny administrativními zásahy, a tím narušení soutěžních podmínek. V roce 2004 – Protest SVSE proti zpoplatnění lokální spotřeby samovýrobců (v Německu osvobozeni) - od 2005 zavedeno … Od 2005 opakovaně: Požadavek SVSE na přiřazení všech nákladů spojených s OZE (SyS, použití sítí,…) jejich původcům, Před časem se objevilo v článku doc. Lízala (člen NERV) „Temné slunce“. Řada dalších států EU má pro energeticko intenzivní průmysl systém úlev (Německo, Itálie, Francie, Španělsko).

10 10 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (2) 2008: Vláda nedbá varování ERÚ k rozvoji OZE. 2009: PSP nestihla schválit vládní návrh k OZE! Klíčový moment! 2010: Změna zákona opět v PSP, výrazná aktivita SVSE: Před hlasováním oslovena cca 1/3 poslanců, poté všichni senátoři a nakonec i kancelář prezidenta ČR Zákon schválen, zachráněno cca 400 mld. Kč, ale ČR i tak vyhodila oknem polovinu státního rozpočtu…

11 11 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (3) Výrazná role HK ČR, ve spolupráci s SVSE požadavek na záchranu situace pro 2011 Účast SVSE ve vládním koordinačním výboru SVSE připravilo: - dotazník ke vlivu německého modelu - dotazník k dopadu zvýšení cen z titulu OZE na průmysl Kritérium hodnocení - podíl: Nárůst nákladů z titulu platby za OZE ------------------------------------------------ Zisk před zdaněním za rok 2010 (2009)

12 12 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (4) Vliv příspěvku na OZE ve výši 370 Kč/MWh na hospodářský výsledek průmyslových společností v roce 2011 (V závorce uveden papírenský obor): Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku prohloubí ztrátu – 18% (25%) Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku prohloubí ztrátu – 18% (25%) Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku vyvolá ztrátu – 3% (25%) Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku vyvolá ztrátu – 3% (25%) Podíl podniků, kterým bude odebráno 20% až 100% zisku – 15% (50%) Podíl podniků, kterým bude odebráno 20% až 100% zisku – 15% (50%) Poznámka: Z uvedených čísel vyplývá, že papírenství v ČR z důvodu podpory OZE může úplně skončit... 12

13 13 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (5) Na základě rozhodnutí vlády ze dne 20.10.2010 zdraží elektřina jen o cca 5,5%. Na základě rozhodnutí vlády ze dne 20.10.2010 zdraží elektřina jen o cca 5,5%. Sice pravda, ale: Cena elektřiny vlivem OZE stoupne pro průmysl o cca 10%. Sice pravda, ale: Cena elektřiny vlivem OZE stoupne pro průmysl o cca 10%. Zdůvodnění: Do tvrzení vlády je započten i pokles ceny silové elektřiny. Výpočet SVSE je od tohoto vlivu očištěn. Zdůvodnění: Do tvrzení vlády je započten i pokles ceny silové elektřiny. Výpočet SVSE je od tohoto vlivu očištěn. Důsledek: Prohloubení konkurenční nevýhody. Důsledek: Prohloubení konkurenční nevýhody. 13

14 14 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (6) Vláda ČR: srážková daň FVE daň na emisní povolenky zábor ZPF část příspěvku ze státního rozpočtu. Úspěch: vláda má snahu problém řešit, nebude realizováno rozložení na ostatní energie, část peněz se vybere od provozovatelů FVE. Neúspěch: vypadlo financování z DPH, financování z emisních povolenek přinese problémy.

15 15 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (7) FVE: vyhrožují stížnostmi a soudy na ochranu investic. Druhá strana téže mince: Stejně tak, jako se ochrany dožadují provozovatelé OZE, mohou ji požadovat odběratelé, protože zvýšení příspěvku je masivním administrativním zásahem do jejich hospodaření. Za rozumný kompromis považujeme zachování 15-leté návratnosti. Podstata: Protože FVE je založena na dotacích, jedná se o transfer prostředků od těch, kteří vytvářejí hodnoty ke skupině, která žádné hodnoty nevytváří, ale spotřebovává hodnoty vytvořené jinými. Ochrana tvůrců hodnot by měla mít přednost!

16 16 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (8) Odhad celkových n á kladů „ boje s klimatickými změnami “ 2 010 2 011 jednotkov á tis. Kč jednotkov á tis. Kč HDP (2008) 3 689 000 000 St á tn í rozpočet (2010) 1 185 000 000 Spotřeba ČR (MWh) 60 000 000 Podpora OZE 164,34 9 108 000 582 31 508 316 N á růst Sys 1 000 000 EU ETS (windfall profit, od 2006/2007 v ceně silov é elektřiny) 385 23 100 000 385 Spot ř ebn í dan ě 3 180 384 Podpora biosložky motorových paliv 3 000 000 Daňov é pr á zdniny OZE 259 578 802 325 Celkem 39 647 962 62 686 687 N á klady % HDP 1,07% 1,70% N á klady % rozpočtu 3,35% 5,29% Nutnost stanovení nepřekročitelného stropu nákladů politiky klimatických změn!

17 17 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (9) Vliv ekologických opatření na cenu elektřiny pro průmyslové odběratele je patrný z následujících grafů

18 18 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (10) Snížení úrovně regulovaných cen (elektřina i plyn), resp. jejich zmrazení Zmrazení přišlo z jiné strany a z jiného pohledu, Zmrazení přišlo z jiné strany a z jiného pohledu, Náklady na OZE nenechaly nikoho chladným. Náklady na OZE nenechaly nikoho chladným. Velmi důležité je však nezatížit průmysl dalšími daněmi typu darovací daně na povolenky. To v řadě případů má horší dopad než původní návrh příspěvku na OZE ve výši cca 580 Kč/MWh. Velmi důležité je však nezatížit průmysl dalšími daněmi typu darovací daně na povolenky. To v řadě případů má horší dopad než původní návrh příspěvku na OZE ve výši cca 580 Kč/MWh.

19 19 Závěr Závěr (1) Pro další období zavést tzv. německý model: Významné úlevy pro energeticko intenzivní průmysl Osvobozeni samovýrobci Skupina 1: Roční spotřeba více než 10 GWh Náklady na elektřinu jsou vyšší než 15% GVA (Gross Value Added = hrubá přidaná hodnota) Plná cena se platí za 10% roční spotřeby, za zbylých 90% se platí 0,5 €/MWh Skupina 2: Roční spotřeba více než 100 GWh Náklady na elektřinu jsou vyšší než 20% GVA Tato skupina platí za celou spotřebu 0,5 €/MWh

20 20 Závěr (2) SVSE považuje za jeden z klíčových cílů státní energetické koncepce a energetické legislativy vytvoření funkčního a nedeformovaného trhu energií s co největší konkurencí. Výsledkem by měla být maximální dostupnost všech zdrojů energie na trhu, s čímž souvisí i zvýšení bezpečnosti. Stěžejní úlohu státu spatřujeme v tlaku na odstranění veškerých deformací trhu a překážek volného pohybu energií a vytvoření transparentního tržního prostředí s umožněním všech forem transferu energetických komodit.

21 21 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "1 Pohled SVSE na fungování trhů s energiemi Petr Matuszek Fungování energetických trhů v EU a ČR Praha 2. listopadu 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google