Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Způsoby financování podniku Ročník 3. Jméno autora Ing. Petra Koudelková Anotace Žáci pochopí principy financování podniku (VK,CK) Datum tvorby28.6.2012

2 Způsoby financování v podniku Ing. Petra Koudelková

3 Tři základní otázky 1. Kolik budu potřebovat kapitálu? 2. V jaké struktuře ho zajistit? 3. Do čeho ho dále investovat? Nutné odpovědět na tyto tři základní otázky, aby byl podnikatel úspěšný.

4 Financování vlastním kapitálem I samofinancování Zisk – nejběžnější vlastní zdroj financování; firma vydělá – zdaněný zisk si majitelé nenechají pro osobní potřebu, ale ponechají ve firmě k rozšíření podnikání; Odpisy - pro firmu představují náklad, který v daném období firmu nestál žádné finanční prostředky; firma má tedy nižší daň z příjmů a vytváří zdroje pro další investice Ostatní zdroje – firma může odprodávat nepotřebné zásoby, nepotřebné stroje a budovy

5 Financování vlastním kapitálem II kapitálové vklady Vklady vlastníků firmy Vklad tichého společníka Emise akcií

6 Financování cizím kapitálem úvěr (krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý) závazky (vůči zaměstnancům, vůči státu a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, zálohy odběratelů, vůči podnikatelům ve skupině) zákonné rezervy dotace, dary zvláštní formy financování (faktoring, forfaiting, leasing, venturní kapitál) emise cenných papírů (směnky, obligace)

7 Faktoring Forma krátkodobého financování Při faktoringu dochází k odkoupení krátkodobých pohledávek podniku před jejich splatností bankami či specializovanými finančními institucemi. Obvyklá splatnost 180 dní Dodavatel zboží (věřitel) uzavírá s faktorem tzv. faktoringovou smlouvu. Na jejím základě odevzdá po dodání zboží odběrateli (dlužníkovi) vystavené faktury za prodané zboží faktorovi. Ten mu tyto faktury proplácí v nižší částce, než na jakou zněla faktura.

8 Faktoring - schéma Zdroj:http://www.podnikatel.cz/specialy/firemni-finance/faktoring/http://www.podnikatel.cz/specialy/firemni-finance/faktoring/

9 Forfaiting Forma dlouhodobého financování Jedná se o odkoupení dlouhodobých a střednědobých pohledávek. Používá se v zahraničním obchodě. (Obdoba faktoringu.) Vzhledem k vyššímu riziku je požadováno i ručení dalšího subjektu (např. jiné banky)

10 Ventur capital Rizikový a rozvojový kapitál investice výhradně do společností, jež nejsou veřejně obchodovány - fond vstoupí do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu, tím podnik získá potřebné zdroje. Podíl na základním kapitálu je obvykle nadpoloviční a fond tak podnik kontroluje. Po 3-7 letech hodnota podniku v případě úspěchu stoupne a fond svůj podíl prodá s velkým ziskem původním vlastníkům, managementu nebo na veřejných trzích.

11 Leasing Forma dlouhodobého financování Právní dohoda mezi vlastníkem zařízení nebo majetku a podnikem, který toto zařízení či majetek užívá. ROZDĚLENÍ LEASINGU 1. FINANČNÍ LEASING 2. OPERATIVNÍ LEASING 3. PRODEJ A ZPĚTNÝ PRONÁJEM

12 Použitá literatura ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED 2011. ISBN 978-80- 8301-01-2. Faktoring.[online].[cit 13.6.2012] Dostupné na www: http://www.podnikatel.cz/specialy/firemni- finance/faktoring/.http://www.podnikatel.cz/specialy/firemni- finance/faktoring/ Venture capital. Businesscenter.cz. [online].[cit 13.6.2012] Dostupné na www: http://business.center.cz/business/pojmy/p1223 -venture-capital.aspx http://business.center.cz/business/pojmy/p1223 -venture-capital.aspx


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google