Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_ INOVACE_25-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_ INOVACE_25-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_ INOVACE_25-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng. arch. Jiří Mysliveček Tematický celekArchitektura Ročník2. - 3. ročník Datum tvorby20.4.2012 AnotaceVýukový materiál – prezentace Metodický pokynLze použít při výuce jako výklad Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Digitální učební materiál

2 Vedoucí práce: Ing.arch. Jiří Mysliveček Vypracoval: Monika Kučerová

3  RANÉ BAROKO – mísení renesančních a barokních prvků  VRCHOLNÉ BAROKO – dynamika stavby i arch.prvků, složité půdorysy (zvláštním směrem je barokní gotika – konstrukce a materiály barokní + gotické arch. prvky – Santini)  POZDNÍ BAROKO – větší zdobnost fasád a interiérů - ROKOKO  STĚNA – stěnový nosný systém  KLENBA – především uzavřené klenby a klenby na složitých oválných půdorysech, s bohatou štukovou výzdobou, často opatřena malbami  OKNA– obdélníková nebo se zaobleným nadpražím, trojúhelníkové nebo segmentové frontony se zdobenými suprafenestrami, kázulové okno, oválné okno

4  PORTÁL – nejvýraznější prvek stavby, vývoj od renesančního portálu k portálu bez přísných architektonických forem, výtvarně pojednanému, ostění plastické  FASÁDA – omítané, monumentální, vysoký řád, osovost, plastické křivky říms (později i nelogicky přerušovány), výrazný portál  STŘECHY – mansardová (dle arch.Fracoise Mansarta 1598-1666), na věžích zvonová nebo cibulová  INTERIÉR – štuky, plastičnost arch.článků, barevnost, použití zlaté barvy, uměl é mramory

5  - složité půdorysy, průniky křivek, elips, využívání kontrastu světla a stínu, bohatá přemíra zdobení, štuková výzdoba, fresková výzdoba, sochy, malířská díla. - vzbuzuje v nás napětí, neklid, pocit mystického opojení Lorenzo Bernini Italský architekt navazující na Michelangela. Dostavba chrám sv. Petra v Římě. Johann Bernerd Fischer z Erlachu Rakouský sochař a architekt. Zámek Schönbrunn u Vídně...

6 KLASICIZUJÍCÍ BAROKO Čerpá své poučení z renesance a její myšlenky ještě dále a teoreticky rozvádí Poznámka: Přes svou protichůdnou představu jsou oba směry zajedno ve vytváření mohutného prostoru, který má mocně působit na cit člověka.

7 Vystihuje stav lidské duše, náboženské extáze a utrpení... -Fontána čtyř řek v Římě. -Baldachýn LORENZO BERNINI

8 San Andreas

9  byl italský architekt, tvůrce dynamického baroka.  Jeho chrámové stavby se vyznačovaly složitými půdorysy, samostatným vnitřním prostorem a na něm nezávislým interiérem. Borrominiho stavby byly inspirací pro českého architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Je zakladatelem dynamického typu baroka. Průkopník iluzionistické architektury. Jako první budoval v církevních stavbách vnitřní prostor a nezávislý vnějšek.

10

11

12  - jestliže je Shakespeare synonymem anglické literatury, tak pro architekturu je totéž Wren.  Velkorysý architekt a metamatik, jenž nám zanechal skvostnou katedrálu sv. Pavla v Londýně - nejkrásnéjší barokní stavba za kanálem La Manche.

13

14

15 (Arci)bazilika Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, známější jako bazilika sv. Janů v Lateráně je jednou ze čtyř římských papežských (do roku 2008 patriarchálních) bazilik Říma a jeho biskupskou katedrálou. V letech 1646 - 1649 byla provedena barokní přestavba podle projektu architekta Francesca Borrominiho, směřovaná k jubilejnímu roku 1650. Hlavní úpravy proběhly v letech 1734 – 1735 ve stylu vrcholného římského baroka. Tehdy architekt Alessandro Galilei přistavěl nové západní průčelí.

16

17

18  České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku. Přestože byla kultura v českých zemích ovlivněna situací po bitvě na Bílé hoře, dosáhlo české umění vysoké úrovně, především v malířství aarchitektuře. Baroko bylo v Čechách obohaceno domácími umělci a řemeslníky o nové prvky – přizpůsobení českému prostředí. Vznikají zde nejen chrámy, kláštery, paláce, zámky, ale mění se také ráz venkova – kostelíky, kapličky, selské statky. Dochází ke spojení nového slohu s lidovou tradicí. Stavby dokonale splývají s okolní krajinou

19  Kostel svatého Františka z Assisi (též sv. Františka Serafínského) se nachází v Praze na Křižovnickém náměstí. Byl postaven v barokním slohu v letech 1679–1685 staviteli Gaudenzio Casanovou a Domenico Canevallem podle plánů Jeana Baptisty Matheye. Vysvěcen byl v r. 1688 pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna na počest sv. Františka z Assisi.

20

21  Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

22  Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Stavba poutního kostela probíhala v letech 1719– 1722 na náklad opata zdejšího cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy.  Smyslem stavby bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce. V době vzniku stál na travnatém vršku, který Václav Vejmluva pojmenoval Zelená hora podle vrchu u Nepomuku, ze kterého pocházel Jan Nepomucký.  Do nedávné doby byla stavba obklopena vysokým borovým lesem, který však byl odstraněn, aby bylo na kostel tak jako původně vidět i z velké dálky.

23

24

25  je stavební sloh lidové architektury, který se uplatnil převážně v jižních Čechách během 19. století. I když vychází z klasicistní a barokní architektury, jedná se o naprosto svébytný sloh. Objevuje se v době, kdy skutečné baroko bylo už historií. Nejstarší památky selského baroka pocházejí z 20. let 19. století, vrchol je asi v 60. letech. Jednotlivé barokní a klasicistní, ale dokonce například i neorománské prvky používá (podobně jako jakékoli jiné lidové umění) ve zcela specifických, z hlediska čistoty původního slohu vlastně chybných kombinacích, které jsou však nesmírně malebné. Od svého vzoru si totiž vypůjčuje v podstatě pouze ornamentální prvky, ale například naprosto ignoruje tektonické principy klasické barokní architektury. Barokní sloh je totiž řemeslně náročný, vysoce profesionální. Například voluta (ozdobný prvek) je vlastně Archimedova spirála a k jejímu narýsování je třeba znalost středoškolské matematiky. O to více je pak nutno obdivovat lidové zedníky, jak to dokázali pouhým odpozorováním vkusně napodobit

26

27  NICVK. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bernini_Baldachino.jpg COUNCIL. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P3090315.JPG JASTROW. wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Sant_Ivo_alla_Sapienza_2006.jpg?uselang =cs http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bernini_Baldachino.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P3090315.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Sant_Ivo_alla_Sapienza_2006.jpg?uselang =cs  MM. wikipedia.cz [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/RomaSIvoSapienzaParteAlta.jpg?uselang =cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/RomaSIvoSapienzaParteAlta.jpg?uselang =cs  JAT. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/St_Paul%27s_- _the_Greek_Cross_design.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/St_Paul%27s_- _the_Greek_Cross_design.jpg  PŘEMYSL OTAKAR. wikipedia [online]. [cit. 11.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St._Pauls_cathedral.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St._Pauls_cathedral.jpg  RADOMIL. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rzym_Bazylika_sw_Jana_na_Lateranie.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rzym_Bazylika_sw_Jana_na_Lateranie.jpg  TELNAROVÁ, Kateřina. http://fast10.vsb.cz/depts/226/uvod/bar.htm [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://fast10.vsb.cz/depts/226/uvod/bar/pavel/002.jpghttp://fast10.vsb.cz/depts/226/uvod/bar/pavel/002.jpg  PRAZAK. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_Svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_na_K%C5 %99i%C5%BEovnick%C3%A9m_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_Svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_na_K%C5 %99i%C5%BEovnick%C3%A9m_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg  JAN SANTINI AICHEL. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Santini_Aichel_-_Zelen%C3%A1_Hora_ground_plan_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Santini_Aichel_-_Zelen%C3%A1_Hora_ground_plan_1.jpg  ANNA PROKOPOVÁ. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Church_of_St_John_of_Nepomuk_at_Zelena_aora_CZ.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Church_of_St_John_of_Nepomuk_at_Zelena_aora_CZ.jpg  ORIGINAL UPLOADER WAS SGBEER AT DE.WIKIPEDIA. wikipedia [online]. [cit. 10.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Holasovice1.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_ INOVACE_25-09 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorIng."

Podobné prezentace


Reklamy Google