Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČMKOS a „atypická“ práce Pavel Janíčko ČMKOS. Práce jako pojem Vzájemné působení mezi člověkem (lidskou společností) a přírodou Zdroj růstu účinnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČMKOS a „atypická“ práce Pavel Janíčko ČMKOS. Práce jako pojem Vzájemné působení mezi člověkem (lidskou společností) a přírodou Zdroj růstu účinnosti."— Transkript prezentace:

1 ČMKOS a „atypická“ práce Pavel Janíčko ČMKOS

2 Práce jako pojem Vzájemné působení mezi člověkem (lidskou společností) a přírodou Zdroj růstu účinnosti a produktivity živé a bezprostřední práce je ve vědeckém poznání zákonů přírody, jež se zpředmětňuje a zvěcňuje ve strojích a soustavách strojů, ve výrobní technice, v technologických výrobních procesech, které se mohou automatizovat například formou pružné robotizace, Základ hospodářského růstu spočívá ve vědeckotechnickém rozvoji

3 Práce v kapitalismu Kapitalismus je výrobní způsob, v němž dosahuje krajního stupně podřízení živé a bezprostřední společné práce práci mrtvé, zpředmětnělé a zvěcnělé ve strojích a automatických strojových systémech. Kapitalismus tím, že učinil výrobní prostředky zpředmětněním všeobecné práce, dosáhl nejenom prudkého zvýšení produktivity živé a bezprostřední práce, ale především takové míry přivlastňování produktu nadpráce, takové schopnosti vykořisťování, která byla dříve nepředstavitelná

4 Pojem „dobrá práce“ (decent work) Definice MOP „dobrá práce“ (plnohodnotná práce) zahrnuje takové formy zaměstnanosti, které jsou realizovány v podmínkách svobody, rovnosti, bezpečí a důstojnosti. „dobrá práce“ zajišťuje: spravedlivý příjem jistotu pracovního místa sociální ochranu pro zaměstnance i jejich rodiny dobré možnosti osobního rozvoje svobodu vyjadřovat své názory a organizovat se k obhajobě svých zájmů rovnost a odstranění diskriminace

5 Čtyři pilíře „dobré práce“ podle MOP Pracovní standardy a práva Tvorba pracovních míst Sociální ochrana Sociální dialog

6 Pozice EOK Kvalitní zaměstnanost: tvorbu pracovních míst, která umožňuje plné začlenění do společnosti prostřednictvím důstojné mzdy, dobrých pracovních podmínek, respektu k pracovnímu právu a kolektivním smlouvám; praxe na pracovištích, která napomáhá vytvářet rovnováhu pracovního a soukromého života; Spravedlivé trhy práce: důležitost kolektivního vyjednávání k dosažení rovnováhy mezd a pracovních podmínek; přiměřená opatření proti pracující chudobě, polarizaci trhů práce v závislosti na pohlaví, vzdělání a příjmech; Dynamické trhy práce umožňující zaměstnancům přizpůsobit se fluktuaci poptávky úpravou pracovní doby v dohodě sociálních partnerů a funkční flexibilitu. Celoživotní vzdělávání. Podpora vzdělávání a odborné přípravy a výsledků vzdělávání, které spojují potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů. Mobilita a migrace. Začleňující trhy práce se zaměřují na lidi, kteří jsou již déle bez zaměstnání, a ty, kterým nezaměstnanost hrozí, a poskytuje rámec pro jejich rozvoj. Zaměření na zařízení pro peči o děti a podpora péče o staré umožňují integraci více zranitelných skupin.

7 Neplnohodnotná (prekérní) práce Charakteristické rysy „prekérní“ práce: malá nebo žádná jistota pracovního místa nízký nebo nejistý příjem žádná nebo nízká sociální ochrana (tj. nárok na penzi, zdravotní pojištění, podpory v nezaměstnanosti) žádná nebo nízká ochrana proti propouštění žádné rekvalifikační kursy malé nebo žádné zajištění bezpečnosti práce na pracovišti žádná odborová reprezentace

8 Hlavní formy prekérní práce a) nelegální formy - švarcsystém, b) legální formy pracovní poměr na dobu určitou, agenturní zaměstnávání, vedlejší pracovní poměr, domáčtí zaměstnanci, práce na dálku (telework), částečně i dílčí prac.úvazky

9 Nové formy práce Novými formami zaměstnání se rozumí zejména zaměstnání s neobvyklým pracovištěm (zejména s pracovištěm mimo úřad, popřípadě s podporou poskytovanou prostřednictvím informačních technologií), zaměstnání, která se z hlediska systému práce vyznačují nesouvislostí, přerušováním práce či neobvyklou sjednanou dobou trvání zaměstnání,

10 Nové formy práce sdílení zaměstnanců (employee sharing) sdílení práce (work sharing) portfoliová práce (kombinace práce na volné noze, na dohody i na částečné úvazky) skupinové zaměstnání spolupracující zaměstnání mobilní práce založená na informačních technologiích příležitostná práce interní management pohotovostní práce, včetně práce s nulovým pracovním úvazkem

11 Digitalizace Digitálně „nejistá" práce osoby pracující na vlastní pěst bez sociálního pojištění - bude i nadále rychle poroste. Crowdsourcing- nový druh outsourcingu služeb z různých oblastí prostřednictvím internetu služby jednotlivců na volné noze po celém světě kteří jsou mimo dosah jakéhokoli kolektivního vyjednávání nebo ochrany sociálního zabezpečení.

12 „Zelená“ ekonomika Nízkouhlíková znalostní společnosti nabízí značný potenciál pro inovace, ale tvorba vytvořených pracovních míst v oblasti obnovitelných zdrojů energie není zahrnuty v kolektivních smlouvách

13 Zdroj: Model. 20 profesí s největším indexem ohrožení digitalizací ISCO-3 KódNázev profese Index ohrožení digitalizací 431 Úředníci pro zpracování číselných údajů 0,98 411 Všeobecní administrativní pracovníci 0,98 832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) 0,98 523 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 0,97 621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech 0,97 722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 0,97 441 Ostatní úředníci 0,96 412 Sekretáři (všeobecní) 0,96 834 Obsluha pojízdných zařízení 0,96 612 Chovatelé zvířat pro trh 0,95 921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,95 811 Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 0,94 814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru 0,94 432 Úředníci v logistice 0,94 821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,93 816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 0,93 961 Pracovníci s odpady 0,93 421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech 0,93 831 Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků 0,92 818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,92

14 Zdroj: Model. 20 profesí s nejnižším indexem ohrožení digitalizací ISCO-3 KódNázev profese Index ohrožení digitalizací 142 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě 0,000 221 Lékaři (kromě zubních lékařů) 0,001 222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 0,002 134 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech 0,002 122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností 0,005 231 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 0,008 133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií 0,008 141 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb 0,010 131 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí 0,011 226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 0,011 215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací 0,015 252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 0,021 143 Ostatní řídící pracovníci 0,021 312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví 0,022 214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech 0,044 111 Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací 0,048 213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech 0,050 263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 0,054 132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech 0,054 242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 0,056 264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci 0,058

15 Některé perspektivní profese 3D opravář – při práci používá také 3D tiskárnu pro okamžité vytvoření součástek, které jsou hůře dostupné Pilot dronů a dispečer tohoto typu dopravy Firemní „dezorganizátor“ – pomáhá při fragmentaci velkých firemních struktur do menších flexibilnějších celků Těžař odpadků – pracuje v procesu odtěžení a opětovného využití některých materiálů dnes uložených na skládkách.

16 Doporučení pro odbory prosazení, aby v kolektivních smlouvách byly řešeny problémy související s profesní obměnou (např. rozsah zaškolování na nové či antifragilní dovednosti využitelné pro podnik i mimo něj) spolupráce při identifikaci ohrožených, nových a antifragilních profesí spolupráce při identifikaci zaměstnanců vhodných (schopných) pro změnu kvalifikace prosazení financování aktivit souvisejících se změnou profesní struktury ze strany státu

17 Podíl OSVČ na celkové zaměstnanosti v ČR v % 2000200520102014 Podíl OSVČ 10,311,613,514,1

18 Podíl OSVČ na celkové zaměstnanosti v EU

19 Pozice ČMKOS - podíl OSVČ v ČR roste- tento trend je negativní a skrývá se z ním i zneužívání v rámci tzv.švarcsystému -ČR má vyšší podíl OSVČ i ve srovnání s USA či VB -ČMKOS negativně vnímá legislativní návrhy, které upřednostňují OSVČ před standardními pracovními úvazky

20 Podíl úvazků na dobu určitou a částečných prac.úvazků (v% na celkové zaměstnanosti) 200520102014 Podíl úvazků na dobu určitou 7,87,37,9 Podíl částečný ch úvazků 4,95,96,4

21 Podíl částečných úvazků na celkové zaměstnanosti v některých zemích (v r.2014 v %) EU 2820,5 Nizozemí50,6 Německo27,6 Dánsko25,5 Itálie18,4

22 Pozice ČMKOS dílčí pracovní úvazky jsou pro zaměstnance ČR nevýhodné důvodem je nízká pracovněprávní ochrana zaměstnanců a nízká úroveň mezd a platů

23 Počet zaměstnanců přidělených agenturami k uživatelům v ČR

24 Situace ve světě Celosvětově je prostřednictvím agentur zapůjčováno 40,2 milionů agenturních zaměstnanců (r.2013), což představuje 12 milionů plných pracovních úvazků denně. Podíl zaměstnanců zapůjčených agenturami na celkové zaměstnanosti v celosvětovém měřítku činil 1,6%, přičemž v měřítku evropském tato hodnota činila 1,7%. Odvětví: služby (37%) to výroba (32%), stavebnictví (9%), veřejný sektor (7%) zemědělství (4%).

25 Podíl agenturních zaměstnanců v některých zemích EU (2014)

26 Pozice ČMKOS k agenturám odstranění tzv. „mrtvých“ agentur práce, oddělení legálních a nelegálních agentur práce potírání „zastřeného“ agenturního zaměstnávání, řešení problému „neexistujícího“ agenturního zaměstnávání v odvětví stavebnictví, hledání efektivních cest, jak postihovat subjekty, které se této nelegální činnosti dopouštějí; zajistit prosazování srovnatelných podmínek zavedení spolurozhodování odborových organizací působících u zaměstnavatele v otázkách týkajících se využívání agenturního zaměstnávání u zaměstnavatele; posouzení možnosti zavedení limitů pro využívání agenturního zaměstnávání uživatelem; zavedení spoluodpovědnosti uživatele za dodržování podmínek stanovených právními předpisy pro agenturní zaměstnávání; posouzení možností převzetí některých změn zavedených v oblasti agenturního zaměstnávání na Slovensku v roce 2015 navržení úpravy podmínek pro přechod zaměstnance z „agenturního“ zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou u uživatele


Stáhnout ppt "ČMKOS a „atypická“ práce Pavel Janíčko ČMKOS. Práce jako pojem Vzájemné působení mezi člověkem (lidskou společností) a přírodou Zdroj růstu účinnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google