Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení kultury a památkové péče. 2 Příspěvkové organizace v oblasti kultury  vykonává zřizovatelské funkce k šesti příspěvkovým organizacím: - Východočeské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení kultury a památkové péče. 2 Příspěvkové organizace v oblasti kultury  vykonává zřizovatelské funkce k šesti příspěvkovým organizacím: - Východočeské."— Transkript prezentace:

1 Oddělení kultury a památkové péče

2 2 Příspěvkové organizace v oblasti kultury  vykonává zřizovatelské funkce k šesti příspěvkovým organizacím: - Východočeské muzeum v Pardubicích příspěvek na provoz 2009 – 27 738 tis. Kč, počet zaměstnanců - 60 - Regionální muzeum v Chrudimi příspěvek na provoz 2009 – 8 976 tis. Kč, počet zaměstnanců - 22 - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě příspěvek na provoz 2009 – 7 381 tis. Kč, počet zaměstnanců - 15 - Regionální muzeum v Litomyšli příspěvek na provoz 2009 – 6 048 tis. Kč, počet zaměstnanců - 14 - Východočeská galerie v Pardubicích příspěvek na provoz 2009 – 7 510 tis. Kč, počet zaměstnanců - 19 - Krajská knihovna v Pardubicích příspěvek na provoz 2009 – 23 428 tis. Kč, počet zaměstnanců - 56

3 3 Výběrová řízení – PO Pk v oblasti kultury  výběrová řízení na ředitele/ředitelku PO: - vyhlašována na základě Pravidel pro vypisování konkurzních řízení pro příspěvkové organizace zřizované Pardubickým kraje – schválená R/862/03  v roce 2009 vypsána 3 řízení: - VČM – PhDr. František Šebek odchází k 31.12.2009 do starobního důchodu – od 1.1.2010 Mgr. Jitka Rychlíková - RM Lit – potvrzení Mgr. Romana Koška ve funkci - RM VM – příjem žádostí do ledna 2010  v roce 2010 budou vypsána 2 řízení na ředitele KK a RM CR

4 4 Investiční akce – PO Pk v oblasti kultury  významné investice v roce 2009: - pokračování oprav hradeb na zámku Pardubice – úsek C,D – 3 mil. Kč (v roce 2010 bude dokončeno) - RM VM – rekonstrukce střechy, krovů …č.p. 125 – 4 mil. Kč  připravované investice v roce 2010: - VČG – dislokace prostor v areálu zámku Pardubice a úpravy prostor domu U Jonáše – 178 mil. Kč státní dotace - Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli – 87 mil. Kč – projekt do ROP NUTS II SV - Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – 38 mil. Kč – projekt do ROP NUTS II SV - Depozitář Dolní Roveň – 15,5 mil. Kč

5 5 Granty a dotace v oblasti kultury a PP  granty a dotace v oblasti kultury – rok 2009: - celkem rozděleno 11 178 tis. Kč na 196 projektů a kulturních akcí - z toho 6,5 mil. Kč bylo poskytnuto na provoz Východočeského divadla a Komorní filharmonie  7 200 tis. Kč poskytnuto na regionální funkce knihoven – finanční prostředky určené na nákup, zpracování a distribuci knih do obecních a městských knihoven  granty a dotace v oblasti památkové péče – rok 2009: - celkem rozděleno 21 985 tis. Kč na opravy 156 kulturních či historicky hodnotných objektů

6 6 Ostatní činnosti v oblasti samosprávy  zpracovává a naplňuje koncepční materiály kraje: - Koncepce podpory státní památkové péče - Koncepce rozvoje muzejnictví  podílí se na plnění koncepčních materiálů na celostátní úrovni  zahájení spolupráce s Destinační společností Východní Čechy – příprava brožury o kulturních památkách a výstavy kreseb „Památky Pk“  poskytuje poradenskou a metodickou pomoc v oblasti kultury a památkové péče

7 7 Výkon státní správy  péče o památkový fond v Pk, zejména Národní kulturní památky (NKP) - mimořádně náročné v roce 2009: zámek Litomyšl, Národní hřebčín Kladruby nad Labem - od 1.7.2010 budou 4 nové – celkem tedy 11 NKP  výkon kontroly nad vedením agendy pověřených obcí v oblasti památkové péče  povinnosti v oblasti kultury vychází z tiskového zákona, zákona o neperiodických publikacích, autorského zákona a zákona o audiovizi

8 8 Vývoj rozpočtu kapitoly Kultura druh příjmů a výdajů rok 20052006200720082009 návrh 2010 příjmy: dotace MmPce pro KK4 5006 500 odvody PO006 10004 7503 610 příjmy CELKEM4 5006 50012 6006 50011 25010 110 výdaje: běžné výdaje99 301106 787114 687113 433115 15498 874* - z toho příspěvky PO71 84074 59079 02280 85082 95075 859 - z toho dotace VČD a KF5 7016 700 6 5000** - z toho dotace v oblasti PP9 31012 79714 47013 30013 6007 250 granty8 000 6 210 kapitálové výdaje10 000 16 111* výdaje CELKEM117 301124 787132 687131 433133 154121 195 výdaje - příjmy112 801118 287120 087124 933121 904111 085 *+ převedené finanční prostředky z roku 2009 do roku 2010 (kapitálové výdaje 2 400 tis. Kč a běžné výdaje 3 045 tis. Kč – depozitář Dolní Roveň) ** výše dotace není v rozpočtu navržena

9 9 Vývoj rozpočtu kapitoly Kultura  navrhovaný rozpočet kapitoly Kultura na rok 2010: - běžné výdaje jsou nižší než v roce 2005 - příspěvky na provoz PO ve výši roku 2006 - dotace v oblasti památkové péče nižší o více jak 2 mil. Kč oproti roku 2005 - granty nižší cca o 1,8 mil. Kč než v minulých letech

10 10 Cíle oddělení pro rok 2010  administrace grantových programů (nové – podpora publikační činnosti)  realizace investičních akcí  tvorba Koncepce muzejnictví na další roky  vypsání 2 výběrových řízení  vytvoření pracovní skupiny pro propagaci kulturního dědictví v Pk (cestovní ruch, Destinační společnost, NPÚ, OKPP aj.)

11 11 Personální zajištění oddělení  vedoucí oddělení: Ing. Milada Valečková  3 odborní památkáři: Mgr. Michal Drkula, Ing. Milan Mariánek, Bc. Tomáš Slonka  referent pro poskytování dotací v oblasti PP a investiční referent – Ing. Vladimír Růžička  referent pro PO a muzejní granty – Jitka Habartová  referent pro živou kulturu, zahraniční vztahy a ekonom kapitoly – Ing. Lucie Charousová celkem 7 osob před rokem 2009 – odbor kultury a PP – 10 osob

12 12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oddělení kultury a památkové péče. 2 Příspěvkové organizace v oblasti kultury  vykonává zřizovatelské funkce k šesti příspěvkovým organizacím: - Východočeské."

Podobné prezentace


Reklamy Google