Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZA PŘÍRODOU S MYSLIVCI Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZA PŘÍRODOU S MYSLIVCI Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem,"— Transkript prezentace:

1 ZA PŘÍRODOU S MYSLIVCI Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem, či klávesou F5)

2  Varianta je určena všem, kteří jdou do školy poprvé, či do škol chodí nepravidelně a je tedy možné zde uváděné schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Průběh přednášky Průběh přednášky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

3  Před vlastní návštěvou školy si přednášku důkladně připravte a nachystejte veškeré pomůcky. Zkuste si přednášku na nečisto tak, abyste zjistili, kolik času Vám jednotlivé body zaberou a sjednotili si myšlenky, které dětem chcete sdělit.  Osnovu přednášky si upravujte podle vlastního uvážení a body zde uvedené nepovažujte za jediné možné, spíše jako inspiraci, kterou je dobré doplnit, či si upravit, jak bude pro Vás nejlepší.  V případě nezájmu dětí o výklad, se snažte přenést jejich pozornost na odpovědi otázek k danému tématu, které jim kladete. Samozřejmě s vyhodnocením a odměnou.  Vybídněte je, aby Vás/celou třídu seznámily se svou vlastní příhodou nebo pozorováním zvěře v přírodě.  Nepoužívejte jen monolog, ale veďte děti k dialogu.  Když použijete mysliveckou mluvu, ihned vysvětlete její podstatu.  Výklad veďte srozumitelně. Používejte krátké, jednoduché věty se závěrečnou otázkou do diskuse.

4  Umožněte všem dětem, aby si mohly sáhnout na všechny přinesené exponáty.  Děti často chvalte a pomáhejte se jim vyjádřit, aby se nebály hovořit.  Dítě, které se do debaty nezapojuje, vyzvěte jej a v případě nesprávné odpovědi ji vhodně upravte, aby i on mohl dostat odměnu a pochvalu.  V závěru si vždy udělejte čas pro závěrečné hodnocení s dětmi - zpětnou vazbu, která Vám pomůže akci vyhodnotit a připravit se na další akce.

5  Varianta je určena všem, kteří jdou do školy poprvé, či do škol chodí nepravidelně a je tedy možné zde uváděné schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Průběh přednášky Průběh přednášky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

6  V prvních školních letech (8-9 let) dítě ještě nemá vyhraněnou oblast zájmů.  Mladší školní děti jsou většinou bezelstné, důvěřivé, dobře přijímají autoritu dospělého, vidí v něm vzor. Přizpůsobují se skupině, ale dosud jsou značně závislé na své rodině. Vyžadují individuální vztah s dospělým.  V myšlení převažuje konkrétní a názorné uvažování. Dítě přivyká postupným povinnostem a odpovědnosti.  Motivací pro dodržování pravidel jsou odměny.  Souvislé soustředění je možné maximálně po dobu 20 minut. Děti se někdy přeceňují, neodhadnou vlastní možnosti. Únava nastupuje rychleji než u starších dětí, ale po velmi krátkém odpočinku či změny zaměstnání, velmi rychle regenerují.

7  Varianta je určena všem, kteří jdou do školy poprvé, či do škol chodí nepravidelně a je tedy možné zde uváděné schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Průběh přednášky Průběh přednášky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

8 Úvod: (cca 5 min.)  Do třídy vstoupím v mysliveckém oděvu. Přivítám se s dětmi, posadím se s nimi do kroužku (děti si sednou podle možnosti na zem, na židle, na stoly, do půlkruhu), abychom na sebe všichni viděli.  Představím se a zeptám se, zda znají myslivecká pozdrav a kdy se používá. Naučíme se společný pozdrav „Myslivosti zdar, Dianě zdar, Hubertovi zdar, Lovu zdar, Lovu dík“.  Vznesu dotaz, zda děti myslivce znají, jestli v rodině myslivce mají a zda vědí, co myslivec dělá a jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. Nechám mluvit děti. Podle situace případně poupravím nebo vysvětlím a znovu definici uceleně zopakuji.

9 Náplň práce myslivce: (cca 15 min.)  Položím několik otázek na to co je a co není správně. Např.: Můžeme vyhazovat v přírodě odpadky, můžeme sbírat lesní plody, můžeme jezdit na kole po nevyznačených stezkách, můžeme brát do rukou mláďata, je správné, že se střílí zvěř?  Plynule mohu navázat na význam myslivosti. Jednoduchými krátkými větami vysvětlím význam a postavení myslivce v naší společnosti. Určitě by mělo zaznít:  kdo to je myslivec a co především dělá (pečuje o zvěř - přikrmování, ochránce přírody, buduje remízky a políčka pro zvěř – jejich význam, apod.)myslivecremízky a políčka  nutnost rozsáhlých znalostí z kynologie, zoologie, péče o zvěř, botaniky, střelectví, apod.)  jeho význam pro dnešní člověkem pozměněnou krajinu – jeho zastoupení místo predátorů, hlídá, aby se zvěř nepřemnožila, byla zdravá

10  Zabývá se chovem zvěře, usnadňuje hnízdění pernaté zvěře a ptactva, pořádá brigády na úklid černých skládek a zlepšuje životní prostředí zvěře, pořádá populárně naučné a kulturní akce (Myslivecké dny, Den dětí, Myslivecké výlety, soutěže s mysliveckou tematikou atd.)  Nebojím se hovořit o lovu. Lov je neodmyslitelnou součástí myslivosti a je nutné ho provádět. Dále mohu hovořit o všech dalších činnostech, které myslivec v přírodě vykonává. Vždy je třeba důkladně vysvětlit, aby to pochopily všechny děti (argumenty viz. předchozí strana). Připravím si na přednášku drobné předměty, které používám v myslivosti (píšťalka na psa, lesní roh, vábničky, asfaltový holub, odznak, diplom, pasovací list atd., a kterými jsem schopen názorněji přiblížit moji činnost).

11  Velkou pozornost věnuji vysvětlení významu přikrmování Měl bych dětem vysvětlit:  proč je to potřeba? (nedostatek potravy v zimě a velký výdej energie, velkoplošné hospodaření, smrkové monokultury atd.)  kdy je to potřeba? (začít po sklizni plodin, závěr podzimu a celou zimu, v předjaří usnadní přechod na zelenou potravu)  co myslivci zvěři předkládají? (okrajově vysvětlím rozdíl a význam objemového, jadrného, dužnatého krmiva, ukážu foto krmiva a vysvětlím, kdy se které předkládá apod.) objemového, jadrného, dužnatého krmivafoto krmiva  co musí mít zvěř celoročně? (minerály, sůl)sůl  jak se na to myslivci připravují? (obrázky: sběr kaštanů a žaludů – mohu i vyhlásit na škole soutěž, nakoupení obilí, sušení sena, letniny, stavba krmelců apod.)sběr kaštanů a žaludů sušení senastavba krmelců  kam to myslivci nosí? (připravím si obrázky: krmelec, oboroh, zásyp, samoobslužný krmelec, samospádový krmelec, korýtko atd.)krmelec, oboroh, zásyp, samoobslužný krmelec, samospádový krmelec, korýtko  Jak bychom se měli nejen v zimě v přírodě chovat (viz. obrazové schéma výdeje energie zvěře, když je rušena. Nabádám děti k lepšímu chování v přírodě, vysvětlím jim, čím se zvěř přikrmovat nesmí.)obrazové schéma

12 Hlavní náplň přednášky: (cca 25 min.)  NÁSLEDUJÍCÍ VŠECHNY AKTIVITY BY SE ZA 25 min. STIHNOUT NEDALI, PROTO SI DLE UVÁŽENÍ VYBERU NĚKTERÉ Z NICH.  Řeknu dětem, že si zahrajeme na myslivce, kteří musí mít velké znalosti o přírodě a musí dokázat hodně poznat (podle času zvolím jednu nebo několik variant níže popsaných).  Vytáhnu připravené obrázky, jednotlivé nebo celý plakát a ptám se dětí, zda poznají zvěř v naší přírodě,minimálně tyto druhy: jelen, srnec, prase, liška, kuna, zajíc, bažant, kachna, straka, sojka, poštolka, káně. Za každou správnou odpověď mám připravenou malou odměnu. Krátce o významných druzích zvěře povykládám (kde žijí, čím se živí, jejich význam, zda již ho děti někde viděly?). jelen, srnec, prase, liška, kuna, zajíc, bažant, kachna, straka, sojka, poštolka, káně

13  Připravím si obrázky stromů, keřů a rostlin (myslivecká botanika, alespoň tyto druhy: smrk, borovice, modřín, jedle, dub, buk, olše, javor, jasan, bez, jeřáb, malina, ostružina, borůvka, které se nacházejí v našem regionu, přinesu si ukázky větviček stromů, keřů a rostlin. Zeptám se na rozdíly, jak v jednotlivých ročních obdobích floru rozeznáme.smrk, borovice, modřín, jedle, dub, buk, olše, javor, jasan, bez, jeřáb, malina, ostružina, borůvka  Připravím si obrázek s mysliveckou mluvou, případně mohu použít shozy apod. a seznámím děti s několika základními výrazy myslivecké mluvy, základní jednoduše zapamatovatelné: slechy, světla, větrník, běhy, spárky, letky, stojáky, pírko, kelka.mysliveckou mluvou  Ukážu dětem shozy zvěře, kterou mohou potkat v naší přírodě, popíšeme je, jednotlivé části mysliveckou mluvou + vysvětlím dětem, jak se počítají výsady, vysvětlíme rozdíl mezi rohem a parohem, znovu otázkami k dětem zjistím, zda můj výklad pochopily, správné odpovědi odměním malou pozorností. Pokud nemám vlastní shozy, či toulec, použiji tyto obrázky parohu a rohu.parohu rohu

14  Připravím si malý test 5 až 10 otázek, vztahujících se tematicky k informacím, o kterých jsme v přednášce mluvili. Test si nejlépe vytisknu předem, či si ho připravím a promítnu zpětným projektorem jako prezentaci. Test si navzájem vyhodnotíme, děti si jej samy opraví a všichni dostanou malou odměnu, ti nejlepší pochvalu (připravím si variantu a) nebo b), podle množství zúčastněných dětí).malý test  V případě, že zbude čas, požádám děti, zda by nakreslily obrázek z dnešního setkání, který by přinesly na další návštěvu myslivce ve škole nebo v lese.  S pedagogem domluvím ještě jedno setkání na hřišti školy nebo na školní zahradě. Pokud se nedomluvíme na schůzce ve škole, pozvu děti do lesa, požádám je, aby se připravily a podle ročního období donesly zvěři kaštany, žaludy, kukuřici, ovoce, suché pečivo apod.

15 Závěr: (cca 15 min.)  Na závěr našeho setkání seznámím děti s desaterem zásad, jak se chovat v lese. Zásady si společně opakujeme.desaterem zásad  Pedagogickému pracovníkovi předám na památku kartičku s desaterem zásad a třeba i obrázky zvěře (např. starý kalendář apod.) pro další využití ve vyučovacích předmětech s přírodovědnou tématikou.kartičku s desaterem zásad  Na úplném závěru dám prostor otázkám, dotazům, diskuzi a zhodnocení, zpětná vazba (důležité!!!). Nebojím se zeptat, jak se dětem a učitelům výklad líbil, co děti nejvíce zajímalo, co méně, čemu nerozuměly, abych byl schopen příští přednášku upravit podle požadavků dětí.  Rozloučíme se s mysliveckým pozdravem, společnou fotografií a pochvalou za pěknou společnou hodinou s přáním brzkého dalšího setkání.

16  Varianta je určena všem, kteří jdou do školy poprvé, či do škol chodí nepravidelně a je tedy možné zde uváděné schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Průběh přednášky Průběh přednášky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek

17 Pomůcky pro přednášku:  Obrázky zvěře, ptactva, krmných zařízeních  Obrázky stromů, keřů a bylin, popřípadě živé exponáty, které se v našem okolí nacházejí  Shozy paroží, toulec muflona  Test 5 – 10 otázek pro všechny děti  Otázky k jednotlivým bodům přednášky  Desatero chování v lese, pro každého žáka nebo jen pro pedagogického pracovníka  Zápisník pro mladé přátelé myslivosti a ochrany přírody Dárky a odměny dětem:  Jsou k dispozici na ČMMJ: obrázky, balonky, pexesa, atd.  Je dobré si zajistit: drobnosti v podobě reklamních předmětů mysliveckých firem apod.

18  Varianta je určena všem, kteří jdou do školy poprvé, či do škol chodí nepravidelně a je tedy možné zde uváděné schéma výkladu bez problému pokaždé využít. (klikněte na jednu z variant) Obsah:  Rady, tipy a triky Rady, tipy a triky  Psychologie dětí na 1.stupni Psychologie dětí na 1.stupni  Průběh přednášky Průběh přednášky  Seznam pomůcek Seznam pomůcek


Stáhnout ppt "ZA PŘÍRODOU S MYSLIVCI Českomoravská myslivecká jednota - 2011 - (prezentaci mějte vždy spuštěnou v režimu prezentace, spustit ji můžete příslušným tlačítkem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google