Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vize, výzvy a možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů Setkání s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vize, výzvy a možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů Setkání s."— Transkript prezentace:

1 Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vize, výzvy a možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů Setkání s řediteli SŠ Jihomoravského kraje, Brno 27.5.2016 Mgr. Martina Kaňáková Mgr. Martina Kaňáková

2 Co obnáší podpora v rámci P-KAP? Metodická a supervizní podpora na úrovni: Krajského akčního plánování: Při analýze potřeb kraje (sladit potřeby kraje s oblastmi intervencí) Při analýze potřeb škol (šetření a analýza centrálně – podle oblastí intervencí) Při tvorbě KAP (cíle plánu sladit s oblastmi intervencí) Na úrovni školního akčního plánování: Při tvorbě a vyhodnocování plánů aktivit (dílčí plány v rámci oblastí intervencí) Při tvorbě školních akčních plánů (komplexní plány všech oblastí intervencí) Při realizaci PA a ŠAP (vytvářet a využívat síť metodiků oblastí intervencí)

3 Spolupráce se zaměstnavateli pro všechny?  Odlišná situace- odborné vzdělávání vs. všeobecná příprava  Odlišná situace - nutnost vs. smysluplná možnost obory vzdělání s odborným výcvikem (H, L0) obory vzdělání s odbornou praxí (M, L0) gymnázia, lycea  stáže pro pedagogy  odborníci z praxe ve výuce (např. semináře, kroužky)  exkurze, stáže, brigády ve spolupráci s zaměstnavateli  využití kontaktu se zaměstnavateli v kariérovém poradenství  rozvíjení měkkých dovedností, podnikavosti ve spolupráci se zaměstnavateli  podpora výuky cizích jazyků a IT

4 Jaká jsou naše východiska? odborné vzdělávání je nemyslitelné bez kontaktu se světem práce zaměstnavatele spojuje zájem o kvalitního absolventa, připraveného v souladu s aktuálními potřebami trhu práce existují výrazné odlišnosti (obory, regiony, velikost firem) v možnostech a způsobech spolupráce, vše probíhá na dobrovolné bázi spolupráce škol a zaměstnavatelů má velké množství forem a podob k dispozici je celá řada příkladů rozvinuté spolupráce podchycených mimo jiné v dříve realizovaných projektech NÚV (POSPOLU, Kurikulum S, Partnerství a kvalita)

5 Jaké jsou hlavní výzvy v odborném vzdělávání? zvýšit podíl praktického vyučování na pracovištích a zkvalitnit ho (vhodný poměr dílny/zakázky/reálné prostředí) zajistit, aby všeobecně vzdělávací předměty a odborná teorie měly průpravný charakter pro praktické vyučování v oboru kvalitní personální zajištění – koordinátor spolupráce; vzdělávání instruktorů, stáže učitelů udržitelný model financování regionálně vyvážená struktura škol a jejich oborová nabídka aplikovat důsledně úplný cyklus kvality – plánování-realizace- zhodnocení-revize – na celou oblast spolupráce (od ŠVP, po konkrétní praxi žáka)

6 Poznámky k postupu akčního plánování? Svou školu i krajová specifika znáte nejlépe především vy My vás provázíme procesem plánování a nabízíme zejména inspiraci a přenos zkušeností z jiných krajů Plánování vnímáme jako příležitost uchopit téma komplexně a vybrat, co je pro koho vhodné a přijatelné a v jaké podobě Apelujeme na to, aby se ve vašich plánech objevila dlouhodobě udržitelná řešení Neděláme reformu, ale snažíme se využít možnosti, které nabízí a akceptuje stávající školská legislativa

7 Kde jsme a kam chceme ve spolupráci jít? Úroveň 0 - žádná spolupráce se zaměstnavateli Úroveň 1 - nahodilá, bez hlubších vazeb Úroveň 2 - zavedená, bez provázanosti s výukou a vzdělávacím procesem Úroveň 3 – rozvinutá a systemická spolupráce s několika zaměstnavateli, nabídka není pro všechny žáky ve stejné kvalitě Úroveň 4 – rozvinutá a kvalitní spolupráce je standard, vyvážená nabídka a poptávka

8 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 1 Úroveň 2 KVANTITA KVALITA

9 Úroveň 1 odborný výcvik v reálném pracovním prostředí neprobíhá, maximum jsou občasné exkurze či jiné jednorázové akce práce na zakázkách v rámci odborného výcviku ve školním provozu je spíš výjimkou odborné praxe nejsou standardem a probíhají, pouze pokud si žák sám sežene umístění obsah odborné praxe není definován, hodnocen a reflektován ve vzdělávacím procesu účast zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek je formální nebo neprobíhá vůbec stáže učitelů ve firmách, společně organizované soutěže, náborové a další akce jsou nahodilé nebo neprobíhají vůbec

10 Úroveň 2 odborný výcvik i odborná praxe u zaměstnavatelů probíhá a četnost je výrazně vyšší než u úrovně 1 spolupráce ovšem není systematická, chybí návaznost na výuku a vzdělávací proces jako celek žák se pohybuje ve dvou oddělených světech, což generuje nespokojenost a neochotu spolupracovat na straně zaměstnavatelů a nezájem na straně žáků

11 Úroveň 3 škola má systematickou rozvinutou spolupráci s několika zaměstnavateli, s ostatními zůstává spolupráce na úrovni 2 obsah odborného výcviku a praxe v reálném pracovním je dobře sladěn s ŠVP, jež škola přizpůsobuje potřebám zaměstnavatelů nabídka OV/OP v reálném pracovním prostředí se ovšem týká jen části žáků, zbytek zůstává ve školním provozu účast zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek není jen formální rozvinutá spolupráce zahrnuje další aktivity počínaje náborem žáků (práce s rodičovskou veřejností), přes stáže učitelů, přípravu výukových materiálů a nabídku volnočasových aktivit, po soutěže a společné prezentace výsledků práce žáků

12 Úroveň 4 škola má rozvinutou systematickou spolupráci s dostatečným počtem zaměstnavatelů, je schopna nabídnout OV/OP v reálném pracovním prostředí prakticky všem žákům standardně zajišťuje stáže pro učitele ve firmách probíhá společná tvorba výukových materiálů a revize ŠVP spolupráce funguje i bez projektů a není na nich finančně závislá, projekty jsou vnímány jako přilepšení a možnost vyzkoušet něco nového či dále vylepšit stávající spolupráci

13 Rozpracování obecných cílů na konkrétní kroky PŘÍKLAD: Obecný cíl – zvýšení objemu a kvality OV/OP u zaměstnavatelů Dílčí cíl 1 – navázání dlouhodobého smluvního vztahu s více zaměstnavateli Konkrétní krok 1– oslovení též firem/zaměstnavatelů různé velikosti / v sousedním regionu / jiného typu zaměstnavatelů (obce atp.) Konkrétní krok 2 – úprava ŠVP na míru klíčovým zaměstnavatelům (např. časová organizace) Dílčí cíl 2 - společné náborové aktivity Konkrétní krok 1 – cílené oslovení rodičů, kteří ve firmách pracují Konkrétní krok 2 – exkurze pro žáky ZŠ Konkrétní krok 3 – nahlížet na akce školy jako na nábor (např. soutěže)

14 Rozpracování obecných cílů na konkrétní kroky PŘÍKLAD: Obecný cíl – zvýšit kvalitu výuky ve škole Dílčí cíl 1 – podpořit učitele Konkrétní krok 1– stáž učitele ve firmě/u zaměstnavatele Kvantitativní ukazatele: kolik učitelů a jakých předmětů, jak často a na jak dlouho, udržitelnost Kvalitativní ukazatele: jasně definovaný cíl a obsah stáže jasně definovaný výstup (ideálně výukový materiál) finanční a organizační zajištění (náklady, personální zajištění) dokončit cyklus kvality – vyhodnocení a výhled do budoucna (revize)

15 Zdroje a dokumenty pro inspiraci Dotazníková šetření spolupráce škol a firem POSPOLU: Šetření ve školách http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/Zprava_dotaznikove_setreni_skoly_FIN.pdf http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/Zprava_dotaznikove_setreni_skoly_FIN.pdf Šetření zaměstnavatelů http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/Zprava_dotaznikove_setreni_zamestnavatele_ FIN.pdf http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/Zprava_dotaznikove_setreni_zamestnavatele_ FIN.pdf Souhrnná analytická studie popisující současný stav spolupráce škol a zaměstnavatelů (včetně zahraničních příkladů, hloubkových rozhovorů a výstupů starších šetření) http://www.nuv.cz/pospolu/souhrnna-analyticka-studiehttp://www.nuv.cz/pospolu/souhrnna-analyticka-studie Příklady dobré praxe: Případové studie škol a firem zapojených do projektu POSPOLU (124 studií) http://pospolu.rvp.cz/priklady-spoluprace Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/POSPOLU_Priklady_dobre_praxe.pdf Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání http://www.nuov.cz/kurikulum/spoluprace-se-socialnimi-partnery-2

16 Děkujeme Vám za pozornost martina.kanakova@nuv.cz petr.jansa@nuv.cz


Stáhnout ppt "Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Vize, výzvy a možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů Setkání s."

Podobné prezentace


Reklamy Google