Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maryna Puzdrova, DEMAS ÚVOD DO PROBLEMATIKY DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maryna Puzdrova, DEMAS ÚVOD DO PROBLEMATIKY DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV."— Transkript prezentace:

1 Maryna Puzdrova, DEMAS ÚVOD DO PROBLEMATIKY DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV

2 O KURZU: 8.11 – ČTECÍ TÝDEN! ZKOUŠKA FORMOU PÍSEMNÉHO TESTU, 1. TERMÍN: 13.12. OTÁZKY MULTIPLE CHOICE MŮŽE BÝT I VÍCE SPRÁVNYCH ODPOVĚDÍ, ČASTO ALE JEN JEDNA HRANICE ÚSPĚŠNOSTI JE 60%

3  Založena roku 2008  Platforma usnadňující výměnu zkušeností a informací na poli transformační spolupráce DEMAS – ASOCIACE PRO PODPORU DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV

4  Agora Central Europe  Ano pro Evropu  AMO  CpKP  CDK  Člověk v tísni  EUROPEUM  Nadace Forum 2000  Občanské Bělorusko  PASOS  TOL ČLENSKÉ ORGANIZACE DEMAS:

5  Prosazování demokracie (democracy promotion) - širší pojem zahrnující různé metody jak usilovat o demokracie: diplomatické vyjednávaní, ekonomické sankce, aplikace vojenské síly  Podpora demokracie (democracy assistance)- „jemnější“ metody, několik typu: podpora volebních procesů a politických stran, podpora reforem státních institucí, podpora rozvoje občanské společnosti PROSAZOVÁNÍ DEMOKRACIE VS. PODPORA DEMOKRACIE

6 Je určitou formu vnější pomoci a podpory, která má za úkol v cílové zemi transformaci vyvolat, nebo pokud již probíhá, napomoci jejímu zdárnému průběhu. TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE (TRANSITION PROMOTION)

7  Transformační spolupráce staví na podpoře demokracie, lidských práv a občanské společnosti, jakož i na praktické zkušenosti ČR s přechodem od totalitárního režimu k demokracii  Rozvojová spolupráce: strategickým cílem je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE VS. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

8  Program transformační spolupráce (TRANS) naplňuje cíle transformační politiky  Od 1. srpna 2007 v gesci Odboru lidských práv a transformační politiky (LPTP).

9  Země v transici: Moldavsko, Ukrajina, Gruzie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Irák  Země s nedemokratickým režimem: Kuba, Barma, Bělorusko  Další země (Egypt) – 10 % TERITORIÁLNÍ PRIORITY TRANSU

10  Podpora rozvoje občanské společnosti  Spolupráce s místními správami  Média  Mládež a vzdělávání  Obránci lidských práv TÉMATICKÉ OKRUHY

11  předávání informací, zkušeností a příkladů dobré praxe  organizaci školení, seminářů, tréninků, stáží v cílových zemích  pořádání studijních cest a stáží v České republice pro zahraniční účastníky projektů  mikrogranty METODY PODPORY

12  Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení, v koncepci zahraniční politiky ČR a v koncepci lidských práv  Státní instituce se vztahem k LP: zmocněncem vlády pro lidská práva, s Radou vlády pro lidská práva a s jejími odbornými výbory, s Radou vlády pro národnostní menšiny, s veřejným ochráncem práv, vybranými resorty, orgány Parlamentu, ale i s Nejvyšším soudem či Ústavním soudem  Mezinárodní organizace: OSN, Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE PODPORA ČR D A LP

13  Zefektivnění transformační, demokratizační a rozvojové spolupráce  Zefektivnění českého angažmá v mezinárodních LP organizacích (OSN)  Zefektivnění angažmá v LP aktivitách EU  Provázanost českých aktivit v rámci multi- a bilaterální diplomacie  Tři kategorie dle relevance: A, B, C PRIORITNÍ TÉMATA ČR V PODPOŘE LP

14  Občanská společnost (OS), včetně obránců lidských práv a nevládních organizací: rozvoj OS, vznik a práce NNO, podpora OS a jejího podílu na veřejném životě, zamezení útoků na obránce LP, zamezení regulace/likvidace OS  Svoboda názoru a projevu, svoboda médií, včetně vztahu těchto svobod k náboženské nesnášenlivosti: podpora nezávislých novinářů (mnohdy obránců LP), nová média, vztah svobody projevu a náboženské nesnášenlivosti  Spolupráce s mezinárodními mechanismy na ochranu lidských práv: OSN, Rada Evropy, OBSE KATEGORIE A: PRIORITY

15  Problematika mučení: Úmluva proti mučení (OSN), porušování zákazu mučení, souvisí s existencí/neexistencí systému nezávislého soudnictví, právem na spravedlivý proces, kvalitou policejních a bezpečnostních sborů i úrovní vězeňství  Dodržování lidských práv v boji s terorismem: zneužívání záminky boje s terorismem např. pro likvidaci nepohodlných elementů ve společnosti, včetně NNO a opozice KATEGORIE B: KE SLEDOVÁNÍ

16  Trest smrti  Další generace lidských práv: práva žen, práva dětí, práva menšin  Uprchlictví KATEGORIE C: OSTATNÍ

17  Rozšíření EU a politika sousedství (16 států): Štefan Füle  Východní partnerství (6 států)  EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) člen Výboru pro lidská práva a demokracii (řídicí orgán) SPOLUPRÁCE V EU

18  www.demas.cz www.demas.cz  Weby členských organizací  www.mzv.cz – Podpora demokracie a lidských práv, Koncepce transformační politiky, Rozvojová spolupráce www.mzv.cz  www.freedomhouse.org www.freedomhouse.org  Lovitt, Jeff – Kucharczyk, Jacek (eds.): Democracy‘s New Champions. European Democracy Assistance after EU Enlargement. 2008.  Hlaváček, P. Podpora demokracie a česká zahraniční politika str. 224 –239 in Michal Kořan a kol. 2009. Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.  Hrabálek, M., Majerčík, L., Smeka, H. 2009. Česká republika a lidská prává ve vnějších vztazích Evropské unie, str.149-163 in Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně- vědního výzkumu. Praha, Ústav mezinárodních vztahů. ZDROJE INFORMACÍ

19 maryna.puzdrova@demas.czmaryna.puzdrova@demas.cz DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Maryna Puzdrova, DEMAS ÚVOD DO PROBLEMATIKY DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV."

Podobné prezentace


Reklamy Google