Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.6 Starověká Palestina Název sady: Staroorientální státy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.6 Starověká Palestina Název sady: Staroorientální státy."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.6 Starověká Palestina Název sady: Staroorientální státy a starověké Řecko Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Prezentace podporuje samostatnou práci žáků, kombinovanou se spoluprací, výměnou informací. S pomocí učebnic, dějepisných atlasů a počítačů odpovídají žáci na položené otázky. Učí se vyhledávat a zpracovávat informace. Skupinová spolupráce, výměna informací prohlubuje jejich komunikativní kompetence. V závěru zhodnotí svou práci a své výsledky porovnají s prezentací. Pro zájemce nabízí prezentace otázky k další samostatné práci. Prezentace obsahuje doprovodný obrazový materiál a animace, slouží k práci s projektorem..

2 STAROVĚKÁ PALESTINA

3 PŘEHLED HISTORIE PALESTINY 1) Příchod Hebrejů (Židů) 2) Vznik jednotného státu 3) Rozdělení státu Izrael Judsko

4 PRÁCE S UČEBNICÍ, ATLASEM, VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NA INTERNETU připravte si učebnice, atlasy, sešity vytvořte dvojice, spolupracujte seznamte se s otázkami, otázky si rozdělte ze svých zdrojů vyhledejte odpovědi na otázky na závěr porovnejte výsledky své práce s prezentací

5 1) Kde se nacházela první známá sídla Hebrejů? - na poloostrově Sinaj - na území Egypta 2) Kdy přicházejí kmeny Hebrejů na území starověké Palestiny? - ve 13.století př.n.l. 3) Jakými činnostmi se Hebrejové živili? - pastevectvím - zemědělstvím Sinajský poloostrov

6 4) Podle koho dostala Palestina svůj název? - podle kmenů Pelištejců (Filištínů) 5) Kdy došlo ke sjednocení kmenů a vzniku státu? - v 11. století př.n.l. 6) Znáš některé palestinské krále? - David - Šalamoun - proslul svou moudrostímoudrostí - 10. století př.n.l. - vrchol rozkvětu izraelského království Jak se jmenuje moře, které leží na území dnešní Palestiny? Čím je zvláštní?mořezvláštní - Mrtvé moře -slané jezero -léčebné účinky

7 7) Na které 2 části se Palestina rozdělila? a) severní - Izrael (Samáří) b) jižní - Judsko (Jeruzalém) 8) Co se stalo se státem Hebrejů v 1. století př.n.l.? - stal se součástí římské říše 9) Jak se nazývá židovské náboženství? - Judaismus (jednobožství) Objasni pojem monoteismus. = víra v 1 boha Z řeckého – -monos = jediný -theos = bůh

8 10) Jak nazývají Židé – - svého boha? - posvátnou knihu? - Jahve - Bible (Starý zákon) Dokážeš jmenovat některá z Desatera Božích přikázání? Kdy žil judský král Herodes a co je o něm známo? -král Judeje -krutý -vraždění betlémských nemluvňat (neviňátek )

9 Použité zdroje QUASIPALM. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Early-Historical- Israel-Dan-Beersheba-Judea-Corrected.png CIA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sinai-peninsula-map.jpg ilustrace klipart www.office.microsoft.com BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila; KYSUČAN, Lubor; FEJFUŠOVÁ, Marie. Dějepis. Pravěk a starověk - učebnice pro 6.ročník ZŠ. Brn o: Nová škola, s.r.o., 2007, ISBN 80-7289-082-4 SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-336-4 MANDELOVÁ, Helena a kol. Pravěk a starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie, 2003, ISBN 80-7011-372-3


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jindřiška Řehořková Název DUM: VY_32_Inovace_7.3.6 Starověká Palestina Název sady: Staroorientální státy."

Podobné prezentace


Reklamy Google