Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Tisková konference 19. 3. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Tisková konference 19. 3. 2010."— Transkript prezentace:

1 Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Tisková konference 19. 3. 2010

2 BONUM AEGROTI SUPREMA LEX DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Moderní psychiatrie i rehabilitace mají jedno společné: Snahu o integraci pacienta v co možná největší míře do společnosti zdravých lidí.

3 DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Etické: pacient = uživatel služby Ekonomické: spokojený pacient = rychlejší léčba = nižší náklady = kratší pracovní neschopnost (vyšší výkonnost ekonomiky) dobré hospodářské výsledky ZZ korelují se spokojeností pac. Legislativní: veřejné informace = podklad pro svobodnou volbu lékaře zakotvenou v právním řádu = veřejná kontrola zdravotnických zařízení financovaných z veřejných rozpočtů Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

4 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU  Je nastaven jeden standard měření kvality zdravotních služeb ve všech lůžkových zařízeních.  Každá nemocnice má k dispozici metodický postup doporučený Ministerstvem zdravotnictví ČR a každoročně aktualizované referenční výsledky, se kterými se může poměřovat.  Managementům nemocnic umožní další práci s výsledky – zlepšování služeb pro pacienty na jednotlivých odděleních, u konkrétního personálu…  Všechna zařízení zvládla metodiku. Je položen základ, se kterým je možné každé další výsledky komfortně srovnávat.  Zvyšování spokojenosti pacientů jako kriterium hodnocení manažerských schopností vedení zdravotnických zařízení.  Zpracovává se standardizace v oblasti ambulantní péče a připravujeme standardizaci v oblasti měření kvality pracovního života pracovníků ve zdravotnictví.

5 DIMENZE KVALITY  Přijetí pacienta do nemocnice  Respekt-ohled-úcta k pacientovi  Koordinace a integrace péče o pacienta  Informace-komunikace-edukace pacienta  Tělesné pohodlí pacienta  Citová opora, zmírnění strachu a úzkosti pacienta  Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta  Propuštění a pokračování péče o pacienta  Hodnocení sester  Hodnocení lékařů  Hodnocení rehabilitačních pracovníků  Hodnocení všeobecných služeb Žádná dimenze neobsahuje záměrně hodnocení odborného lékařského výkonu. Přesto je korelace mezi hodnocením těchto dimenzí a odbornou erudicí hodnoceného subjektu vysoká.

6 Kvalita Očima Pacientů METODIKA (T.Raiter)

7 PARAMETRY VÝZKUMU  Dle standardizované metodiky – Věstník MZ květen 2008  Celková účast vzrostla na více než 26 000 pacientů  Návratnost dotazníků vzrostla 72 %, (návratnost v roce 2006 – 10%)  Projekt rozšířen o rehabilitační ústavy  V roce 2009 se k projektu připojila VZP, pro kterou je kvalita péče jedním ze strategických cílů na období 2010-2013  Info pro občany: www.hodnoceni-nemocnic.czwww.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice a velké ústavy  sběr 4 týdny (listopad 2009) Psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy  sběr 6 týdnů (listopad - prosinec 2009) Shodný dotazník Shodný výběr respondentů Shodná organizace sběru Shodné zpracování a interpretace

8 RELATIVNÍ NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ PL RÚ

9 METODICKÉ PŘEDNOSTI VÝZKUMU  Dotazování hospitalizovaných pacientů.  Minimální doba hospitalizace – 2 dny.  Úplný výběr = osloveni všichni propouštění pacienti.  Velké vzorky pacientů – analýza stanic.  Evidence nezařazených (indisp.) pacientů.  Vysoká návratnost – 70%.  Anonymita, dobrovolnost.  Vážení dat podle údajů z NIS.  Přísná analýza: (metoda TOP BOX: standard dobré péče = 80 % zcela spokojených)

10 STRUKTURA VÝSLEDKŮ Každá samostatně hodnocená organizační jednotka (nemocnice, klinika, oddělení, stanice) je hodnocena v těchto úrovních: 1. Souhrnná spokojenost – celkový index kvality zdravotní péče 2. Spokojenost v osmi dimenzích kvality – index dimenze kvality 3. Srovnání výsledku pracoviště s průměrem za všechna ostatní pracoviště (ve všech dimenzích kvality) 4. Srovnání výsledku pracoviště s výsledkem za předchozí šetření 5. Hodnocení sester 6. Hodnocení lékařů 7. Hodnocení všeobecných služeb 8. Přehled indikátorů – statisticky významné odchylky v hodnocení pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti za všech 49 dílčích indikátorů jednotlivých dimenzí 9. Připomínky pacientů – přepisy vyjádření pacientů k hospitalizaci (nezveřejňují se) 10. Základní frekvence – frekvence odpovědí na jednotlivé otázky

11 PARAMETRY VÝZKUMU Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality !!! Uvádějte spolu se zveřejněním výsledků: 1.absolutní počet dotázaných: PL 2 646, RÚ 1 064 2.relativní návratnost: PL 76 %, RÚ 78 % 3.výběrový vzorek dotázaných: hospitalizovaní, úplný výběr propouštěných pacientů 4.výsledky včetně intervalů spolehlivosti výsledku

12 PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

13 OTEVŘENÁ VERSUS UZAVŘENÁ ODĚĚLENÍ Specifická problematika psychiatrických léčeben: Otevřená a uzavřená oddělení léčeben je třeba při hodnocení důsledně odlišovat. Na uzavřených odděleních je hodnocení pacientů systematicky vychýleno o cca 10 procentních bodů k nižším hodnotám. Hodnocení probíhá na obou typech oddělení, ale pro potřeby kategorizace se přihlíží pouze k otevřeným oddělením.

14 PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

15

16

17

18

19

20

21

22

23 REHABILITAČNÍ ÚSTAVY

24 REHABILITAČNÍ ÚSTAVY Specifická problematika rehabilitačních ústavů: samostatné hodnocení rehabilitačních pracovníků vysoká očekávání pacientů od rehabilitačních pracovníků

25 REHABILITAČNÍ ÚSTAVY

26

27

28

29

30

31 Kvalita Očima Pacientů VÝSLEDKY PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBEN A REHABILITAČNÍCH ÚSTAVŮ (M.Hellerová)

32 PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY

33

34 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

35 PL – HODNOCENÍ LÉKAŘŮ

36 PL – HODNOCENÍ SESTER

37 REHABILITAČNÍ ÚSTAVY

38 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

39 RÚ – HODNOCENÍ LÉKAŘŮ

40 RÚ – HODNOCENÍ SESTER

41 RÚ – HODNOCENÍ REHAB. PRACOVNÍKŮ

42 KATEGORIZACE PODLE KVALITY – 30 PŘO MZČR KategorieFakultní nemocnice a ústavy Psychiatrické léčebny Rehabilitační ústavy A+ (významně nadstandardní) FN Hradec Králové FN Ostrava FN Plzeň FN Motol Masarykův okol. ústav Brno Nemocnice Na Homolce IKEM PL Červený Dvůr PL Bílá Voda PL Kosmonosy RÚ Kladruby RÚ Luže - Košumberk A (nadstandardní) PL Šternberk PL Opava A- (standardní) FN Na Bulovce FN Královské Vinohrady FN Olomouc Ústav pro péči o matku a dítě PL Jihlava PL Brno PL Havlíčkův Brod RÚ Hrabyně B+ (mírně pod standardem) Všeobecná FN FN u sv. Anny v Brně PL Kroměříž B (pod standardem) PL Horní Beřkovice PL Dobřany B- (významně pod standardem) FN Thomayerova FN Brno PL Bohnice

43 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR: tel.: 224 972 166 e-mail: tis@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Tisková konference 19. 3. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google