Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada hlavních sester Mgr. Vendula Pírková Odbor vědy a vzdělávání 15.9.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada hlavních sester Mgr. Vendula Pírková Odbor vědy a vzdělávání 15.9.2009."— Transkript prezentace:

1 Porada hlavních sester Mgr. Vendula Pírková Odbor vědy a vzdělávání 15.9.2009

2 Informace z odboru VZV

3 Oddělení vědy a výzkum RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Období 2010 – 2015 4 veřejné soutěže 1. veřejná soutěž v RPV III. – VES 2010 Vyhlášení VES 201029. 9. 2009 Konec soutěžní lhůty13. 11. 2009 Konec hodnotící lhůty11. 5. 2010 Uzavření smluv12. 7. 2010 Zahájení řešení řešiteli13. 7. 2010 Poskytnutí/čerpání12. 8. 2010 Oborová komise 12 - Ošetřovatelství, zdravotnické systémy a informatika

4 Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků z ESF

5 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013 OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

6 Systém možností podpory OPLZZ Individuální projekty (IP) - systémové individuální projekty Systémové řešení národních politik a programů zaměřených na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, navržení nových a zefektivnění stávajících systémů. Zaměření IP Ministerstva zdravotnictví Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří vykonávají povolání zdravotnického pracovníka a pracovníka ve zdravotnictví

7 Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků Podporované aktivity:  další profesní vzdělávání zaměstnanců  podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců  specifické formy vzdělávání (individuální projekty MZ ČR) Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci - zaměstnanci - dle zákonů 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.

8 Individuální projekty odboru VZV Cíl projektu  rozvoj systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců – zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví  rozvoj celoživotního vzdělávání, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví  podpora vzdělávání školitelů s ohledem na inovace a ekonomiku založenou na znalostech a schopnost reagovat na moderní trendy poskytování zdravotní péče.

9 Individuální projekty odboru VZV Cílová skupina  zdravotničtí pracovníci lékařští a nelékařští  počet podpořených 38 770  Projekty podány na MPSV - září 2009

10 Celoživotní vzdělávání Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 950.000.000,- Kč Projekt prohlubování vzdělání nelékařů a lékařů: celoživotní vzdělávání 800.000.000,- Kč Projekt komunikace – komunikace: zdravotník - pacient dovednostech 150.000.000,- Kč

11 Individuální projekty odboru VZV Projekt 1 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu 1 - 32 475

12 Individuální projekty odboru VZV Vzdělávací aktivity  Certifikované kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky  Kurz manažerské vzdělávání  Akreditované kvalifikační kurzy  Kurz pro kodéry  Konference, semináře, workshopy  Vzdělávací akce pro nelékařské zdravotnické pracovníky v zubní péči

13 Individuální projekty odboru VZV Certifikované kurzy - oblasti Všeobecné (např. kurz bazální stimulace, zvládání agresivního pacienta) Zajištění soběstačnosti u pacientů Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s cévními přístupy Ošetřovatelská péče v intenzivních oborech Ošetřovatelská péče o dětské pacienty Neodkladná péče (kurzy KPR) Mentorská činnost Ošetřovatelská péče v interních oborech Problematika stáří a péče o seniory (nutrice, soběstačnost aj.)

14 Individuální projekty odboru VZV Certifikované kurzy - oblasti Fyzioterapeutické postupy Postupy pro zubní techniky Oblast hygieny, epidemiologie a podpory zdraví Metody pro psychology Laboratorní metody Radiologické metody Péče o matku a dítě Řízení rizik Kvalita a bezpečí poskytované péče Řízení změn Supervize Edukátor

15 Lze pokrýt náklady na...  odměny školitelů  pronájmy prostor  učební pomůcky  náklady zdravotnického zařízení  praktické stáže

16 Komu je určen:  Nelékařští zdravotničtí pracovníci (všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, aj.)  Sanitáři  Certifikované kurzy sester (např. diabetologická sestra)  Nelékařský střední management

17 Financování vzdělávání Vysoká škola 500.000.000 Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 950.000.000 Vysoká škola 0 Kč Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 0 Kč Před rokem 2006 NYNÍ na 1 rokna 3 roky 39 000 zdravotníků 2 700 zdravotníků

18 Rezidenční místa

19 REZIDENČNÍ MÍSTA 2009 – současný stav 30.6.2009 Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam vybraných uchazečů (zdravotnických zařízení), kterým bude poskytnuta dotace Poskytnutí dotace celkem na:  673 RM  v 8 oborech specializačního vzdělávání  od 42 žadatelů (zdravotnických zařízení) Předpokládané čerpání dotace: 60 mil. Kč.

20 REZIDENČNÍ MÍSTA – DOTAČNÍ PROGRAM MZ Počet vypsaných RM Počet žádajících zdravotnických zařízení Počet požadovaných RM Počet schválených RM P 130095718300 P 2192542673 P 344938315 výběrové řízení ukončeno garance na 5 let 2010 bude opět vypsáno nové výběrové řízení

21 REZIDENČNÍ MÍSTA 2009  Výběr rezidenta zdravotnickým zařízením do 31.8.2009 – 1. kolo výběrového řízení (výběrové řízení dle vyhlášky č. 189/2009 Sb.)  Oznámení údajů o rezidentovi ministerstvu zdravotnickým zařízením s RM (do 10 dnů).  Výzva k případné změně finančního a vzdělávacího plánu rezidenta - administrátor dotačního řízení RM firma GHS s.r.o.)  Dojde k podpisu Stabilizační dohody

22 REZIDENČNÍ MÍSTA 2009 - co nás čeká? 2. Kolo výběrových řízení na obsazení rezidenčního místa (do 31.12.2009) Doporučení MZ ČR: Termín ukončení VŘ do 15.12.2009 – časová rezerva Zahájení studia: administrativně rok 2009, zahájení vlastní výuky do 31.3.2010.

23 REZIDENČNÍ MÍSTA 2009 ČERPÁNÍ DOTACE ZAHÁJENÍ ČERPÁNÍ DOTACE - vázáno na podpis „Stabilizační dohody“ nejdříve 9/2009 Podmínky:  Po úpravě finančního a vzdělávacího plánu (výzva administrátorem do 10 dnů od předání seznamu vybraných rezidentů)  Po podpisu podpisu stabilizační dohody (září-prosinec 2009) Aktuální informace - webové stránky MZ www. mzcr.cz – odborník/zdravotník – dotační programy – rezidenční místa

24 REZIDENČNÍ MÍSTA 2009 MOŽNÉ KOMPLIKACE ČERPÁNÍ DOTACE  Obavy rezidentů z podpisu stabilizační dohody (závazek 5 let výkonu povolání na území ČR v oboru specializačního vzdělávání)  Nezahájení specializačního vzdělávání rezidentem v roce 2009 (kapacitní limitace vzdělávacích institucí, zařazení rezidentů do specializačního vzdělávání „last minute“) – k řešení VZV

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Porada hlavních sester Mgr. Vendula Pírková Odbor vědy a vzdělávání 15.9.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google