Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady dobré praxe zavádění e-health, vedoucí k úsporám Matěj Adam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady dobré praxe zavádění e-health, vedoucí k úsporám Matěj Adam."— Transkript prezentace:

1 Příklady dobré praxe zavádění e-health, vedoucí k úsporám Matěj Adam

2 Dánsko – realizované přínosy Zdroj: The Danish Ministry of Finance SMS Booking reminders Business Case 20072009 466,556 796,012 20052011 eKonzultace Každý třetí přístup na e-health portál a obdržení informace elektronicky zamezí osobní návštěvě u lékaře/specilisty. Dosažena úspora 900.000 návštěv ročně Zdroj: Studie The Danish Regions, Jan 2009 Každé třetí hledání volné kapacity přes e-health najde jinou nemocnici s kapacitou a ušetří 1 měsíc na waitinglistu Zdroj: Studie The Danish Regions, Jan 2009 Úspory díky prekripčnímu systému: minimálně 80.000 EUR na 100.000 preskripcí (ušetřený čas, online propojení do lékárnických systémů) Zdroj: analýza Medcom, 2009 Úspory v systému domácí péče: 20 MEUR / rok Zdroj: DKMA 2010 Přínosy realizovány díky E-preskripce Elektronickému objednávání a SMS upozorňováním eKonzultace Svobodě volby poskytovatele a přístupu ke kontaktním údajům, waitinglistům, informacem o kvalitě, hodnocení poskytovatelů

3 National Board of e-health … Model řízení Dánsko Bezpečnost Zdravotní záznam Sundhed.dk Kraje MedCom Nezávislá organizace financovaná ministerstvem, kraji i městy Zodpovědnost za stanovení strategie, vedení aktivit, koordinaci a komunikaci Poskytuje poradenství i externě Datové standardy Portál pacienta (sundhed.dk) … Obce a města Ministerstvo zdravotnictví

4 eHealth Benefits Example – Sweden Benefits Enabling Technology Computer Based Recor d Electronic Medic al Recor d (EMR) Electronic Health Record (EHR) Personal Health Record 7% decrease in number of GP appointments (replaced by telephone contacts) X 22% gain in clinical staff productivity X 9% reduction in the growth rate of acute admissions X 32% reduction in diabetic deaths X 52% rise in patients with documented self management goals X 83% reduction in the 90 day readmission rate for congestive heart failure (CHF) X 7% reduction in average length of stay in hospital XX 48% reduction in duplicate laboratory/chemistry tests XX 55% reduction in hospital admissions for Congestive Heart Failure (CHF) X 14% reduction in healthcare costs of smokers X 35% reduction in number of redundant tests X 20% increase in the number of patients discharged by noon X

5 E-health v Kanadě: Finanční benefity Dostupnost Kvalita Produktivita Infoway EHR Zdravotní záznamy Obrazová dokumentace Laboratorní výsledky Lékový záznam Propoštěcí zprávy Očkování Telemedicína Decreased medical errors Improved interpretation of diagnostic and laboratory results Decreased adverse drug events Decreased prescription errors Improved prescribing practice Increased speed and accuracy in detecting infectious disease outbreaks Decreased medical errors Improved interpretation of diagnostic and laboratory results Decreased adverse drug events Decreased prescription errors Improved prescribing practice Increased speed and accuracy in detecting infectious disease outbreaks Benefit = $3.4 mld/ rok 2 Nemocniční kontraindikace = $1.6 mld/r Kontraindikace v ambulatní péči= $1.4 mld/r Kontraindikace mimo systém péče = $0.4 mld/r Zdroje 1.Health Canada – Telehealth Evaluation 2.Booz Allen Hamilton – EHR ROI Model 3.Courtyard Group – DI ROI Model Úspory v zobrazovacích metodách = $1.1 mld/r Lepší využití laboratorních testů = $0.5 mld/r Benefit = $1.6 mld/ rok 2,3 Úspory v logistice a dopravě = $30 m/r Benefity = $30 mil/ rok 1

6 Kanada Infoway – benefity e-prescripce Zdroj: National Impact of Generation 2 Drug Information Systems, Canada Health Infoway 2010

7 Organizace e-health v Polsku 2007 Ohlášen záměr e-health, podpořen EU fondy 200MEUR, veden/řízen CSIOZ (http://csioz.gov.pl/) 2008-2009 Přípravné práce, strategie, studie proveditelnosti národního e-health 2010 Tendry pro PMO a piloty (e-preskripce, EHR) 2011 Tendry pro klíčové části systému (P1: Integrace, EHR, Portál, Analytická platforma) 2012 Podpis kontraktů a zahájení projektů (3 hlavní oblasti) 2012-13 Tendry na technologie (HW, SW) 2014/15 Plánované ukončení první vlny a začátek realizace druhé

8 Organizace e-health na Slovensku 2004-2006 Projekt datových standardů (World Bank, 1MEUR) 2006 Založení NCZI 2007 Plánovaní, poznávací cesty, workshopy s mezinárodními experty 2007-2008 Personální posilování NCZI, školení, PMO (2M EUR) 2008 Vláda / premiér SK schvaluje stregické cíle e-health a poveruje ministra zdravotnictví realizací 2009 Studie proveditelnosti, bližší specifikace projektů 2009 ESO1 Tendry a kontrakty, 35MEUR (e-preskripce, pacientská knížka, e-booking, epSOS) 2010 – Projekt pozastaven 2011 – ESO1 projekt pokračuje 2015 – ESO2 Chystají se tendry na 49MEUR (roll-out ESO1, integrace HW/SW infrastruktura, karty, analytická platforma)

9 Jak vypadá úspěšný e-health 1.Silné a dlouhodobé vedení 1.Silné a dlouhodobé vedení – Vedoucí zástupci lékařů, institucí a IT řídí a spravují zavádění e-health (20+ let) 2.Definované priority 2.Definované priority – konkrétní potřeby lékařů jsou určující faktor 3.Spolupráce 3.Spolupráce – lékaři, představitelé e-health (kraje+ ministerstvo) a dodavatelé vytvořili rámec interoperability; všichni měli hlas 4.Jasné specifikace funkčnosti 4.Jasné specifikace funkčnosti – vytvořeny s lékaři v jednoznačné formě použitelné pro dodavatele IT; respektování mezinárodních standardů komunikace 5.Pilotní implementace 5.Pilotní implementace – u konkrétního postkytovatele či kraje 6.Postupný rollout 6.Postupný rollout – koordinovaným způsobem, na základě místních a regionálních možností a zájmu a připravenosti 7.Finanční motivace 7.Finanční motivace – pro lékaře a dodavatele IT 8.Tlak kolegů 8.Tlak kolegů – díky měření a publikování vysledků 9.Národní agentura 9.Národní agentura – MEDCOM, zaměřená na strategii, koordinaci, technické standardy a řízení změny Zdroj: Case Study: Denmark’s Achievement with Healthcare Information Exchange. Gartner, May 2006 Dánsko a MEDCOM

10 Poučení pro ČR: co potřebujeme u nás Strategický rámec e-health –Jasně komunikovaná báze východisek a racionalizace cílů z pohledu pacienta, poskytovatele i zdravotního systému, celosystémová shoda Stabilní agentura / organizace e-health –Vysoce profesionální a dlouhodobé působení, desítky profesionálů na plný úvazek, odstínění od politických turbulencí, flexibilita, využití zahraničních expertů Nejprve do šířky, potom do hloubky –Začít s jednoduššími funkcemi e-health s pozitivním dopadem na co nejširší okruh uživatelů, až poté komplexnější funkcionalita. Zaměření na přidanou hodnotu pro lékaře –Již první projekty musejí přinést praktické, měřitelné dopady pro lékaře a další zdravotnické profesionály, přičemž hodnota by měla být spíše v klinické – lékařské části než v pouze ekonomické. Měření přínosů –Definovat sadu oblastí přínosů přes skupiny uvolnění kapacit poskytovatelů efektivnější komunikací, finanční úspory díky omezení duplikovaných vyšetření a medikací či zlepšení například ve snížení délky pobytu na lůžku a současně i snížení výskytu rehospitalizací Využít e-health jako katalyzátor změny –Zlepšení organizace a transparentnosti zdravotnictví a realizovat koncept učící se organizace, kdy se aktivně odstraňují bariery pro procesní a provozní zlepšení a kontinuální efektivizaci.

11 Kazuistika 1 Týrané dítě (posudek potvrdil problém na straně rodičů a chystala se náhradní péče) Matka hospitalizována se zraněními Dítě předáno otci na základě jeho tvrzení Po zapojení policie pro vyšetření podstaty zranění vyplynul násilnický profil otce … prodleva z procesu byla fatální Problém: Nespojitost informací mezi zdravotnictvím, policií a sociálně-právní ochranou Řešení: Online (near-real time) varování / alerty (vs. telefon)

12 Kazuistika 2 Schizofrenička s nařízenou ochrannou léčbou Po propuštění z hospitalizace 6 měsíců v “systémovém vakuu” Nepodchycený relaps Systémové prodlení 45+ dnů Různé jurisdikce Problém: Vakuum v komunikaci / sledování Řešení: Propojený tým sdílející data s jasnou a sledovanou následností kroků a odpovědnostmi

13 Děkuji za pozornost! matej.adam@cz.ibm.com


Stáhnout ppt "Příklady dobré praxe zavádění e-health, vedoucí k úsporám Matěj Adam."

Podobné prezentace


Reklamy Google