Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T ŘICETILETÁ VÁLKA Mgr. Jiří Žilka. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_3.DE.01 2.Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T ŘICETILETÁ VÁLKA Mgr. Jiří Žilka. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_3.DE.01 2.Číslo."— Transkript prezentace:

1 T ŘICETILETÁ VÁLKA Mgr. Jiří Žilka

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_3.DE.01 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: květen 2013 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhPočátky novověku Materiál slouží k seznámení žáků s obdobím třicetileté války. Sleduje základní charakteristiky období, periodizaci, seznamuje žáky s osobnostmi důležitými pro průběh a výsledky války. Obrazový materiál je vhodný také k seznámení žáků s dobovými reáliemi (oblékání, výzbroj…). Je určen především pro výkladovou část hodiny, ale i pro opakování a upevňování poznatků. Pomůcky: interaktivní tabule, dataprojektor, učebnice.

3 Třicetiletá válka 1618 - 1648

4 Příčiny třicetileté války zostření náboženských rozporů zostření náboženských rozporů nerovnoměrný hospodářský vývoj evropských zemí nerovnoměrný hospodářský vývoj evropských zemí boj mezi stoupenci absolutismu a stavovství boj mezi stoupenci absolutismu a stavovství politické rozložení moci v Evropě politické rozložení moci v Evropě oslabení moci Habsburků oslabení moci Habsburků zápas o materiální statky, území, mocenské a politické zisky zápas o materiální statky, území, mocenské a politické zisky

5 Vznik dvou táborů katolický tábor: katolický tábor: Habsburkové (španělští i rakouští) Habsburkové (španělští i rakouští) katolická Liga v říši katolická Liga v říši papežský dvůr papežský dvůr Polsko – litevská unie Polsko – litevská unie protestantský tábor: protestantský tábor: protestantská Unie v říši protestantská Unie v říši Nizozemí Nizozemí Anglie Anglie Švédsko Švédsko Dánsko Dánsko Francie (katolická) Francie (katolická) česká stavovská opozice česká stavovská opozice opozice v Uhrách (Štěpán Bočkaj) opozice v Uhrách (Štěpán Bočkaj)

6 Fáze třicetileté války 1. válka česká (1618– 1620) 1. válka česká (1618– 1620) 2. válka falcká (1621– 1623) 2. válka falcká (1621– 1623) 3. válka dánská (1625–1629) 3. válka dánská (1625–1629) 4. válka švédská (1630–1635) 4. válka švédská (1630–1635) 5. válka švédsko- francouzská (1635– 1648) 5. válka švédsko- francouzská (1635– 1648)1.

7 1. válka česká 1618 - 1620

8 Stavovské povstání r. 1617 přijetí Ferdinanda II. Štýrského za českého krále → posílení katolických pozic r. 1617 přijetí Ferdinanda II. Štýrského za českého krále → posílení katolických pozic Porušování zásad Majestátu (uzavření evangelického kostela v Broumově a poboření evangelického kostela v Hrobech u Duchcova) Porušování zásad Majestátu (uzavření evangelického kostela v Broumově a poboření evangelického kostela v Hrobech u Duchcova) březen 1618 – sjezd nekatolických stavů do Prahy – stížnost císaři, císař odmítl a navíc zakázal pokračovat v jednání sněmu březen 1618 – sjezd nekatolických stavů do Prahy – stížnost císaři, císař odmítl a navíc zakázal pokračovat v jednání sněmu

9 Defenestrace 21. 5. 1618 – shromáždění nekatolické české šlechty v Karolinu 21. 5. 1618 – shromáždění nekatolické české šlechty v Karolinu 23. 5. 1618 – 3. pražská defenestrace 23. 5. 1618 – 3. pražská defenestrace –první 1419, druhá 1483 –otevřené povstání českých nekatolických stavů proti Habsburkům –počátek třicetileté války

10 Defenestrace Svržení královských místodržících z okna Pražského hradu do hradního příkopu Svržení královských místodržících z okna Pražského hradu do hradního příkopu Hlavním organizátorem Jindřich Matyáš Thurn Hlavním organizátorem Jindřich Matyáš Thurn2.

11 Defenestrace 3. Svrženi Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic z okna místodržitelské kanceláře na Pražském hradě Svrženi Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic z okna místodržitelské kanceláře na Pražském hradě Svržen i písař Filip Fabricius Svržen i písař Filip Fabricius Vážnější zranění Slavaty (poranění hlavy) Vážnější zranění Slavaty (poranění hlavy) Jinak bez větší újmy Jinak bez větší újmy

12 Nové uspořádání státu nová stavovská vláda třiceti direktorů, v čele Václav Vilém z Roupova (po 10 z každého stavu) nová stavovská vláda třiceti direktorů, v čele Václav Vilém z Roupova (po 10 z každého stavu) Hledání spojenců Hledání spojenců Morava zůstala neutrální (vedl ji Karel st. ze Žerotína) Morava zůstala neutrální (vedl ji Karel st. ze Žerotína) v srpnu 1619 v srpnu 1619

13 Válečné operace 1618 4. Hrabě Buqoy Po defenestraci postupovaly obě strany opatrně Po defenestraci postupovaly obě strany opatrně Císařské armády vstoupily na území Čech až v srpnu 1618 Císařské armády vstoupily na území Čech až v srpnu 1618 –Karel Bonaventura Buqoy –Jindřich Duval Dampiérre Thurn výpady až k Vídni Thurn výpady až k Vídni Direktorium ve finanční krizi Direktorium ve finanční krizi –pomoc z ciziny nedostatečná –stavy nechtěly přispívat

14 Válečné operace 1619 Na jaře zemřel král Matyáš Na jaře zemřel král Matyáš Ferdinand II. Štýrský pokračuje v boji Ferdinand II. Štýrský pokračuje v boji –chtěl prosadit rekatolizaci a zlomit moc povstalců Na stranu povstalců se přidala Morava (Ladislav Velen ze Žerotína) Na stranu povstalců se přidala Morava (Ladislav Velen ze Žerotína) Válečné operace se obnovily, střídavé úspěchy Válečné operace se obnovily, střídavé úspěchy V srpnu sesazení Ferdinand II. V srpnu sesazení Ferdinand II. novým králem zvolen Fridrich Falcký („zimní král“), vůdce protestantské Unie, kalvinista novým králem zvolen Fridrich Falcký („zimní král“), vůdce protestantské Unie, kalvinista Stavy – trvalý nedostatek peněz na armádu Stavy – trvalý nedostatek peněz na armádu

15 5. Ferdinand II. Štýrský 6. Fridrich Falcký

16 Bílá hora Stavovská armáda nedostatečně vybavena, nepravidelný žold, rivalita mezi veliteli Stavovská armáda nedostatečně vybavena, nepravidelný žold, rivalita mezi veliteli Postupně sílí převaha císařských vojsk Postupně sílí převaha císařských vojsk 8.11.1620 rozhodující bitva na Bílé hoře 8.11.1620 rozhodující bitva na Bílé hoře stavovské vojsko → úplná porážka stavovské vojsko → úplná porážka útěk Fridricha Falckého z Prahy útěk Fridricha Falckého z Prahy konec války české konec války české

17 2. válka falcká 1621 - 1623

18 Fridrich Falcký X Ferdinand II. boje z českých zemí přesunuty na území Falce boje z českých zemí přesunuty na území Falce Většinu území ovládla ligistická a španělská vojska, ubránilo se jim pouze Spojené Nizozemí Většinu území ovládla ligistická a španělská vojska, ubránilo se jim pouze Spojené Nizozemí Fridrich Falcký poražen Fridrich Falcký poražen –ztráta Horní i Dolní Falce –ztráta hodnosti kurfiřta –rozpad protestantské Unie

19 3. válka dánská 1625 - 1629

20 nová protihabsburská koalice (Nizozemí, Dánsko, Anglie, Fridrich Falcký, finanční podpora Francie) nová protihabsburská koalice (Nizozemí, Dánsko, Anglie, Fridrich Falcký, finanční podpora Francie) –dánský král Kristián IV. Přes Slezsko se na Slovensko a Moravu dostal generál Mansfeld (protestantská Unie) Přes Slezsko se na Slovensko a Moravu dostal generál Mansfeld (protestantská Unie) Pomoc císaři nabídl Albrecht z Valdštejna Pomoc císaři nabídl Albrecht z Valdštejna 1626 bitva u Dessavy – Valdštejn porazil Mansfelda 1626 bitva u Dessavy – Valdštejn porazil Mansfelda 1626 bitva u Lutteru – maršál Tilly (katolická Liga) porazil Kristiána IV. 1626 bitva u Lutteru – maršál Tilly (katolická Liga) porazil Kristiána IV.

21 1629 – mírová smlouva v Lübecku, pro Dány ohleduplná 1629 – mírová smlouva v Lübecku, pro Dány ohleduplná 1629 – vyhlášení tzv. restitučního ediktu – požadavek navrácení majetku katolické církvi (podle stavu před rokem 1555) – odpor knížat, nepřijato 1629 – vyhlášení tzv. restitučního ediktu – požadavek navrácení majetku katolické církvi (podle stavu před rokem 1555) – odpor knížat, nepřijato

22 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna 24. září 1583, Heřmanice – 25. února 1634, Cheb 24. září 1583, Heřmanice – 25. února 1634, Cheb vojevůdce a politik vojevůdce a politik vedle Tillyho nejvyšší velitel císařsko- ligistických vojsk během třicetileté války vedle Tillyho nejvyšší velitel císařsko- ligistických vojsk během třicetileté války příslušník starého zchudlého šlechtického rodu příslušník starého zchudlého šlechtického rodu vyznávali bratrskou víru, od patnácti let vychováván v konviktu jezuitů v Olomouci, přestoupil ke katolictví vyznávali bratrskou víru, od patnácti let vychováván v konviktu jezuitů v Olomouci, přestoupil ke katolictví

23 1618 – protestoval proti vypovězení jezuitů ze země, od direktoria mu bylo uloženo domácí vězení 1618 – protestoval proti vypovězení jezuitů ze země, od direktoria mu bylo uloženo domácí vězení Když Thurn vtrhl na Moravu, shromáždil své vojsko a pokusil se přemluvit vojáky k přeběhnutí na císařskou stranu Když Thurn vtrhl na Moravu, shromáždil své vojsko a pokusil se přemluvit vojáky k přeběhnutí na císařskou stranu Nakonec přeběhl sám (ukradl vojenskou pokladnu a donesl ji císaři) Nakonec přeběhl sám (ukradl vojenskou pokladnu a donesl ji císaři) Po Bílé hoře získal konfiskacemi a koupí obrovské majetky Po Bílé hoře získal konfiskacemi a koupí obrovské majetky 1623 – povýšen do knížecího stavu 1623 – povýšen do knížecího stavu 1623 – sňatek s Izabelou Kateřinou z Harrachu – posílení jeho vlivu u dvora 1623 – sňatek s Izabelou Kateřinou z Harrachu – posílení jeho vlivu u dvora

24 1625 – povýšen na vévodu, císař jej jmenuje vrchním velitelem svého vojska vyslaného do říše 1625 – povýšen na vévodu, císař jej jmenuje vrchním velitelem svého vojska vyslaného do říše 1626 – verbuje obrovskou armádu, porazil Mansfelda u Dessavy 1626 – verbuje obrovskou armádu, porazil Mansfelda u Dessavy 1628 – stává se vévodou meklenburským a současně říšským knížetem, několik měsíců poté jmenován císařským generálem nad baltským a oceánským loďstvem 1628 – stává se vévodou meklenburským a současně říšským knížetem, několik měsíců poté jmenován císařským generálem nad baltským a oceánským loďstvem nárůst jeho obrovské moci budí závist a odpor nepřátelských politických kruhů nárůst jeho obrovské moci budí závist a odpor nepřátelských politických kruhů

25 1630 – odvolání z funkce generalissima a rozpuštění jeho armády 1630 – odvolání z funkce generalissima a rozpuštění jeho armády 1631 – vítězství švédské a saské armády a obsazení Čech nutí císaře žádat jej o návrat do čela armády 1631 – vítězství švédské a saské armády a obsazení Čech nutí císaře žádat jej o návrat do čela armády7.

26 4. válka švédská 1630 - 1635

27 1630 – vpád švédského krále Gustava II. Adolfa do Pomořan (území u Baltu) 1630 – vpád švédského krále Gustava II. Adolfa do Pomořan (území u Baltu) Podpora protestantského Nizozemí, katolické Francie a pravoslavného Ruska Podpora protestantského Nizozemí, katolické Francie a pravoslavného Ruska Armáda složená ze svobodných švédských a finských sedláků Armáda složená ze svobodných švédských a finských sedláků –nenároční, otužilí, hluboce věřící, oddaní králi Postupné zavádění stejnokroje (uniforem), modernější výzbroj i taktika Postupné zavádění stejnokroje (uniforem), modernější výzbroj i taktika 1631 – vítězství Švédů v bitvě u Breitenfeldu 1631 – vítězství Švédů v bitvě u Breitenfeldu

28 8. Švédský král Gustav II. Adolf po vítězství u Breitenfeldu.

29 Vpád Sasů do Čech (vojevůdce Arnim) Vpád Sasů do Čech (vojevůdce Arnim) Sasové ovládli Prahu, návrat části české emigrace Sasové ovládli Prahu, návrat části české emigrace Do čela císařského vojska znovu povolán Valdštejn Do čela císařského vojska znovu povolán Valdštejn 1632 – bitva u Lützenu nedaleko Lipska – nerozhodná, ale Gustav II. Adolf padl 1632 – bitva u Lützenu nedaleko Lipska – nerozhodná, ale Gustav II. Adolf padl Do čela švédské politiky se dostal kancléř Axel Oxenstierna, královnou se stala dcera Gustava II. Adolfa Kristýna I. Švédská (v době nástupu na trůn jí bylo 6 let) Do čela švédské politiky se dostal kancléř Axel Oxenstierna, královnou se stala dcera Gustava II. Adolfa Kristýna I. Švédská (v době nástupu na trůn jí bylo 6 let)

30 9. Bitva u Lützenu (16. listopadu 1632)

31 Valdštejnova zrada (?) 1632 byl Valdštejn pověřen jednáním v Sasku, ale tajná jednání se Švédy, Francií a českou emigrací 1632 byl Valdštejn pověřen jednáním v Sasku, ale tajná jednání se Švédy, Francií a českou emigrací 1633 – bitva u Stínavy ve Slezsku, Valdštejn sice vyhrál, ale po bitvě propustil zajaté švédské důstojníky (byl mezi nimi i Jindřich Matyáš Thurn) 1633 – bitva u Stínavy ve Slezsku, Valdštejn sice vyhrál, ale po bitvě propustil zajaté švédské důstojníky (byl mezi nimi i Jindřich Matyáš Thurn) Nedůvěra z obou stran Nedůvěra z obou stran Politické lavírování způsobeno touhou po moci a snad i postupující syfilidou Politické lavírování způsobeno touhou po moci a snad i postupující syfilidou

32 Leden 1634 – Valdštejn zbaven vrchního velení císařských armád Leden 1634 – Valdštejn zbaven vrchního velení císařských armád 25. února 1634 Valdštejn byl zavražděn v Chebu 25. února 1634 Valdštejn byl zavražděn v Chebu

33 10.

34 5. válka švédsko- francouzská 1635 - 1648

35 1635 – pražský mír – mírová smlouva mezi německými protestantskými knížaty a císařem Ferdinandem II. Sasku připadla obojí Lužice. 1635 – pražský mír – mírová smlouva mezi německými protestantskými knížaty a císařem Ferdinandem II. Sasku připadla obojí Lužice. 1635 – do války po boku Švédska a Nizozemí vstoupila katolická Francie 1635 – do války po boku Švédska a Nizozemí vstoupila katolická Francie Ztráta náboženského charakteru války Ztráta náboženského charakteru války Válka se mění v tažení za kořistí Válka se mění v tažení za kořistí Mocenský konflikt mezi Francií a Habsburky Mocenský konflikt mezi Francií a Habsburky

36 1637 umírá Ferdinand II. a nastupuje Ferdinand III. 1637 umírá Ferdinand II. a nastupuje Ferdinand III. 1643 – bitva u Rocroi – Francie zvítězila nad španělskými Habsburky 1643 – bitva u Rocroi – Francie zvítězila nad španělskými Habsburky 1639 – 1642 další švédské vpády do českých zemí (generál Johann Banér) 1639 – 1642 další švédské vpády do českých zemí (generál Johann Banér) 1645 – bitva u Jankova, jedna z nejkrvavějších bitev války, zvítězili Švédové (Lennart Torstensson) 1645 – bitva u Jankova, jedna z nejkrvavějších bitev války, zvítězili Švédové (Lennart Torstensson)

37 Vestfálský mír uzavřený 24. října 1648 uzavřený 24. října 1648 soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, ukončující třicetiletou a osmdesátiletou válku soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, ukončující třicetiletou a osmdesátiletou válku uzavřeny Svatou říší římskou (císař Ferdinand III. a další německá knížata), Španělskem, Francií (Ludvík XIV. a kardinál Jules Mazarin), zástupci Republiky spojených nizozemských provincií a Švédskem uzavřeny Svatou říší římskou (císař Ferdinand III. a další německá knížata), Španělskem, Francií (Ludvík XIV. a kardinál Jules Mazarin), zástupci Republiky spojených nizozemských provincií a Švédskem

38 Omezena moc císaře nad říší Omezena moc císaře nad říší Vládcové jednotlivých částí Svaté říše mají právo vládnout na svém území podle zásady „cuius regio, eius religio“ Vládcové jednotlivých částí Svaté říše mají právo vládnout na svém území podle zásady „cuius regio, eius religio“ –V zemích Koruny české a Rakouských dědičných zemích upevňování pozic katolické církve Uznáno jako třetí náboženství kalvinismus Uznáno jako třetí náboženství kalvinismus povoleno křesťanům, kteří žili na území, kde nebylo jejich náboženství podporováno, sloužit mši na určeném místě a v určenou hodinu povoleno křesťanům, kteří žili na území, kde nebylo jejich náboženství podporováno, sloužit mši na určeném místě a v určenou hodinu

39 Důsledky míru oslabení moci Habsburků oslabení moci Habsburků nezávislost Nizozemí, Švýcarska nezávislost Nizozemí, Švýcarska územní zisky Bavorska, Saska, Braniborska územní zisky Bavorska, Saska, Braniborska vzrůst moci Francie a Švédska + územní zisky vzrůst moci Francie a Švédska + územní zisky Na Rýnu byl obnoven volný obchod, který byl z důvodu války blokován Na Rýnu byl obnoven volný obchod, který byl z důvodu války blokován Střední Evropa: Střední Evropa: –vysílena válkou –absolutismus –rekatolizace –nevolnictví

40 Závěrečné opakování 1. Ve kterých letech probíhala třicetiletá válka? 2. Do kolika fází ji dělíme? 3. Jmenuj jednotlivé fáze. 4. Vysvětli pojem defenestrace. 5. Roku ____ proběhla tzv. ______ pražská defenestrace. Jejím hlavním organizátorem byl ______. 6. Fridrich Falcký. 7. Bitva na Bílé hoře. 8. Albrecht z Valdštejna. 9. Bitva u Jankova. 10. Vestfálský mír.

41 Zdroje 1. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Thirty_Years_War_cs.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Thirty_Years_War_cs.svg 2. MERIAN, Malthaeus. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Matthias_von_Thurn_Seite_1_Bild_0001.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Matthias_von_Thurn_Seite_1_Bild_0001.jpg 3. KLILIAN, Wolfgang. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wilhelm_Slawata.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wilhelm_Slawata.jpg 4. MERIAN, Malthaeus. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_de_Buquoy_Seite_1_Bild_0001.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_de_Buquoy_Seite_1_Bild_0001.jpg 5. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_Ferdinand_II._1614.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_Ferdinand_II._1614.jpg 6. MIERVELT, Michiel Van. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_V._von_der_Pfalz.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_V._von_der_Pfalz.jpg 7. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_Wallenstein.jpeg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albrecht_Wallenstein.jpeg 8. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thirtywar.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thirtywar.gif 9. WAHLBORN, Carl. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Lutzen.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_Lutzen.jpg 10. AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.cz [online]. [cit. 26.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ermordung-wallensteins-in-eger-anonymer-kupferstich_1-640x370.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ermordung-wallensteins-in-eger-anonymer-kupferstich_1-640x370.jpg

42 Literatura Dějiny zemí koruny české I. Od příchodu Slovanů do roku 1740. 4. vyd. Praha: Paseka, 1997, 315 s. ISBN 80-718-5096-9. KVIRENC, Jan a Eliška KUNSTOVÁ. České dějiny do roku 1914: historie v dokumentech. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2006, 207 s. ISBN 80-867-6143-6. KVIRENC, Jan. Evropa do roku 1914: historie v dokumentech. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2007, 232 s. ISBN 978-808-6761-701. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce: pro střední školy : [novověk, dějiny nové doby]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. ISBN 80-253-0604-6. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Zdeněk ŠAŠINKA. Odmaturuj! z dějepisu 1. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 232 s. ISBN 80-735-8059-4.

43 KONEC


Stáhnout ppt "T ŘICETILETÁ VÁLKA Mgr. Jiří Žilka. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_3.DE.01 2.Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google