Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Výrobní faktory v podnikové činnosti 2.Majetek podniku a jeho členění 3.Členění z hlediska složení majetku podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Výrobní faktory v podnikové činnosti 2.Majetek podniku a jeho členění 3.Členění z hlediska složení majetku podniku."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Výrobní faktory v podnikové činnosti 2.Majetek podniku a jeho členění 3.Členění z hlediska složení majetku podniku 4.Členění z hlediska zdrojů krytí majetku podniku 5.Pořízení majetku podniku 6.Ocenění majetku podniku 7.Řešené úlohy 8.Zdroje Majetek podniku

2 1. Výrobní faktory v podnikové činnosti Hospodářská (podnikatelská) činnost vyžaduje existenci výrobních faktorů. Práce Kapitál Přírodní zdroje Know-how Personální činnost podniku. Majetek podniku (hospodářské prostředky). Majetek podniku (hospodářské prostředky).

3 2. Majetek podniku a jeho členění Z hlediska jeho složení: Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Souhrn hmotných, nehmotných a finančních hodnot, které slouží k podnikání a jsou ocenitelné penězi. Vlastní zdroje financování Cizí zdroje financování Z hlediska zdrojů krytí: Členění majetku podniku

4 3. Členění z hlediska složení majetku podniku Hmotný PC vyšší než 40 000,- Kč. Hmotný PC vyšší než 40 000,- Kč. Nehmotný PC vyšší než 60 000,- Kč. Nehmotný PC vyšší než 60 000,- Kč. Finanční Volný kapitál pro investice. Finanční Volný kapitál pro investice. Movité věci. Nemovité věci. Movité věci. Nemovité věci. Ocenitelná práva. Software. Know-how. Ocenitelná práva. Software. Know-how. Vklady. Cenné papíry. Umělecká díla. Vklady. Cenné papíry. Umělecká díla. Dlouhodobý majetek má dlouhodobý charakter, tzn. v podniku zůstává víc než 1 rok, používá se k provozním, ale i finančním činnostem, opotřebovává se.

5 Peníze a krátkodobé cenné papíry Zásoby Pohledávky Peníze v pokladně. Peníze na BÚ. Peníze v pokladně. Peníze na BÚ. Materiál (suroviny). Polotovary. Nedokončená výroba. Výrobky. Zboží. Materiál (suroviny). Polotovary. Nedokončená výroba. Výrobky. Zboží. Vztah dodavatele k odběrateli. Vztah dodavatele k odběrateli. Oběžný majetek má krátkodobý charakter, tzn. v podniku zůstává míň než 1 rok, používá se k výhradně k provozním činnostem, spotřebovává se.

6 4. Členění z hlediska zdrojů krytí majetku podniku Základní jmění Vlastní zdroje financování jsou nevratné zdroje, vyjadřují nárok majitele na určitou část majetku. Fondy ze zisku (povinné a dobrovolné) Fondy ze zisku (povinné a dobrovolné) Kapitálové fondy (dotace, sponzorské dary) Kapitálové fondy (dotace, sponzorské dary) Nerozdělený zisk Odpisy DLM

7 Rezervy Cizí zdroje financování jsou vratné zdroje, vyjadřují nárok věřitele na určitou část majetku. Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry Leasing

8 5. Pořízení majetku podniku Nákupem (dodavatelským způsobem). Převzetí z osobního užívání do podnikání. Bezplatným nabytím (dědictvím, darováním). Vytvořením vlastní činností (výrobou, výstavbou). Leasing (finanční pronájem). Nákupem (dodavatelským způsobem). Převzetí z osobního užívání do podnikání. Bezplatným nabytím (dědictvím, darováním). Vytvořením vlastní činností (výrobou, výstavbou). Leasing (finanční pronájem).

9 6. Ocenění majetku podniku Cena pořízení. Cena pořizovací. Reprodukční pořizovací cena. Vlastní náklady. Nominální hodnotou. Cena pořízení. Cena pořizovací. Reprodukční pořizovací cena. Vlastní náklady. Nominální hodnotou.

10 Hodnocení a odměňování pracovníků 1.Vysvětli pojem majetek podniku. 2.Základní hlediska členění majetku. 3.Charakterizujte DLM a jeho složky. 4.Charakterizujte OM a jeho složky. 7. Řešené úlohy Souhrn hmotných, nehmotných a finančních hodnot, které slouží k podnikání a jsou ocenitelné penězi. Složení majetku podniku, zdrojů krytí. Dlouhodobý charakter, tzn. v podniku zůstává víc než 1 rok, používá se k provozním, ale i finančním činnostem, opotřebovává se. Hmotný, nehmotný, finanční. Krátkodobý charakter, tzn. v podniku zůstává míň než 1 rok, používá se k výhradně k provozním činnostem, spotřebovává se. Peníze a krátkodobé CP, zásoby, pohledávky.

11 5.Charakterizujte vlastní zdroje financování. 6.Charakterizujte cizí zdroje financování. 7.Způsoby pořízení majetku podniku. 8.Způsoby ocenění majetku podniku. Nevratné zdroje, vyjadřují nárok majitele na určitou část majetku. Vratné zdroje, vyjadřují nárok věřitele na určitou část majetku. Nákupem, převzetí z osobního užívání do podnikání, bezplatným nabytím, vytvořením vlastní činností, leasingem. Cena pořízení, cena pořizovací, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady, nominál- ní hodnotou.

12 Hodnocení a odměňování pracovníků 8. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař-číšník II. díl. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-671-9.


Stáhnout ppt "Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Výrobní faktory v podnikové činnosti 2.Majetek podniku a jeho členění 3.Členění z hlediska složení majetku podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google