Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ POJMY II. Obec -zastavěné území -počátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami -na účelových komunikacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ POJMY II. Obec -zastavěné území -počátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami -na účelových komunikacích."— Transkript prezentace:

1

2 ZÁKLADNÍ POJMY II.

3 Obec -zastavěné území -počátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami -na účelových komunikacích se značky neosazují Přechod pro chodce -místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou OPAVA

4 Přejezd pro cyklisty - místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou Křižovatka -místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují -za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci

5 Hranice křižovatky - místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“. Kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky

6 Křižovatka s řízeným provozem - křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji, vojenským policistou

7 Tramvajový pás - je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají Železniční přejezd - místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou

8 Jízdní pruh: - část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jednom jízdním proudu za sebou Průběžný pruh: - jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů Připojovací pruh: - přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu Odbočovací pruh: - přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu

9 Krajnice - část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části

10 Nesmět ohrozit - povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí (náhlé brzdění, nebo náhlá změna směru jízdy) Nesmět omezit - povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel (za omezení je považováno donucení k jakémukoli brzdění nebo změně směru jízdy)

11 Dát přednost v jízdě - povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy Překážka provozu na pozemních komunikacích -vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích - náklad - materiál nebo jiné předměty - vozidlo ponechané na pozemní komunikaci - závady ve sjízdnosti pozemní komunikace

12 Zastavit - uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob, anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu Stát - uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení Zastavit vozidlo -přerušení jízdy z důvodu nezávislého na vůli řidiče - technická závada - rozsvícení světelného signálu „stůj“ - dopravní nehoda, apod.

13 Snížená viditelnost - situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci (od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu) Provozovatel vozidla - vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem Doklad totožnosti - doklad, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji totožnost (lze i cestovní pas)


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ POJMY II. Obec -zastavěné území -počátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami -na účelových komunikacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google