Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do předmětu Marketing. Osnova výkladu 1.Definice marketingu 2.Základní pojmy 3.Marketingový mix 4.Vývojové etapy marketingu 5.Shrnutí 6.Otázky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do předmětu Marketing. Osnova výkladu 1.Definice marketingu 2.Základní pojmy 3.Marketingový mix 4.Vývojové etapy marketingu 5.Shrnutí 6.Otázky a."— Transkript prezentace:

1 Úvod do předmětu Marketing

2 Osnova výkladu 1.Definice marketingu 2.Základní pojmy 3.Marketingový mix 4.Vývojové etapy marketingu 5.Shrnutí 6.Otázky a úkoly

3 Motivační fotografie

4 Podstata marketingu Marketing je cizí slovo, které bychom do češtiny mohli přeložit jako tržní prodej/odbyt. Toto slovo již u nás zdomácnělo a jeho frekvence použití je velmi častá. Co však přesně znamená? Zde nám vcelku dobře poslouží následující otázka. Jaký je rozdíl mezi prodejem zboží a marketingem? Prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik již vyrobil. Marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje.

5 Definice marketingu Existuje mnoho definic marketingu, pro naši potřebu vybereme dvě: Marketing je proces začínající u nalezení budoucího výrobku až k jeho zavedení na trh.(Hana Machková) Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (Americká marketingová asociace).

6 Proč je v marketingu důležité znát zákazníka? Abychom hýbali trhy, musíme nejprve hýbat zákazníky. Pochopíme-li cesty zákazníka, můžeme formovat jeho zkušenost. „Zkušenost zákazníka je příští bitevní pole v konkurenčním boji.“ Jerry Gregoire, CIO, Dell

7 Všichni zákazníci nejsou stejní… 80% 20% Zákazníků Profitu Paretovo pravidlo

8

9 Proč se říká, že skleróza je nemoc intelektuálů? Tanímopaz oc ámen ceblb ežotorp. Mini pauza

10 Základní pojmy Potřeba: lidská potřeba je stav pociťovaného nedostatku některého základního uspokojení. Požadavek: jsou tužby po specifickém uspokojení těchto hlubších potřeb. Zatím co lidských potřeb je málo lidských požadavků je mnoho. Poptávka: je požadavek na specifický produkt, který je podložen schopností a ochotou si jej koupit.

11 Základní pojmy Výrobek: definujeme pro naše potřeby jako cokoliv, co může být nabízeno někomu proto, aby uspokojil potřebu nebo požadavek. Hodnota: je funkcí vlastností výrobku a ceny, pro každého zákazníka je jiná. Směna: je aktem získávání žádoucího výrobku od někoho nabídnutím něčeho jiného na oplátku. Aby se směna mohla uskutečnit musí být splněno několik podmínek: Musí existovat alespoň dvě strany. Každá strana má něco, co by mohlo mít hodnotu pro druhou stranu. Každá strana je schopná komunikace a dodání. Každá strana má svobodu přijmout nebo odmítnout nabídku.

12 Marketingový mix Je marketingový nástroj, kombinace jeho jednotlivých složek je používána pro dosažení stanovených marketingových cílů na vytipovaném trhu. Druhy marketingových mixů: 4P – Produkt, Cena, Distribuce, Propagace 4C- užitná hodnota, zákaznické náklady, pohodlí, komunikace 4S- segmentace trhu, stanovení užitku, spokojenost zákazníka, soustavnost péče Rozšířený marketingový mix 11P

13 Sortiment, Kvalita Desing, Vlastnosti, Obal, služba, záruka Produktová politika Reklama Podpora prodeje Osobní prodej Publicita Komunikační politika Ceníky Slevy Úvěrové podmínky Cenová politika Distribuční kanály Dostupnost, Sortiment Umístění zásob, doprava Distribuční politika Cílové trhy

14 Etapy ve vývoji marketingu Etapa výrobně orientovaného marketingu lidé kupovali pouze to, co museli koupit, propagace i distribuce tak byla velmi jednoduchá. Etapa marketingu orientovaného na prodej Nyní se cílem stal prodej, konkurence sílila a začalo se více peněz vynakládat na reklamu. Etapa absolutního marketingu vzniká tzv. absolutní marketing. Podle něj je cílem všech zaměstnanců v podniku orientovat se na potřeby zákazníka, který určuje strukturu celého trhu.

15 Klíčová slova Marketing, zákazník, potřeba, požadavek, poptávka, výrobek, marketingový mix, cena, produkt, distribuce, marketingová komunikace.

16 Otázky a úkoly 1.Uveďte definici marketingu 2.Proč se marketing významně zajímá o zákazníka? 3.Jak by jste vysvětlili podstatu pojmů potřeba, požadavek, poptávka? 4.Uveďte definici výrobku. 5.Co je marketingový mix? 6.Vyjmenujte etapy ve vývoji marketingu.


Stáhnout ppt "Úvod do předmětu Marketing. Osnova výkladu 1.Definice marketingu 2.Základní pojmy 3.Marketingový mix 4.Vývojové etapy marketingu 5.Shrnutí 6.Otázky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google