Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Svazu měst a obcí České republiky 16.9.2014, Praha Úloha architekta při rozvoji města Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Svazu měst a obcí České republiky 16.9.2014, Praha Úloha architekta při rozvoji města Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Seminář Svazu měst a obcí České republiky 16.9.2014, Praha Úloha architekta při rozvoji města Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.

2 Pojem městský architekt Legislativní podpora činnosti Oblasti činnosti Význam pro rozvoj sídla Hlavní problémy činnosti architekta města Závěry Obsah příspěvku Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

3 Není právně ani profesně definován Jeho obsah a tím rozsah činnosti architekta se liší podle velikosti sídla a právní formy spolupráce Lze chápat jako komplexní výkon činnosti architekta při udržování a rozvoji sídla z hlediska architektonického, urbanistického, estetického a výtvarného, územně plánovacího, dopravního a dalších. Pojem městský architekt Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

4 Obec je povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území podle § 2 zákona o obcích. Obec má právo zřizovat poradní orgány. Podle § 174 stavebního zákona lze v územních, stavebních a dalších řízeních využít součinnosti experta. Obec je oprávněna využívat činnost městského architekta také například na základě smlouvy o poradenské a konzultační činnosti. Obec je podle § 85 účastníkem všech územních řízení, ve kterých může svá vyjádření podávat například na základě doporučení městského architekta. Cíle a úkoly územního plánování uvedené v § 18 a 19 stavebního zákona odůvodňují expertní spolupráci architekta. Legislativní podpora činnosti Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

5 Spoluvytváření koncepcí urbanisticko-architektonického rozvoje města. Koordinace a pomoc při zpracování strategických plánů měst Iniciování, vytváření a implementace vizí města. Tvorba veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí a mobiliáře. Řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo významných místech města. Péče o historické dědictví města formou spolupráce s městským památkářem. Předkládání návrhů a doporučení orgánům města na urbanisticko- architektonické úpravy a opatření ve městě. Oblasti činnosti Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

6 Účast ve výběrových komisích. Účast při veřejných projednání projektů. Komunikace s veřejností. Organizace architektonických a urbanistických soutěží. Zpracování různých neformálních koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje. Zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města. Spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci na stavby, pořizované z prostředků města Koordinování investičních akcí s hledisky architektonicko-urbanistickými. Přiměřeného usměrňování soukromých investičních záměrů............................... Oblasti činnosti Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

7 Významný poradní orgán Zajištění komplexní a koncepční péče o sídlo Zajištění kvality sídla ve výše uvedených oblastech Zlepšení kvality prostředí Efektivnější vynakládání prostředků na investiční akce Zajištění udržitelného rozvoje sídla. Zlepšení celkového vnitřního i vnějšího obrazu sídla. Zlepšení komunikace mezi občany a vedením sídla, Metoda propagace sídla i jeho politické reprezentace Alibi pro vedení města Význam pro rozvoj sídla Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

8 Neexistující vymezení této činnosti ani na úrovni profesních dokumentů Nejasné právní postavení městských architektů, jejich kompetencí /pravomocí/ odpovědností a ohodnocení Absence morální a koncepční podpory AM Absence prostoru pro předávání zkušeností Rozdílné požadavky na postavení a činnost AM podle velikosti sídel Neznalost měst o používání této činnosti Nepřipravenost architektů na výkon této činnosti Roztříštěnost dílčích aktivit, směřujících k řešení uvedených problémů Nedostatečná kontrola výkonu této funkce v praxi Nedostatečná medializace funkce pro posílení společenského statutu městských architektů Častá neúčinnost práce AM, problematické prosazování změn na všech úrovních, relativně velká fluktuace, zpolitizování činnosti Možnosti střetu zájmů Hlavní problémy činnosti AM Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha

9 Přestože činnost městských architektů citelně postrádá legislativní podporu, v ČR funguje tato profese na různých úrovních v cca 10% měst. Praktické zkušenosti ukazují, že tam, kde je vůle ke společnému a komplexnímu postupu při rozvoji sídla, může činnost městského architekta fungovat i ve stávajících právních podmínkách. Je možné použít různé právní formy spolupráce. Důležitý je společný zájem všech zúčastněných, správná volba osoby architekta a zajištění potřebné součinnosti politické, veřejnoprávní i soukromoprávní. Závěry Seminář Svazu měst a obcí ČR – Role architekta při rozvoji města, 16.9. 2014, Praha


Stáhnout ppt "Seminář Svazu měst a obcí České republiky 16.9.2014, Praha Úloha architekta při rozvoji města Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google