Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro 2. stupeň ZŠ Téma: Přídavná jména Metodický list (anotace): Tento učební materiál slouží k osvojení nebo opakování učiva o přídavných jménech. s. 3 obecná charakteristika s. 4 druhy přídavných jmen s. 5 – 8 stupňování přídavných jmen s. 9 pravopisné změny při odvozování s. 10 – 14 procvičování

2 PŘÍDAVNÁ JMÉNA Adjektiva

3 Obecná charakteristika Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů, označených podstatným jménem, anebo jejich význam jinak omezují Latinský název pro přídavná jména zní ADJEKTIVA U přídavných jmen určujeme pád, číslo a rod, zařazujeme je ke vzorům Rozlišujeme přídavná jména tvrdá, přídavná jména měkká a přídavná jména přivlastňovací

4 Druhy přídavných jmen Přídavná jména tvrdá – vzor MLADÝ - mohou být ve tvaru složeném (s dlouhou samohláskou v koncovce: mladý muž, mladá žena, mladé zvíře) nebo ve tvaru jmenném (s krátkou samohláskou v koncovce nebo bez koncovky: zdráv, zdráva, zdrávo) - v pravopise dosazujeme vzor – mladý chlapec, mladí chlapci, s mladými chlapci Přídavná jména měkká – vzor JARNÍ - mají v 1.pádě č.j. ve všech rodech koncovku -í (jarní květ, jarní květina, jarní kvítko) - patří sem přídavná jména odvozená od názvů zvířat (husí, čapí…) - v gramatice dosazuje vzor JARNÍ – cizí muž, cizí žena, cizí dítě Přídavná jména přivlastňovací – vzor OTCŮV, MATČIN - můžeme se na ně zeptat tázacím zájmenem čí (např. Čí je to žena? - To je bratrova žena.) - tvoříme od podstatných jmen rodu mužského živ., která označují osoby, příponou -ův, -ova, -ovo - tvoříme od podstatných jmen rodu ženského, která označují osoby, příponou -in, -ina, -ino - v pravopise se řídíme vzorem MATČIN - matčiny boty, ale matčini přátelé

5 Stupňování přídavných jmen A, pravidelné 1.stupeň (pozitiv) - vyjadřuje základní míru vlastnosti: smělý, nový, starý 2.stupeň (komparativ) - vyjadřuje větší míru vlastnosti: směl-ejší, nov- ější,star-ší 3.stupeň (superlativ) - vyjadřuje největší míru vlastnosti (z tvaru 2.stupně+předpona nej-): nejsmělejší, nejnovější, nejstarší B) nepravidelné (od jiných základů) dobrý - lepší - nejlepší malý - menší - nejmenší C) opisné (pomocí příslovcí) více žádoucí, nejvíce žádoucí; méně, nejvíce schopný

6 Hláskové změny při odvozování s → švys-oký → vyš-ší h → ždrah-ý → draž-ší d → z snad-ný → snaz-ší (i snadn- ější) ch → štich-ý → tiš-ší z → žblíz-ký → bliž-ší Při tvoření 2. stupně se někdy od tvaru 1. stupně odsouvá přípona nebo koncovka a dochází k hláskovým změnám.

7 hezký - hezčílehký - lehčíkřehký - křehčí měkký - měkčítenký - tenčíkluzký - kluzčí břitký - břitčíhebký - hebčívlhký - vlhčí trpký - trpčímělký - mělčíkřepký - křepčí Několik přídavných jmen zakončených v 1. stupni na - ký je ve druhém stupni zakončeno na -čí.

8 Pamatuj! Některá přídavná jména tvoří 2. a 3. stupeň od jiného kořene, příp. kořen výrazně obměňují. zlý → horší → nejhorší dobrý → lepší → nejlepší velký → větší → největší malý → menší → nejmenší dlouhý → delší → nejdelší

9 Pozor! Připomeň si pravidla. Většina přídavných jmen utvořených od jmen zvířat jsou přídavná jména měkká. Např. sokolí, žabí, soví, sobí, koroptví, orlí, krokodýlí, žirafí,….. Výjimku tvoří např.: vepřový, volský, koňský. Tvoříme-li příd.jméno z podst.jména zakončeného na –n, přidáváme příponu –ný,-ní, proto musíme napsat dvě –nn-. Př.: týden – týden/ní cena – cen/ný telefon – telefon/ní kámen – kamen/ný den - den/ní čin - čin/ný Tvoříme-li přídavná jména od názvů živočichů, připojíme k slovotvornému základu –í. V těchto přídavných jménech píšeme jedno –n-. Př.: jelení, delfíní, klokaní, sloní, varaní, havraní…

10 Přídavná jména - cvičení 1. Pravopis přídavných jmen: Doplňuj koncovky přídavných jmen a ověřuj si, zda jsou měkká. ryz- kov, včel- úl, pav- pero, koroptv- mládě, sysl- nora, ps- štěkot, jestřáb- let, kos- zpěv, jarn- den, lv- stopy, ciz- pes, motýl- křídla, koz- mléko, žab- kuňkání, znám- tenista, bílé hus- peří, drav- orel, ryz- zlato, motýl- křídla, rozkvetl- šípkov- keř, vesel- děvčata, borov- les, rychl- posel, ochočen- zvířata, včel- med

11 Doplňte í, í nebo y, ý: Krut__ bleskurychl__ lovci, jíme ze skleněn__ch misek, bolav__ mléčn__ zub, nečekan__ datl__ křik, horolezci byli živ__ a zdráv__, nezvykle upovídan__ lidé, mal__ kučerav__ chlapec, hrub__ venkovsk__ oblek, mnoz__ chráněn__ živočichové, sýr z koz__ho mléka, pronikav__ orl__ křik, hladov__ králíci, polévka s játrov__mi knedlíčky, rybník se spokojen__m hus__m hejnem, byl příliš pyšn__ a sebevědom__, ciz__ bíl__ psík, výstava obrazů znám__ch rusk__ch umělců, znám__ světov__ skladatelé, s osaměl__mi zvířec__mi predátory, pečlivějš__ laskav__ dohled.

12 Doplňte í, í nebo y, ý: Neotvírej ciz__m lidem, holub__ hejno, omeleta ze skvěl__ch želv__ch vajec, košík červiv__ch hub, hovoří s neznám__m__ lidmi, děvčátka jsou zvědavějš__, drav__ sokoli stěhovav__, album s ciz__m__ známkami, konzerva s vepřov__m masem, rychl__ sokol__ let, ohrožen__ obrněn__ brouk, lučn__ hmyz__ ráj, věnoval se zeleninov__m záhonům, setkání se zajímav__m__ lidmi, nora zrzav__ch veverek, několik včel__ch úlů, nános borov__ch šišek, jeho osl__ tvrdohlavost, mal__ zlobiv__ kluk, krásn__ pěnkav__ zpěv.

13 1. Utvoř tvary 2. a 3. stupně přídavných jmen: temný ___________ ______________ hebký _____________ ______________ úzký ______________ ______________ dobrý _____________ ______________ 2. Doplň správně koncovky přídavných jmen: Ryz__ stříbro, vesel__ chlapci, želv__ krunýř, bíl__ motýli, mil__ úsměv, otcov__ králíci, Petrov__ boty, včel__ roj.

14 3. Utvoř přídavná jména( pouze měkká nebo tvrdá): Francie __________________ klokan __________________ Kroměříž _________________ černoch _________________ vůně ____________________ týden ____________________ víno _____________________ kámen ___________________ sklo _____________________

15 POUŽITÉ ZDROJE: http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_pre dmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_stupnovan i_pridavnych_jmen http://www.zcsol.cz/index.php?s=stranky_pre dmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_stupnovan i_pridavnych_jmen Český jazyk 6,7,8,9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005 www.zsnastrani.cz/eucebnice/CJL81.pptx


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google