Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priority programu H2020 na roky 2016 - 2017 Mgr. Andrea Nogová BIC Brno 15. 10. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priority programu H2020 na roky 2016 - 2017 Mgr. Andrea Nogová BIC Brno 15. 10. 2015."— Transkript prezentace:

1 Priority programu H2020 na roky 2016 - 2017 Mgr. Andrea Nogová BIC Brno 15. 10. 2015

2 O čem budu hovořit? H2020: Zajímavé akce na podzim 2015 H2020: Priority nového Pracovního programu 2016 – 2017 H2020: Key Enabling Technologies – analýza zapojení České republiky

3 Aktuality v H2020 13. 10. 2015 byla schválena investice do VaVaI v rámci programu H2020 ve výši 16 mil. € a zároveň nový Pracovní program 2016 – 2017 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_en.htm Přehled aktérů VaVaI v Bruselu (CZELO) http://www.czelo.cz/cs/doporucujeme/prehled-akteru- vavai-v-bruselu http://www.czelo.cz/cs/doporucujeme/prehled-akteru- vavai-v-bruselu

4 UdálostMístoDatumOdkaz Public-Private Partnerships Info DayBrussels16. 10.http://goo.gl/9sfHpS Aerodays 2015London20. /23. 10.http://www.aerodays2015.com/ ICT 2015 Innovate, Connect, TransformLisbon20./22. 10.https://goo.gl/G7Awg6 RAFA 2015 – Recent Advances in Food AnalysisPraha3. – 6. 11.http://goo.gl/ADl3f3 Brokerage Event for Horizon 2020Riga4. 11.http://goo.gl/10L0ji World Science ForumBudapest4./7. 11.http://www.sciforum.hu/cms/ Smart, green and integrated transport Info Day 2015 Brussels5. 11.http://goo.gl/jLXrZ7 České dny pro evropský výzkum CZEDER 2015 Praha5./6. 11.http://goo.gl/Bbz4Zt Smart Cities Info Day 2015Brussels6. 11.http://goo.gl/nz912R Konference IntelliSys 2015London10./11. 11. http://saiconference.com/Intelli Sys2015 Info Week on Food security, sustainable agriculture and forestry, maritime and martime inland water research and bio-economy 2015 Brussels24./27. 11.http://goo.gl/pLsYQe Konference Manufuture 2015Luxembourg23./24. 11.http://goo.gl/O7EVma The 2nd International Conference on Advance Materials Research and Application Shenzhen, China 18./21. 12.http://www.amraconf.org/

5 H2020: Pracovní program 2016 - 2017 3 strategické priority: –Open Innovation – kombinace různých zdrojů informací ve spolupráci různých produkčních řetězců a systémů, které budou zahrnovat výzkumníky, podnikatele, investory, uživatele, státní správu a samosprávu za účelem efektivní komercializace inovací. –Open Science – otevřený přístup k výsledkům základního výzkumu a zdrojových dat. –Open to the World – aktivní zapojení do diplomacie vědy a výzkumu v měřítku globální vědecké spolupráce za účelem zajištění relevantnosti a konkurenceschopnosti VaV aktivit.

6 Poučení z období 2014 – 2015 Pokračovat v zajišťování otevřeného přístupu k výzvám; Lépe využívat nových nástrojů pro podporu inovace v cyklu Pracovního programu; Posílit široký přístup k inovacím převyšujícím rámec technologických a výzkumných inovací, včetně sociálních inovací a inovací zaměřených na uživatele; Podporovat zapojení MSP ve společných projektech s výzkumnými organizacemi a dalších grantových nástrojích; Podporovat nástroj SME Instrument; Aktivně začleňovat aspekty sociálních a humanitních věd; Vylepšit přístup k genderovým otázkám; Lépe zacílit potenciální mezinárodní spolupráci; Zvyšovat kvalitu hodnocení projektových návrhů a standardy pro zpětnou vazbu žadatelům; Zajistit, že průřezové otázky (např. společensko-vědních oborů, mezi ženami a muži, Mezinárodní strategie) budou začleněny ve všech částech Pracovního programu, čímž bude zajištěn integrovaný přístup.

7 5 klíčových priorit 2016 - 2017 1)Podpora pro Zaměstnanost, Růst a Investice: Investice se budou týkat jak okamžité potřeby zajistit re-industrializaci Evropy, tak i dlouhodobějšího cíle vybudovat pevné znalostní zázemí potřebné pro další vlnu inovativních objevů. PPPs, cPPPs, SME Instrument + FTI, MSCA, LEIT, SCH, Future and emerging technologies, pan-European research infrastructures 2)Propojený jednotný digitální trh: Nabízí uživatelům nové služby a inovační obchodní modely a mění hodnotové řetězce i sítě ve všech odvětvích hospodářství. Musíme zintenzivnit naše úsilí, abychom se naučili lépe využívat ekonomických příležitostí, které digitalizace poskytuje. Internet of Things, Automated Road Transport, Digital Security, Big Data

8 5 key priorities 3)Odolná Energetická Unie s dlouhodobou politikou změny klimatu: Přechod je závislý na prozíravém pohledu na multi-disciplinární podstatu klimatické změny a vytvoření energetické politiky, která adresuje výzvy a příležitosti s touto změnou spojené. Cílem takové politiky bude omezení nárůstu globální teploty na méně než dva stupně Celsia nad předindustriální úroveň do roku 2050. Tento přechod jde ruku v ruce s dalšími klíčovými politickými cíli. The Smart and Sustainable Cities, Energy Efficiency, The Competitive Low-carbon Energy, Blue Growth 4)Hlubší a spravedlivější vnitřní trh s posílenou průmyslovou základnou: Tento pracovní program bude přispívat k zachování a posílení stabilní a vysoce výkonné evropské průmyslové základny a primárního sektoru. Výzkumné a inovační činnosti pomohou udržet globální vedoucí postavení Evropy ve strategických odvětvích s vysokou přidanou hodnotou. The Industry 2020 in the Circular Economy, Promoting healthy ageing and personalised healthcare, Blue Growth, The Sustainable Food Security, The Mobility for Growth

9 5 key priorities  Key enabling technologies (KET) budou podporovat rozvoj nových výrobků, postupů a služeb s potenciálem vytvářet nepředvídané pokroky a nové trhy. Rozvoj KET rovněž přispěje k posílení Evropské průmyslové základny. K tomu by měla přispět také podpora inovačních a podnikatelských příležitostí v rurálních oblastech a v oboru bioinovací, které zajistí udržitelnou produkci kvalitního zboží. 5)Evropa jako silnější globální aktér, Směrem k nové politice pro migraci, a Oblast spravedlnosti a základních práv postavená na vzájemné důvěře International cooperation calls and targeted initiatives relating to societal challenges or LEITs, Engaging together globally, Security, Understanding Europe

10 The Open Research Data Pilot 1)V rámci aktivit projektu je třeba vytvořit a zavést komplexní komunikační plán, který zajistí vysokou viditelnost financovaných akcí a pomůže maximalizovat dopad výsledků. 2)Otevřený přístup k publikacím - příjemci musí zajistit, aby recenzované vědecké publikace, které jsou výstupy H2020 byly uloženy v repositářích a byl k nim umožněn bezplatný přístup pro uživatele. Spolu s publikací by měla být zpřístupněna podkladová data. 3)Open Research Data Pilot: Cílem je zlepšit a maximalizovat dostupnost a opětovné využití výzkumných dat generovaných jednotlivými projekty. Pilot se týká klíčových oblastí programu Horizont 2020. 4)Data Management Plan: Použití je nutné pro projekty, které se účastní Open Research Data Pilot. Další projekty jsou motivovány, aby předložily svůj nepovinný DMTP, pokud je relevantní pro jejich aktivity.

11 V Pracovním programu 2016-2017 jsou klíčové následující oblasti: Future and Emerging Technologies Research infrastructures – (including e-Infrastructures) Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics. Societal Challenge: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy - selected topics in the calls H2020-SFS-2016/2017, H2020-BG- 2016/2017, H2020-RUR-2016/2017 and H2020-BB-2016/2017, as specified in the work programme Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – except raw materials Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies Science with and for Society Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and Sustainable Cities

12 KET - Key Enabling Technologies „Klíčové umožňující technologie“ představují technologie náročné na znalosti spojené s intenzivním VaV, rychlými inovačními cykly, vysokými kapitálovými náklady a vysoce kvalifikovanými pracovními místy. Tyto technologie jsou významným zdrojem inovací v celé řadě průmyslových oblastí. KETs jsou uvedeny jako jedna z priorit i ve Strategii Evropa 2020. Výzkum a vývoj (VaV) a inovace související s KETs a jejich využitím v nových produktech a technologiích jsou podporovány v rámcovém programu Horizont 2020 v jeho prioritě Vedoucí postavení průmyslu a oblasti nazvané Leadership in enabling and industrial technologies. Zdroj: TC AV, ERGO: Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací. Praha, ročník 10, číslo 02–03, červenec 2015.

13 Key Enabling Technologies KETs Zdroj: TC AV, ERGO: Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací. Praha, ročník 10, číslo 02–03, červenec 2015.

14 Růst celkového počtu publikací ve světě, EU-28 a ve vybraných zemích v letech 2003 až 2013 (vztažené k roku 2003) Podíl EU-28 a vybraných zemích na celkové světové produkci v letech 2011 až 2013

15 Vývoj počtu publikací v jednotlivých KETs ve světě, EU-28 a ve vybraných zemích v letech 2003 až 2013

16 Dynamika celkového počtu patentových přihlášek u EPO a podle PCT v letech 2003 až 2012

17 Porovnání podílu patentových přihlášek v jednotlivých KETs v celkovém počtu přihlášek a jejich nárůstu ve vybraných zemích

18 Podíl produktů přiřazených ke KETs na celkovém vývozu a dovozu zemí v roce 2013 Podíl produktů přiřazených ke KETs na celkovém dovozu zemí v roce 2013

19 Vývoj vývozu a dovozu produktů zařazených do jednotlivých KETs v ČR v letech 2002 až 2014

20 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Andrea Nogová konzultant pro mezinárodní projekty BIC Brno nogova@bicbrno.cz + 420 774 193 993


Stáhnout ppt "Priority programu H2020 na roky 2016 - 2017 Mgr. Andrea Nogová BIC Brno 15. 10. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google