Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 11 Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 11 Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a."— Transkript prezentace:

1 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 11 Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Česko-německý strategický dialog – expertní workshop Praha, 21. října 2015

2 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 2 Alternativní „politická“ opatření k naplnění NAPEE Z politických opatření nabízených a popsaných směrnicí 2012/27/EU se ČR bude snažit využít: investiční dotace nástroje finančního inženýrství systémy a nástroje financování a odbornou přípravu a vzdělávání včetně energetického poradenství neinvestiční dotace (analýzy vhodnosti využití metody EPC pro její aplikaci, zavádění energetického managementu, osvěta)

3 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 3 Přehled základních alternativních opatření – dotačních programů Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (MPO) Operační program životní prostředí 2014 – 2020 (MŽP) Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020 (MMR) Nová Zelená úsporám 2014 – 2020 (MŽP) Operační program Praha – pól růstu (Hlavní město Praha) Program PANEL (MMR) Program JESSICA (MMR) Program EFEKT (MPO)

4 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 4 Současný stav – vyhlášení výzev PO 3 – SC 3.2 - „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru“ výzva vyhlášena 24. 9. 2015 (do ledna 2016) s plánovanou alokací výzvy 5 mld. Kč. řídící orgán OPPIK alokaci na tuto výzvu v případě potřeby adekvátně navýší (při dosažení hranice 8 mld. Kč) podpora pro velké podniky – maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE alokace (předpoklad) mld. Kč SlužbyOPPIK (komerční služby)171422864 PrůmyslOPPIK (průmyslu)6857914316 Celkem85711142920 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 2014 – 2020

5 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 5 Současný stav – vyhlášení výzev PO 2: SC 2.1 („kotlíková dotace“) – 16. výzva, od 14.8. do 30.9. 2015 – alokace 3 mld. Kč PO 2: SC 2.2 – 8. výzva, od 14.8. do 13.11. 2015 – alokace 2,5 mld. Kč PO 5: zatím nevyhlášena žádná výzva, dopracovaná metodika PO 5 – termín vyhlášení výzev do konce roku 2015 (???) SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE alokace (předpoklad) mld. Kč DomácnostiOPŽP (domácnosti, PO 2)699230210 SlužbyOPŽP (veřejný sektor, PO 5)462152114,6 Celkem11613823 24,6 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020

6 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 6 Současný stav – vyhlášení výzev dokončování a schvalování metodiky předpokládané vyhlášení výzev prosinec 2015 nebo začátek roku 2016 SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE alokace (předpoklad) mld. Kč DomácnostiIROP400 FN /1400 D1600 FN /5600 D16,9 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014 – 2020

7 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 7 Současný stav – vyhlášení výzev dopracovává se metodika programu probíhá proces schvalování kritérií (schvalování řídící dokumentace) ve vztahu k energetické účinnosti a úsporám vyhlášení první výzvy na podporu energetické účinnosti a úspor se očekává v průběhu ledna 2016 – bude se jednat o průběžnou výzvu SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE alokace (předpoklad) mld. Kč SlužbyOPPPR - část budovy (hl. m. Praha)18251 Operační program Praha Pól růstu (OPPPR) 2014 – 2020

8 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 8 Současný stav NZÚ 2014 – vyhlášení výzev 2. výzva pro rodinné domy (2015) – 15.7.2015 vyčerpaní vyčleněné alokace 900 mil. Kč výzva pro bytové domy (2015) – vyčleněná alokace 500 mil. Kč – předpoklad vyčerpání do 31.10.2015 příprava 3. výzvy pro rodinné domy (program NZÚ 2015+) SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE Alokace (předpoklad) mld. Kč DomácnostiNZÚ36671064127 Program Nová zelená úsporám (NZÚ) 2014 – 2020

9 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 9 Současný stav programu za rok 2014 15,87 mil. Kč na podporu akcí s přímými úsporami energie (celkové investice přes 40 mil. Kč) za rok 2015 oproti roku 2014 byl navýšen rozpočet na investiční projekty o cca 7 mil. Kč (přes 20 mil. Kč) za rok 2016 předběžně se počítá s navýšením rozpočtu přímých investičních akcí na více než 40 mil Kč SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE alokace (předpoklad) mld. Kč SlužbyProgram EFEKT – investiční dotace20270,5 (odhad) Program EFEKT 2014 – 2020

10 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 10 Program JESSICA (MMR) a Regenerace panelových domů - Program PANEL resp. NOVÝ PANEL (MMR) SektorOpatření 2014-2016 TJ – predikce uvedená v NAPEE 2017-2020 TJ –predikce uvedená v NAPEE Alokace (předpoklad) mld. Kč Domácnosti Program PANEL resp. NOVÝ PANEL3074204,5 Domácnosti Program JESSICA921471,1 Současný stav programů program PANEL 2013+ (k datu 29.9. 2015) rozpočet 750 mil. Kč (13 ks žádostí za 46, 8 mil Kč, 28 ks příslib úvěru za 120 mil. Kč, 118 ks úvěrových smluv za 506,9 mil Kč) program JESSICA (k datu 1. 10. 2015) program je zastaven (7 ks schválených žádostí za 19,5 mil Kč, 147 ks podepsaných smluv za 582,3 mil Kč )

11 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 11 Možnosti využití inovativních přístupů příprava využívání finančních nástrojů největší rozpracovanost na MŽP – uplatnění v PO5 OPŽP zapojení MPO do přípravy dalších kroků (kooperace s MF, MMR, MPO) zvážení přípravy a založení revolvingového fondu pro úspory energie důraz na aplikaci energetických služeb se zárukou (EPC) výhodou je velká zkušenost na trhu energetických služeb – nutná podpora a příklad státu lze uplatnit i bez nutnosti profinancování potřebné investice =˃ příprava státního programu identifikace dalších nástrojů pro úspory energie zvážení zapojení „soft“ nástrojů komunikace s privátním sektorem a hledání dalších modelů pro vykazování úspor

12 Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 12 Děkuji za pozornost Vladimír Sochor sochorv@mpo.cz sochorv@mpo.cz


Stáhnout ppt "Sekce energetiky Odbor energetické účinnosti a úspor Energetická účinnost – financování 11 Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a."

Podobné prezentace


Reklamy Google