Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce v grantových výzvách č. 53,57,69 OP LZZ PM: Ivana Skřivanová, Vojtěch Jágl, FM: Věra Galuszková, Jana Cvikýřová Brno, 29.11.2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce v grantových výzvách č. 53,57,69 OP LZZ PM: Ivana Skřivanová, Vojtěch Jágl, FM: Věra Galuszková, Jana Cvikýřová Brno, 29.11.2011"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce v grantových výzvách č. 53,57,69 OP LZZ PM: Ivana Skřivanová, Vojtěch Jágl, FM: Věra Galuszková, Jana Cvikýřová Brno, 29.11.2011 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

2 Obsah 1.Monitorovací zpráva, Žádost o platbu, dotazy k tématu 2. Finanční část projektu, diskuze, dotazy k tématu 3. Podstatné a nepodstatné změny v projektu, dotazy k tématu 4.Veřejné zakázky 5.Publicita 6.Akreditace 7.Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Formální náležitosti Monitorovací zprávy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Monitorovací zpráva (MZ), Žádost o platbu (ŽoP) -Doručovací adresa: Jindřišská 34, Praha 1 -Adresát: MVČR na 1. místě, až poté jméno PM OP LZZ. Nikdy neadresovat do vlastních rukou. -Pokud není možné z vážných důvodů dodržet termín předložení MZ dle finančního plánu, je příjemce povinen zaslat Žádost o prodloužení lhůty k předložení MZ v listinné podobě nebo datovou službou. Formulář ke stažení na www.esfcr.cz nebo www.osf-mvcr.cz.

4 Důležité: nutno skenovat i smlouvy k VŘ do Benefit7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Číslo přílohy/ číslo vzoruDokumentListinná podoba – počet požadovaných výtiskůElektronická forma přílohy Závazná podoba 1. část MZ - Benefit 7 1 x originál podepsaný statutárním zástupce příjemceANO 2. část MZ - word (příloha 100) 1 x originál podepsaný statutárním zástupce příjemceANO 1Podpisové vzory1 x originál pouze jednou za projekt, resp. při změně osobyANO 2Soupiska účetních dokladů1 x originálANO 3 Kopie účetních dokladů nad 10 000 Kč včetně toho, když je nárokovaná částka alikvotně nižší než 10.000 Kč.1 x kopieNE 4Pracovní výkazy1 x originálANO 5Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu1 x originálANO 6Rozpis cestovních náhrad1 x originálANO 7Odpisy1 x originálANO 8Výpis z bankovního účtu1 x kopieNE 9Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu1 x originálANO 10Auditorská zpráva 1 x originál -pouze se závěrečnou zprávou s celkovým příspěvkem z veřejných zdrojů ve výši 3 mil. Kč a víceNE 11Smlouvy s dodavatelem v rámci VŘ1 x kopie v dokumentech k VŘANONE -- Další přílohy Monitorovací zprávy např.: prezenční listiny z pořádaných akcí, program uskutečněných akcí, letáky, krátké inzeráty, tiskové zprávy do velikosti jednoho listu A4, vytvořené publikace, příp. jiné produkty projektu apod.1 x originál nebo kopie NE (prezenční listiny ANO)NE

5 MZ, ŽoP I. Vyplňování 1.části MZ Hotline Benefit7@mpsv.czBenefit7@mpsv.cz Nejčastější problémy -Monitorovací indikátory -Výběrová řízení -Rozpočet - Realizační tým -Harmonogram Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 MZ, ŽoP II. Zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) Je třeba vyplnit ve formuláři doc. - ke stažení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz 2.část MZ Je třeba vyplnit ve formuláři doc. - ke stažení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Nejčastější chyby ZZRP – chybně zadaná celková výše finanční podpory ZZRP a MZ -zhotovitel MZ období KA relizovaných a plánovaných popis KA nepodstatné změny podstatné změny čestné prohlášení o plátcovství DPH Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 MZ, ŽoP III. Vyplňování příloh MZ Přílohy kontrolované PM OP LZZ -podpisové vzory (usnesení o volbě statutárního zástupce) -prezenční listiny -pracovní výkazy (hlavička formuláře, pracovní náplň) Přílohy kontrolované FM OP LZZ -ŽoP -Přílohy č.2 až 9 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Žádost o platbu I. Řádek „Předpokládané celkové výdaje“ a „Předpokládané celkové způsobilé výdaje“ = vychází z finančního plánu ( 2. MZ připadá na 3. řádek FP ). Řádek „Požadovaná částka dotace“ = další předfinacování = finanční plán – ( vyplacené zálohy ve 100% - způsobilé náklady ) do výše max. FP. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

9 Žádost o platbu II. „ Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy“ = způsobilé náklady ( přímé + nepřímé ) z přílohy č.2. „Způsobilé výdaje z dotace“ = způsobilé náklady. „Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje“ = suma úroků z projektového účtu. „Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje“ = způsobilé náklady + úroky. „Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou“ = částka z přílohy č.2. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

10 Příjmy Pouze úroky z čistě PROJEKTOVÉHO ÚČTU. Dokládá se pomocí výpisu z bankovního účtu. Vykazování: na příloze č. 2 se znaménkem „–“, na příloze č. 9 a ŽoP se znaménkem „+“. Úroky (příjmy projektu) snižují hodnotu způsobilých nákladů. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

11 Soupiska účetních dokladů Sloupec „Částka uvedená na dokladu v Kč“ – 100% částek, které jsou uvedeny na příslušném dokladu. Sloupec „Částka připadající na způsobilé výdaje“ - částka, kterou si chcete uznat z faktury jako způsobilé výdaje (100% zp. výdajů). Sloupec „Částka zahrnutá k proplacení“ - veřejné zdroje (částka stejná, jako sloupec Částka připadající na způsobilé výdaje – nejsou žádné soukromé zdroje). Vyplňování dle jednotlivých rozpočtových položek. Mzdy vykazujte po měsících dle rozpisu mzdových nákladů ( např. 01.01., 01.02. Osobní náklady – leden – 50 000 Kč ). www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

12 Výpis z bankovního účtu Nutné označit pouze relevantní platby (nemusí být celý výpis za daný měsíc). Všechny částky k proplaceným fakturám musí být na výpisu označeny! Všechny proplacené mzdy i platby SZP musí být označeny (i pokud jsou vypláceny v balíku). Lze také vyplnit formulář „Čestné prohlášení k vykazování mezd“ (na vyžádání obdržíte e- mailem). www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

13 Pracovní výkazy Úvazek vyplnit dle rozpočtu a smlouvy. Role v projektu vyplňte i s číslem položky dle rozpočtu – snadnější pro kontrolu. Vykazované aktivity musí být v souladu s pracovní náplní a výší úvazku! Správné vykazování počtu hodin pro projekt (relevantní podíl pracovní neschopnosti, svátků, dovolených apod. ). Počet hodin musí souhlasit s dalšími doklady!!!! www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

14 Rozpis mzdových nákladů U pracovních smluv – „zúčtovaná hrubá mzda“ – celá měsíční hrubá mzda zaměstnance. „Měsíční fond pracovní doby v hodinách“ –celkový měsíční fond pracovní doby dle kalendáře (každý měsíc jiný). Počet hodin pro projekt dle výkazu práce. Úprava hodnoty způsobilých nákladů pomocí sloupce „jiné (neodvádí se z nich odvody)“. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

15 Přehled čerpání způsobilých nákladů Vykazované hodnoty souvisí s jinými přílohami a proto musí být v souladu. Váže se na rozpočet, tzn. pokud dojde ke změně rozpočtu, mění se i částky na Rozpisu! Kontrola % čerpání položek a limitů na jednotlivé kapitoly – kontrola dodržování jednotkových cen. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

16 Nepřímé náklady Nekontrolují se v rámci MZ i kontrole na místě!! Náklady na administraci a aktivity, které nespadají pod klíčové ( publicita, kopírování apod. ). Účtování vychází z běžné praxe v organizaci, doporučujeme konzultaci s příslušným finančním úřadem ( kontrola pouze zaúčtování na příjmu ). Hodnota nepřímých nákladů vychází z % uvedeného v Rozhodnutí. Je to dané % přímých nákladů uznaných v rámci MZ. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

17 Přímá podpora Maximálně 20% přímých výdajů. Mzdové příspěvky - vyplácí se do 100% superhrubé mzdy. Limit je ovšem dán trojnásobkem minimální mzdy. Ta je v hrubém vyjádření, nikoliv superhrubá!!! Tzn. 144, 30 Kč. Pro výpočet MP je nutné zvolit určitou techniku (průměr mezd za 3,6,12 měsíců). Technika výpočtu musí být po celou dobu realizace projektu neměnná. (neplatí pouze pro mzdové příspěvky, ale i u jiných položek) Souhrn mzdových příspěvků není limitován. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

18 Další doporučení !!! Zajištění oddělené účetní evidence pro projekt Neměnit přednastavené vzorce u příloh !!! Ke všem výdajům nad 200 tisíc bez DPH je nutné doložit m.j. písemně uzavřenou smlouvu. U výdajů s nižší hodnotou pak postačí písemně potvrzená objednávka. Označit faktury číslem projektu a „publicitou“. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

19 Klouzavé pracovní úvazky Nutno klouzavý pracovní úvazek zakotvit ve smlouvě či v dodatku pracovní smlouvy týkající se práce na projektu. Riziko : zaměstnanec musí během daného období daný úvazek přesně dodržet. Dovolená, nemocenská, popřípadě svátky se vykazují v pracovních výkazech vždy v tom poměru, v kterém příslušný zaměstnanec právě v daném měsíci pracuje!!! www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

20 Investice ÚZ 14924 – účelový znak investice. Nerealizovat, pokud jste neobdrželi platbu!!! Nehmotný majetek nad 60. 000 Kč. Nedočerpané investice se navrací zpět na účet MV nebo je lze vyměnit za neinvestiční prostředky. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Nepodstatné změny projektu I. Příklady: Změny kontaktní a statutární osoby - nahlásit bez prodlení! Změna data zahájení projektu na pozdější datum - nutné oznámit projektovému manažerovi (PM) co nejdříve Změna harmonogramu – pokud neovlivní splnění cílů ani indikátorů (posun KA v rámci doby realizace)! Změna auditora Sloučení výběrových řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 Nepodstatné změny projektu II. Změny v rozpočtu: –změna formy pracovní smlouvy (HPP, DPČ, DPP) –rozdělení jednoho pracovního úvazku na více úvazků, nutné zachovat náplň práce –navýšení jednotkové ceny max. do 10% –založení nebo zrušení položky v rozpočtu –přesun prostředků z 1 kapitoly do 2 (max. do 15% původní kapitoly – tedy té 1.) POZOR – při veškerých změnách rozpočtu hlídejte tabulku obvyklých mezd/platů a cen zařízení a vybavení a krácení po výběrové komisi (na Vyrozumění o schválení dotace) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Podstatné změny v projektu I. Mění znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace (formou dodatku – Rozhodnutí o změně). Předkládá se na formuláři Žádosti o podstatnou změnu. Podstatnou změnu v projektu nelze provést bez schválení poskytovatelem dotace. Žádost na danou podstatnou změnu projektu lze předložit jen jednou a na její schválení není automatický nárok. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Podstatné změny v projektu II. Příklady: Změny v rozpočtu –přesuny mezi kapitolami větší než 15% objemu původního rozpočtu kapitoly a navyšování jednotkových cen o více jak 10% Změna Přílohy č. 5 PA (žádost o aktuální verze příruček OPLZZ, oproti verzím ke dni podpisu PA), platí pro výzvy 53, 57 Vytvoření nové pozice v realizačním týmu (odlišná pracovní náplň) Zrušení pracovní pozice (pokud není její pracovní náplň rozdělena mezi ostatní členy RT) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Podstatné změny projektu III. Změna bankovního účtu a adresy příjemce Změna KA či harmonogramu, která mění podstatu projektu Změna monitorovacích indikátorů Prodloužení monitorovacího období (MO) Datum ukončení projektu Pozor - Podstatné změny a MZ: V průběhu administrace MZ ze strany OSF je složité schvalovat podstatné změny příloh Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejichž obsah je měněn příjemcem v rámci MZ. Tyto situace jsou komunikovány PM OP LZZ s příjemcem individuálně. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Výběrová řízení Příjemce se řídí: –Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách –Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Prezentace ze seminářů k VZ: Akce/realizované akce k veřejným zakázkám/obce a kraje http://www.osf-mvcr.cz/akce/seminare-k-vz-pro-obce-a-kraje Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Nejčastější chyby v rámci VZ Změny smluv s dodavateli -Podstatné a nepodstatné změny smlouvy -Dodatek ke smlouvě Seznam dokumentace k VŘ E-learning do 15.12. 2011 http://www.osf-mvcr.cz/e-learning-op-lzz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Publicita I. V rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ musí příjemce zajistit splnění alespoň následujících minimálních požadavků: dodržování povinného minima publicity OP LZZ; označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.cz a průběžně aktualizovat www.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Publicita II. Vhodně propagovat svůj projekt Vhodně zvolit propagační předměty Označení faktur Nepoužívat loga dodavatelů Správné používání log Vše naleznete na www.osf-mvcr.cz Publicita OP LZZwww.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Akreditace I. Týká se pouze výzvy č. 69 Řídí se Správním řádem Zadavatel by měl požadovat akreditaci již v rámci předložení nabídky (nebo požadovat čestné prohlášení) Dokumenty a informace týkající se akreditací Výzva č. 69 OP LZZ http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-69-otevrena-do-30-11-2010 http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-akreditace- vzdelavacich-instituci-676573.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Akreditace II. Akreditace se uděluje na 3 roky Musí být platná po celou dobu konání kurzu V případě prodloužení se doporučuje zažádat 60 dní před ukončením platnosti (po uplynutí platnosti se musí žádat o novou akreditaci) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

32 Dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

33 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

34 Kontakty Projektoví manažeři Ivana Skřivanová ivana.skrivanova@mvcr.cz 974 818 537 Vojtěch Jágl Vojtech.jagl@mvcr.cz 974 818 534 Finanční manažeři Věra Galuszková Vera.galuszkova@mvcr.cz 974 818 511 Jana Cvikýřová Jana.cvikyrova@mvcr.cz 974 818 523 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce v grantových výzvách č. 53,57,69 OP LZZ PM: Ivana Skřivanová, Vojtěch Jágl, FM: Věra Galuszková, Jana Cvikýřová Brno, 29.11.2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google