Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pokyn NKM k VZMR financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014 Česko-norský výzkumný program CZ09 Czech-Norwegian research programme CZ09 Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pokyn NKM k VZMR financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014 Česko-norský výzkumný program CZ09 Czech-Norwegian research programme CZ09 Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Pokyn NKM k VZMR financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014 Česko-norský výzkumný program CZ09 Czech-Norwegian research programme CZ09 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports 10.4.2015

2 1.Úvod / Introduction Informace o programu školení 2. Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) 3. Způsobilé výdaje / Eligible Cost 4. Dotazy/FAQ Program

3 Vymezení VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) -zakázky v hodnotě 0,- až 2 mil. Kč bez DPH resp. 6 mil. Kč bez DPH -nespadají do posobnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách s výjimkou § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 ZVZ -zadávání VZMR se řídí: -Pokynem národního kontaktního místa k VZMR financovaným z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 (dále jen „Pokyn“) – verze č. 2 od 30.1.2015 -Vnitřním předpisem zadavatele či jiným předpisem, kterým se musí zadavatel řídit (!) -zadavatel se řídí Pokynem, nejsou-li vnitřní předpisy přísnější -v případech neupravených v Pokynu se postupuje individuálně a s předchozím souhlasem NKM/ZP – většinou analogicky dle ZVZ

4 Obecné principy VZMR Zadavatel je povinen dodržovat základní principy: -princip hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti -princip transparentnosti – postup zadavatele musí být zpětně překontrolovatelný -princip zákazu diskriminace – neuvádět a nepožadovat konkrétní obchodní značky -princip rovného zacházení – nezvýhodňovat některého dodavatele/uchazeče -princip proporcionality – zadavatel pečlivě zvolí odpovídající stupeň zveřejnění a formalizovanosti výběrového řízení

5 Rozdělení VZRM dle Pokynu VZMR se dělí dle Pokynu do 3 kategorií: 1)VZMR do 199 999,- Kč bez DPH Doporučuje se porovnání minimálně dvou nabídek Zakázku je možné zadat formou objednávky a následné faktury nebo příslušného účetního dokladu 2)VZMR do 499 999,- Kč bez DPH Zadavatel povinně ověří informace o cenách na trhu minimálně 3 dodavatelů a ověření doloží podrobným písemným záznamem Zakázku je možné zadat formou objednávky a následné faktury 3)VZMR od 500 000,- Kč bez DPH až režim ZVZ Zadavatel zpracuje zadávací dokumentaci a realizuje výběrové řízení dle Pokynu

6 Příprava výběrového řízení Stanovení předmětu plnění, předpokládané hodnoty, příprava ZD -zadavatel stanoví předmět plnění vč. předpokládané hodnoty – (!) VŽDY je nutné sčítat obdobná plnění tak, aby nedocházelo k dělení zakázek -zadavatel je povinen v rámci projektu sečíst obdobná plnění v průběhu 12 měsíců -sestavení zadávací dokumentace (ZD) – doporučujeme u složitějších plnění připravit smlouvu, která bude přílohou ZD. Zadavatel má pod kontrolou všechny obchodní podmínky. -stanovení kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií a případných obchodních podmínek -za správnost a úplnost zadávacích podmínek nese vždy odpovědnost zadavatel.

7 Průběh výběrového řízení -zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek nejméně 5 dodavatelů, -zadavatel zároveň uveřejní výzvu k podání nabídky vč. ZD na profilu zadavatele, případně webových stránkách nemá-li profil zřízen, -lhůta pro podání nabídek je minimálně 10 kalendářních dnů od publikace/odeslání výzvy, -zadavatel je povinen přijmout nabídku uchazeče, kterému nebyla výzva odeslána, -otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise – důležité je zachovat rovný přístup k uchazečům, -hodnocení nabídek – komise hodnotí nabídky podle přesně stanoveného popisu hodnocení v ZD, -zadavatel uzavře smlouvu s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, případně s druhým či třetím v pořadí, -zadavatel může uzavřít smlouvu v případě, že obdrží jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla jedna nabídka

8 Česko-norský výzkumný program CZ09 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Pokyn NKM k VZMR financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014 Česko-norský výzkumný program CZ09 Czech-Norwegian research programme CZ09 Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google