Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15.1 Zásah člověka do krajiny Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15.1 Zásah člověka do krajiny Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr."— Transkript prezentace:

1 15.1 Zásah člověka do krajiny Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr. Lenka Hrdá Člověk přetváří krajinu spíše negativním způsobem - těžbou nerostných surovin, poddolováním, ale relativně pozitivně - výstavbou dálnic i domů.

2 15.2 Zásah člověka do vodního toku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Kde na světě najdeš největší přehrady? Nápověda: Tři soutěsky – Čína Itaipu Dam – Venezuela Nurek – Tádžikistán Hoover dam – USA Grande Dixence Dam - Švýcarsko Vypiš z atlasu 5 největších řek světa, kde byly postaveny velké přehrady. Člověk napřimuje vodní toky nebo na nich staví přehrady, mj. aby částečně zabránil povodním nebo aby čerpal vodní energii.

3 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Typy kulturní krajiny: 1.KULTIVOVANÁ rozumně vyvážená 2. DEGRADOVANÁ člověkem narušená 3. DEVASTOVANÁ zpustošená Vyber z obrázků zástupce typů kulturní krajiny: D E B A F G H 15.3 Mozaika krajiny

4 15.4 Zkáza pobřeží Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Velmi vážné ohrožení života v mořích a oceánech představuje ztroskotání tankerů. V roce 1989 ztroskotal v průlivu Prince Williama Sound na Aljašce tanker Exxon Valdez, který odvážel ropu vytěženou v ložiscích na Aljašce. Ropná skvrna Do moře vyteklo více než 50 000 tun ropy a vytvořená ropná skvrna zničila v místech, kde zasáhla veškerý život v moři. Tanker Ropná skvrna dosáhla i na pobřeží. I zde život na dlouhou dobu vymizel. Všechno pokryla černá, páchnoucí hmota.

5 15.5 Procvičování a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Jak změnila činnost člověka reliéf ve vašem okolí? Proč člověk v současné době působí na povrch Země stále více a nebezpečněji, než v dřívějších dobách? Ukažte na mapě ČR krajiny pozměněné nejvíce činností člověka. Uveďte podle atlasu příklady jednotlivých krajin podle výškových rozdílů. Co je to měsíční krajina? Jak vypadá? Jaký je rozdíl mezi dolem a lomem?

6 15.6 Pro šikovné Velké jizvy na povrchu Země představují obří povrchové doly. Jeden z největších se nachází v USA v Utahu, nedaleko Salt Lake City. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Do lomové stěny je vytesáno více než 30 gigantických teras. Obří mechanismy nakládají na vlaky měděnou rudu, která se tu těží, a zvolna sjíždějí k hutím na březích Velkého solného jezera. Tato největší jáma vytvořená na povrchu Země člověkem je 3,2 km dlouhá, 2,5 km široká a téměř 800 m hluboká.

7 15.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography The deepest mine Bingham Canyon Mine, located near Salt Lake City, is the world's deepest man-made open pit excavation. The mine is 2.75 miles (4,5km) across and 0.75 mile (1,2km) deep. Since mining operations started in 1906, Bingham Canyon Mine has been the granddaddy of all copper mines. When you're talking about the actual size of the mine, Bingham Canyon is simply the largest copper mine in the USA. If the mine was a stadium, it could seat nine million people. Read and translate the text. Bingham Canyon is primarily a copper mine, but it has also yielded a wide range of byproduct metals. These include 620 tons of gold, 5,000 tons of silver, 276 tons of molybdenum and large amounts of platinum and palladium. The Kennecott mining company extracts daily approximately 450,000 tons of rock out of the mine. With these production statistics, it's no wonder that the Bingham Canyon Mine has been nicknamed "the Richest Hole on Earth." The value of metals produced yearly at Bingham Canyon is US$1.8 billion dollars.

8 15.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. Jaké jsou 3 typy kulturní krajiny? a/ kultivovaná, degradovaná, nenarušená b/ kultivovaná, degradovaná, devastovaná c/ zemědělská, těžební, přírodní d/ kultivovaná, přírodní, těžební 4. Které tvrzení není pravdivé? a/ Devastovaná krajina se nedá vrátit do původního stavu. b/ Velmi vážné ohrožení života v mořích a oceánech představuje ztroskotání tankerů. c/ Na území ČR se nachází devastovaná krajina. d/ Člověk krajinu svou činností nijak nemění. 2. Kde se nachází největší jáma vytvořená člověkem? a/ USA b/ Kanada c/ Rusko d/ Sibiř 4. Degradovaná krajina je: a/ člověkem nenarušená b/ zpustošená c/ člověkem narušená d/ měsíční krajina 1.B 2.A 3.D 4.C Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 15.9 Použité zdroje, citace 1. http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/foto-dne/2013/05/dul.jpg slide 1 2. http://www.kamen-hudcice.cz/image/1144-lom.jpg slide 1http://www.kamen-hudcice.cz/image/1144-lom.jpg 3. http://i.idnes.cz/11/013/cl6/JB389cbc_stola.jpg slide 1http://i.idnes.cz/11/013/cl6/JB389cbc_stola.jpg 4. http://prehrady.wbs.cz/bbbbbbb.jpg slide 2http://prehrady.wbs.cz/bbbbbbb.jpg 5. http://prehrady.wbs.cz/ThreeGorgesDam.jpg slide 2http://prehrady.wbs.cz/ThreeGorgesDam.jpg 6. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq9oNEUHlJhhl8D2fWLwsIqYtVHj5fqLvZ5P0h0a7eolqLsMQwhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq9oNEUHlJhhl8D2fWLwsIqYtVHj5fqLvZ5P0h0a7eolqLsMQw 7. http://img.blesk.cz/img/1/full/1956344-img-exxon-valdez-ropa-tanker-nehoda.jpg http://img.blesk.cz/img/1/full/1956344-img-exxon-valdez-ropa-tanker-nehoda.jpg 8. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTj4kjqHyWZHnneYJfpPtOkI5bsR0VaeDevTxnCMP9untZn2WAwhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTj4kjqHyWZHnneYJfpPtOkI5bsR0VaeDevTxnCMP9untZn2WAw 9. http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/data/images/krajina/degradovana-krajina.jpghttp://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/data/images/krajina/degradovana-krajina.jpg 10. https://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-04.jpghttps://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-04.jpg 11. http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Mar2012/962438.jpg?d41d 12. http://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/dcerinne-spolecnosti-dalsi-vyznamne-spolecnosti-lomy-morina1.jpghttp://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/dcerinne-spolecnosti-dalsi-vyznamne-spolecnosti-lomy-morina1.jpg 13. http://img.abicko.cz/img/5/article/1803220_jama.jpg 1. http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/foto-dne/2013/05/dul.jpg slide 1 2. http://www.kamen-hudcice.cz/image/1144-lom.jpg slide 1http://www.kamen-hudcice.cz/image/1144-lom.jpg 3. http://i.idnes.cz/11/013/cl6/JB389cbc_stola.jpg slide 1http://i.idnes.cz/11/013/cl6/JB389cbc_stola.jpg 4. http://prehrady.wbs.cz/bbbbbbb.jpg slide 2http://prehrady.wbs.cz/bbbbbbb.jpg 5. http://prehrady.wbs.cz/ThreeGorgesDam.jpg slide 2http://prehrady.wbs.cz/ThreeGorgesDam.jpg 6. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq9oNEUHlJhhl8D2fWLwsIqYtVHj5fqLvZ5P0h0a7eolqLsMQwhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRq9oNEUHlJhhl8D2fWLwsIqYtVHj5fqLvZ5P0h0a7eolqLsMQw 7. http://img.blesk.cz/img/1/full/1956344-img-exxon-valdez-ropa-tanker-nehoda.jpg http://img.blesk.cz/img/1/full/1956344-img-exxon-valdez-ropa-tanker-nehoda.jpg 8. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTj4kjqHyWZHnneYJfpPtOkI5bsR0VaeDevTxnCMP9untZn2WAwhttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTj4kjqHyWZHnneYJfpPtOkI5bsR0VaeDevTxnCMP9untZn2WAw 9. http://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/data/images/krajina/degradovana-krajina.jpghttp://enviregion.pf.ujep.cz/inter_uc/2st/data/images/krajina/degradovana-krajina.jpg 10. https://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-04.jpghttps://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-04.jpg 11. http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Mar2012/962438.jpg?d41d 12. http://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/dcerinne-spolecnosti-dalsi-vyznamne-spolecnosti-lomy-morina1.jpghttp://www.cez.cz/edee/content/img/o-spolecnosti/dcerinne-spolecnosti-dalsi-vyznamne-spolecnosti-lomy-morina1.jpg 13. http://img.abicko.cz/img/5/article/1803220_jama.jpg

10 AutorMgr. Lenka Hrdá Období12 /2015 Ročník6. ročník Klíčová slovaAntropogenní tvary v krajině AnotacePrezentace se zabývá zásahem člověka do krajiny, vymezuje pojmy devastovaná, degradovaná a přírodní krajina Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 15.10 Anotace


Stáhnout ppt "15.1 Zásah člověka do krajiny Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google